Depozitní účet

Depozitní účet je speciální úschovní účet, na který klient dočasně uloží peníze určené k určitému účelu. Nejčastěji se depozitní účet využívá v souvislosti s koupí nemovitosti. Depozitní účet v podstatě funguje jako ochrana peněz klienta až do doby, dokud není obchod ukončen.


Princip depozitního účtu je jednoduchý. Depozitní účet zajišťuje bezpečný průběh transakce. Jedná se o jakýsi trezor, na který klient kupující nemovitost uloží požadovanou částku. Prodávajícímu jsou však peníze předány až v momentě, kdy je transakce dokončena převodem vlastnického práva v katastru nemovitostí. Nehrozí tedy, že by si prodávající vzal peníze a převod úmyslně neprovedl.

Depozitní účet však znamená jistotu i pro stranu prodávajícího. V momentě, kdy kupující vloží peníze na depozitní účet, získává jistotu, že peníze obdrží.

Depozitní účet - bezpečná transakce

Koupě nemovitosti je drahá sranda. Jde tu o příliš mnoho peněz, aby kupující chtěli riskovat ztrátu několika milionů korun. Ale ani prodávající nechce ztrácet čas s nesolventním zájemcem. Aby obě strany získaly jistotu, že obchod proběhne v pořádku, nabízí se možnost využití depozitního účtu.

Depozitní účet je zvláštní bankovní účet, který slouží jako dočasná úschovna peněz. Používá se také označení úschovní účet. V případě koupě se dočasnou dobou myslí doba od podpisu kupní smlouvy až po zápis nového vlastnického práva na danou nemovitost na katastru nemovitostí.

Depozitní účet - když kupní smlouva nestačí

Koupě nového bytu není to samé jako koupě nové televize. Není to stejné jako přijít do obchodu, zaplatit a rovnou si novou věc odnést domu. Koupě nemovitosti je administrativně komplikovanější a podpisem kupní smlouvy celý proces zdaleka nekončí. Po podpisu kupní smlouvy má katastr nemovitost 30 dní na převod vlastnického práva.

To je dlouhá doba, během které se může přihodit cokoliv. Katastr může narazit na chybu ve smluvní dokumentaci a řízení pozastavit. Překážku mohou představovat různé právní vady na nemovitosti, o kterých kupující neměl tušení (např. exekuce na majetek prodávajícího). Je proto jen logické, že kupující nechtějí přijít o miliony koruny a chtějí se proti riziku ztráty chránit. Co když prodávající na katastr vůbec nedorazí a s penězi jednoduše zmizí?

Ideálním řešením, jak se před takovými situacemi chránit, je právě depozitní účet. Klient vloží peníze na depozitní účet, na kterém jsou uloženy až do chvíle, kdy je převod vlastnického práva dokončený. Ani dříve, ani později. Pokud by došlo k problémům ze strany prodávajícího, peníze se bez problémů vrátí k původním majitelům.

Depozitní účet - jak funguje

Prvním krokem je podpis kupní smlouvy prodávajícím a kupujícím. Poté kupující převede peníze na depozitní účet. Banka či jiných schovatel (advokát, notář, realitní kancelář) potvrdí přijetí celé částky. Teprve poté prodávající podá vklad na změnu vlastnictví na katastru nemovitostí. Jakmile katastr převod provede, z depozitního účtu jsou peníze převedeny na účet prodávajícího. Obě strany jsou tímto způsobem chráněny pro případ, že by se něco nepovedlo.

Depozitní účet - cena

Vytvoření depozitního účtu není zadarmo. Nejedná se ale o velkou cenu za bezpečné dokončení transakce. Realitní kanceláře zprostředkovávající prodej nemovitosti by tento poplatek měly mít zahrnutý ve své provizi. Banky, advokáti a notáři si zpravidla účtují poplatek ve výši několika procent. Většinou se jedná o nějakých 5 000 korun až 10 000 korun.

Bankovní versus advokátní úschova

Depozitní účet neboli úschovu peněz nabízí banky, advokáti, notáři a realitní kanceláře. Při výběru uschovatele je nutná obezřetnost. Ideální je stabilní společnost s prokazatelnou historií a kvalitním zázemím.

Nejbezpečněji vždy vychází depozitní účet v bance. Přece jen lidský faktor představuje velké riziko. Případů, kdy advokát či notář peníze zpronevěřil, existuje příliš mnoho. Banka je však velká instituce a pro každou transakci je vytvoření zvláštní depozitní účet. Do platební neschopnosti se dostane spíše advokát než velká banka. Samozřejmě je ale třeba počítat s určitou administrativní náročností.

Depozitní účet - rizika

Nejmenší riziko je spojeno s depozitním účtem u banky. Realitní kanceláře většinou doporučují advokátní kanceláře, s nimiž dlouhodobě spolupracují. Úspěšné dokončení obchodu by však nemělo být nikdy podmiňováno využitím služeb konkrétního advokáta či notáře.

Pokud si kupující vybere advokáta nebo notáře, je zde důležitá důvěryhodnost a odborná kvalifikace. Bohužel je zde poměrně velká absence opatření proti zpronevěře a nízká vymahatelnost pohledávek na vyplacení peněz z úschovy v případě náhlé platební neschopnosti.

Depozitní účty nabízí i samotné realitní kanceláře. Není to však to samé jako bankovní depozitní účty, protože se na ně nevztahuje žádný zákon. V tomto případě není povinné ani žádné pojištění. Pokud realitní kancelář udělá chybu, ať už úmyslně či neúmyslně, může klient o své peníze přijít. Vymáhat je zpět pomocí soudního řízení je obtížné, obzvlášť jedná-li se o úmyslný čin zpronevěry.