Diverzifikace

Jedním z klíčových bodů úspěšné investiční strategie je umění diverzifikace. V dobrých rukou se jedná o účinný investiční nástroj, který snižuje míru rizika a naopak zvyšuje úspěšnost investic. Co diverzifikace znamená a proč je tak důležitá?

Co je diverzifikace

Slovo diverzifikace pochází ze spojení latinských výrazů diversus (rozmanitý) a facere (činit). Volně to lze přeložit jako rozrůzňování, rozložení a rozdělování. V oblasti investování se hovoří o rozložení investic do různých investičních nástrojů, oblastí, způsobů apod. Naučit se diverzifikovat je zásadní předpoklad pro rozumné a úspěšné investování.

Cílem diverzifikace je rozdělit investovanou částku do různých nástrojů tak, abyste co nejvíce snížili riziko poklesu hodnoty investic či úplné ztráty. Jednoduše řečeno, pokud všechny své prostředky investujete do jednoho nástroje, který nevyjde, přijdete o vše. Pokud své prostředky investujete do více nástrojů a jeden z nich nevyjde, ztrátu vám nahradí ostatní úspěšné investice.

Diverzifikace - proč je důležitá

Ideální investiční portfolio by mělo být rozmanité ani ne tak za účelem vyššího zisku jako kvůli vyšší bezpečnosti před neočekávanými a nenahraditelnými ztrátami. Podle vašich požadavků na výnosnost investic si vybírejte různé nástroje. Mezi aktuálně nejvyužívanější investiční nástroje patří například akcie, drahé kovy, půjčky apod.

Nebojte se svůj vlastní mix obohatit o nástroje, které nejsou běžné. Investiční portfolio nestačí vytvořit jednou, je třeba o něj neustále pečovat. Jedině tak vám přinese očekávané pozitivní výsledky. Plánujete vždy dopředu. Některé investice mají časové trvání a ideální je mít předem vymyšleno, jakým investičním nástrojem je nahradíte.

Diverzifikace - princip

Principem správné diverzifikace je určení ideálního podílu různých investičních nástrojů (akcí, dluhopisů, komodit apod.) v rámci jednoho portfolia. Jinak bude smýšlet konzervativní investor a jinak agresivní dynamický investor. Diverzifikace by měla odpovídat rizikovému profilu investora.

To znamená, že konzervativní investor volí převahu konzervativních nástrojů. Při vyšším riziku by totiž nemusel zvládnout emoce a dopustil by se zbytečných chyb a ztrát. Agresivní investor zase dluhopisy nepovažuje za plnohodnotné investování, občasné výkyvy ho nerozhází a volí především akcie.

Diverzifikace - typy investičních nástrojů

K tomu, abyste se naučili diverzifikovat, musíte znát všechny typy investičních nástrojů a pochopit, jak každý z nich funguje. Díky tomu si snadno vytvoříte diverzifikované investiční portfolio se zajímavými výnosy.

 • Akcie - základní investiční nástroj při obchodování na burzách a jeden z nejlepších způsobů zhodnocení vlastních prostředků
 • Diskontované certifikáty - investice založená na spekulaci o pohybu podkladového aktiva bez nutnosti zaplacení plné tržní ceny
 • Dluhopisy - bezpečné dlouhodobé investice s nižším, ale zato jistějším výnosem
 • ETF - tzv. burzovně obchodované fondy slouží především k diverzifikaci portfolia
 • Garantované certifikáty - konzervativní způsob investování s nižším rizikem a omezeným výnosem
 • Indexové certifikáty - investice s neomezeným avšak negarantovaným výnosem, výnos je závislý na vývoji podkladového indexu, ochrana kapitálu nulová
 • Knock-out certifikáty - krátkodobé investice vhodné pro zkušenější investory
 • Komodity - vybrané suroviny a produkty (např. bavlna, káva, pšenice, cukr, kukuřice, ropa, zlato, drahé kovy), se kterými se obchoduje na finančních trzích, výhodou jsou neomezené výnosy, nevýhodou vyšší riziko
 • Ostatní deriváty - termínované obchody (např. futures, warranty, forwardy, swapy)
 • Outperformance certifikáty - vysoký potenciální výnos, ale i vysoké investiční riziko
 • Phoenix certifikáty - při splnění podmínek lze získat pravidelně vyplácené kupóny
 • Podílové fondy - investiční nástroj kolektivního investování, kdy se investor stává podílníkem a držitelem podílových listů