Apreciace měny

V oblasti měnových kurzů se neustále setkáváme se změnami, které ať již pozitivně či negativně ovlivňují sílu jednotlivých měn. Nestálost měnových kurzů je závislá nejen na jednání České národní banky, nýbrž i na jednání centrálních bank, které jsou rozmístěny po celém světě. Může se kupříkladu jednat o nástroje, kterými ovlivňují jednotlivé měny či o to, jakým způsobem oni sami jednají při svém obchodování na devizových trzích, které jsou na mezinárodním poli přítomny. Na těchto trzích se snaží především o to, aby se daná měna dostala do pásma, které oni sami vyžadují a které by bylo adekvátní všem. Svými nákupy a prodeji se tak snaží tohoto adekvátního pásma dosáhnout za každou cenu, což samozřejmě ovlivňuje právě již zmíněný vývoj měnových kurzů.

Zhodnocení měny neboli apretace

Posílení dané sledované měny vůči měně jiné, nazýváme zhodnocením měny neboli apreciací. Nespornou výhodu apreciace představuje pro dovozce, kteří si díky ní za stejný obnos české měny pořídí daleko větší množství měny zahraniční, díky tomu tak mohou mnohem více nakupovat než za normálních okolností. Tržní síly tak působí na danou měnu a představují její zhodnocení. Naše exporty jsou ovšem v cizí zemi díky apreciaci dražšími a díky tomu se stáváme méně konkurence schopnými. Pokud se ovšem chystáme v nejbližší době provést jakoukoliv platbu, která bude v cizí měně, zaplatíme mnohem méně českých korun. Problém ovšem nastává tehdy, očekáváme-li v nejbližší možné době příjem jistého obnosu peněz v cizí měně, jelikož dostaneme mnohem méně českých korun.

Opakem apreciace je depreciace

Depreciace je pravým opakem apreciace. Depreciace znamená znehodnocení měny domácí a tím pádem znehodnocení, neboli oslabení vůči měně zahraniční. Výhodu v depreciaci spatřují zejména vývozci, kteří platbu, kterou obdrží v zahraničí, vymění za daleko větší množství českých korun. Zisky tím pádem budou směle stoupat vzhůru.