Akciový mix

Rozhodnete-li investovat peníze do akcií, zapamatujte si jedno důležité pravidlo. Nikdy, ale opravdu nikdy nesázejte na jednoho koně. Dobrý investor ví, že základem úspěchu je diverzifikace portfolia. Vytvořením vlastního akciového mixu si zaručí vyváženost investic. Zjednodušeně řečeno, propadne-li se kurz jedné akcie, ztrátu vyváží úspěch jiné akcie.


Akciový mix je založený na jednoduchém principu. Pokud vaše veškeré investice bude tvořit pouze jedna akcie nebo více akcií jedné firmy, případný pokles bude představovat znatelnou ztrátu. Nepočítejte s tím, že by se vám někdy podařilo objevit akcie, které budou výnosné a beze ztrát na věky věků.

Běžnou začátečnickou chybou je nedostatečná diverzifikace, což znamená investování velké části prostředku do jednoho akciového titulů. Zejména začínající investoři mohou využít bezpečné investice do investičního či podílového fondu, který sám o sobě má diverzifikované portfolio.

Lepší tedy je vytvořit si portfolio složené z různých akcií, čímž eliminujete možné ztráty. Pokud by se jedna akcie propadla, ty další vám ztrátu vynahradí. Zapomeňte však na bezhlavý nákup nejrůznějších akcií, i diverzifikaci je nutné dobře promyslet.

Co je to diverzifikace a proč je důležitá

S investováním je spojené investiční riziko. Stejně jako můžete vydělat, můžete i hodně prodělat. K eliminaci investičního rizika se využívá právě diverzifikace. Cílem diverzifikace není hledání nejvýnosnějších trhů, ale minimalizování zbytečných ztrát. Základním pravidlem je neumisťovat prostředky do jednoho podniku, ale do velkého množství podniků.

Existují dvě úrovně diverzifikace - horizontální a vertikální. Horizontální diverzifikace v podstatě znamená využití různých investičních nástrojů (např. akcie a dluhopisy). Vertikální diverzifikace znamená výběr akcií mezi různými obory, sektory, regiony a zeměmi.

Dostatečné diverzifikace lze dosáhnout tím, že investice rozdělíte mezi různé podniky z různých oborů i částí světa. Takto lze diverzifikovat velký, ale i menší akciový mix, který má hodnotu například sto tisíc korun. Rozdělit jej lze třeba do tří podniků v ČR, jiné evropské zemi a USA.

Aktuálně nejdůležitějším trhem je USA, následuje Evropa (Velká Británie) a Japonsko. Česká republika bohužel nepatří k významným akciovým trhům. Zatímco firma Apple má ve světě podíl 1 %, celá ČR má pouhých 0,02 %. Je tedy lepší peníze investovat do velkých ekonomik a podniků, které lépe odolávají krizím.

5 pravidel, jak postupovat při nákupu akcií

Jste-li začínající investor, je doporučeno začít pozvolna, učit se a nabírat zkušenost. Určitě je dobré hledat rady u již zkušených investorů. Při nákupu akcií a vytváření kvalitního akciového mixu se hodí dodržovat následujících pět pravidel:

  • Kupujte akcie velkých, ale i menších společností.
  • Vybírejte si akcie z různých oborů podnikání.
  • Vyhledávejte akcie, s nimiž se obchoduje hodně, ale i méně.
  • V mixu mějte akcie s příslibem dividendy i bez.
  • Mějte svůj akciový mix velký jen tak, abyste jej dokázali bez problémů uhlídat. Čím více akcií máte, tím ztrácíte přehled.

Jak vytvořit dobrý akciový mix

Na vytvoření vlastního akciového mix nemusíte být milionář. Začínající investor si vystačí pár tisíc korun. Za nějakých deset tisíc korun lze nakoupit stovky akcií. Při výběru myslete na to, že cena akci není důležitá tak jako potenciál společnosti. Nemá smysl držet akcie, kde růst ceny spadá do kategorie “možná někdy”.

Při nákupu akcií nehledejte vhodný moment, ale prostě nakupujte. Dobré investiční portfolio si totiž vybudujete pouze tím, že budete akcie nakupovat, ne o tom uvažovat. Důležité je množství a jak často kupujete. Jen výjimečně se někomu podaří natrefit na ideální okamžik pro nákup akcií. Ceny akcií neustále kolísají, a proto nemá smysl časovat a nakupovat akcie jednorázově.

Lepší je také nakupovat akcie firem z oborů, kterým alespoň trochu rozumíte a tudíž dokáže odhadnout jejich potenciál. Diverzifikace neznamená bezhlavé nakupování akcií z různých oboru, aniž byste o nich neměli páru. Nesnažte se o rychlý zisk. Taková snaha může vést akorát k velkým ztrátám. I výnos ve výši několika procent za rok přináší solidní výsledek.

Začínajícím investorům jsou doporučovány tzv. defenzivní obory. Jedná se obory, které nejsou závislé na výkyvech hospodářských cyklů. Mezi takové obory patří telekomunikační, energetické a vodárenské společnosti. Tyto společnosti vykazují výnosy i v dobách útlumu ekonomiky.

Konzervativní, vyvážený nebo dynamický akciový mix

Investice mohou být bezpečné i riskantní. Čím větší risk podstupujete, tím větší výnos nebo ztráta může přijít. Při tvorbě akciového mixu je proto vhodné vzít v úvahu požadovaný výnos, míru investičního rizika a časový horizont. Na základě odpovědí zjistíte, jaký akciový mix je pro vás vhodný. Pro bezpečnější investice s jistým byť nižším výnosem je lepší konzervativní mix, nebojíte-li se riskovat, vytvořte si dynamický mix.

Je naprosto normální, že začínající investor touží po vysokém výnosu, ale minimálním riziku. Tak to v realu ale nefunguje. Nemůžete očekávat výnos nad 10 procent a být přitom ochotní akceptovat ztrátu maximálně 10 procent. Očekávání a požadavky je nutné korigovat tak, aby byly dosažitelné. V investování platí, že výnos jde ruku v ruce s rizikem. Každý investor musí počítat s tím, ceny akcií na burzách kolísají, a nejméně jednou za pár let dojde k výraznému propadu cen klidně až o 50 procent.

Dobrý investor musí náhlý pokles umět ustát a nezačít hned panikařit. Ceny akcií se totiž většinou vzpamatují a rostou. Z dlouhodobého hlediska akciové fondy přináší největší výnosy cca kolem 8 procent ročně.

Doporučení na závěr

Chcete-li mít opravdu dobré investiční portfolio, pak by jej neměly tvořit pouze akcie. Akcie jistě patří mezi nejlepší investice z dlouhodobého hlediska, ale nejsou jediné. Dobré je mít ve svém portfoliu také dobré krátkodobé investice, díky kterým budete mít po ruce vždy volné finanční prostředky.

Co vše může obsahovat kvalitní investiční portfolio?
  • Akcie
  • Termínované vklady
  • Investiční fondy (peněžního trhu či dluhopisy)
  • Spořící účty
  • Zlato a jiné drahé kovy