Devalvace měny a její projevy v běžném životě

Když v zemi proběhne takzvaná devalvace měny, lidé se o ni příliš nezajímají a mnohdy ani ve skutečnosti neví, k čemu v jejich běžném životě došlo, devalvace měny se jich ovšem dotkne a to do značné míry. Přijdou-li posléze do obchodu a budou-li si chtít koupit například jablka ze Španělska, udiví se, jak je možné, že je jejich cena vyšší než předtím, než k takzvané devalvaci, o které nejspíše slyšeli pouze z televize, došlo. Důvod je jednoduchý, jejich cena je vyšší z toho důvodu, že došlo ke znehodnocení měny a byl tak zdražen dovoz zboží do ČR. Naopak, to co se vyrobí u nás a doveze do zahraničí je prodáváno za daleko nižší cenu, než tomu bylo před vyhlášením devalvace měny.

Kdy k oslabení měny dochází?

Dojde-li ke zmíněné devalvaci měny, budeme se v praxi potýkat s tím, že se oslabí naše měna, tedy koruna a to oproti zahraniční měně, tedy například EURU. Stát se ve většině případů k devalvaci uchýlí v ten moment, kdy je jeho platební bilance zahraničního obchodu pasivní. Tedy tehdy, převažuje-li import nad exportem, respektive dovoz nad vývozem. V tomto případě se tedy stát uchýlí k devalvaci, která se tak má s daným problémem popasovat po svém.

Cíle devalvace měny

Možná vás nyní napadá, jaké cíle devalvace měny v praxi vlastně má. Odpověď je velmi jednoduchá. Devalvace měny má posílit zejména export tedy vývoz našeho zboží, které pochází z ČR a putuje do zahraničí. Toto zlevnění zboží, které je z naší země vyváženo, je nabízeno za nižší ceny, než tomu bylo doposud a cílem takovéhoto kroku je zejména přilákat větší množství potencionálních zákazníků, kteří si zboží vyrobené v ČR a dovezené za hranice naší země koupí. Devalvace měny je tak v tomto případě něco jako slevová akce v obchodě, která má oslovit, co možná největší množství potencionálních zákazníků. Bohužel je ovšem po vyhlášení devalvace ČR bita na tom, že si zboží, které je k nám dovezeno ze zahraničí pořídí za mnohem vyšší cenu, než tomu bylo doposud a nejedná se pouze o zboží, nýbrž například i o zahraniční dovolené.

Jak moc se občanů devalvace dotkne?

Jak již bylo řečeno v úvodu, devalvace měny má dopad zejména na samotné zákazníky, kteří jí poznají zejména v případě, kdy si za zboží a služby dovezené ze zahraničí připlatí. To samé platí v případě, kdy si budeme chtít pořídit zahraniční měnu, kupříkladu na naši vytouženou dovolenou. I tehdy se nás devalvace měny do značné míry dotkne, neboť v případě, kdy namísto 26 Kč za 1 EURO budeme nuceni zaplatit 28 Kč, prodraží se náš nákup každého EURA o dvě koruny, což není zrovna přívětivá situace. Na svou dovolenou do zahraničí tak poputujeme o dvě koruny lehčeji z každého EURA. V případě, kdy máme ovšem prozíravě na svém bankovním účtu či v hotovosti nějakou sumu EUR vyděláme po jejich výměně na koruny opět dvě koruny z každého EURA. Velmi často jde v těchto případech o minutu a to zejména z toho důvodu, že dlouhou dobu se může hodnota EURA držet na přijatelných 26 Kč a o týden či měsíc později se může situace rapidně změnit. Proto je velmi důležité sledovat pohyb měnových kurzů a rovněž být v obraze tehdy, dojde-li k samotné devalvaci.

Devalvace v minulosti

Česká republika se v roce 1991 potýkala s tím, že se zdražila valná většina základních surovin a to až o dvojnásobek původní ceny. Výplata v té době ovšem zůstávala stále na stejných číslech. Lidé se tak museli potýkat s tím, že díky devalvaci koruny, ke které došlo od roku 1989 celkem, až třikrát neměli často ani na pokrytí základních lidských potřeb. Tento skok rovněž i rapidně znehodnotil uspořené peníze tisíců obyvatel ČR. Doufejme tak, že v 21 století již k takto rapidním skokům tak často, jako tomu bylo dříve, docházet opravdu nebude.