Hrubá marže alias „předzisk“

Každá společnost se snaží o to, aby byla zisková. To znamená, aby na službách či zboží, které nabízí, co možná nejvíce vydělala. V dnešní době je ovšem úspěch v podnikání během na dlouhou trať. Uspět v moři konkurence bývá někdy až nadlidským výkonem a právě z tohoto důvodu je třeba pilně sledovat, na jaké úrovni se pohybuje obchodní marže, jelikož je toto sledování prioritní nejen pro samotného majitele firmy, nýbrž i pro manažery, kteří se snaží vymýšlet různé konkurenční výhody a kteří zjišťují, jak si jejich firma vede u samotné veřejnosti. Sledování hrubé marže je tak stěžejním úkolem, kterému je třeba věnovat určitý čas. Při správném posouzení hrubé marže, tedy takzvaného předzisku, je posléze mnohem snadnější zjisti, v čem je třeba přidat plyn a kde ho raději ubrat.

Sledují se výnosy, náklady a především zisk

Každá firma ke svému chodu potřebuje sledovat stav svých výnosů, nákladů a také zisku. Zisk je hlavním středobodem zájmu každého podnikání a veškeré kroky, které firma podniká, směřují právě k jeho naplnění. Hospodaření daného podniku je tak velmi důležitým ukazatelem toho, zda firma prosperuje a zda může takto prosperovat i do budoucna či se jí nedaří úplně nejlépe. Na firmu jako takovou přitom působí celá řada vnitřních a vnějších faktorů, na které je třeba reagovat. V tomto případě hovoříme například o cenách jednotlivých vstupů, firemní politice, výši odvodů a také změnách tržních sil. Tyto změny samozřejmě významně ovlivňují právě zmíněný zisk dané firmy. Zejména z tohoto důvodu je velmi podstatné, aby firma měla dostatek informací a mohla se podle těchto informací následně chovat. Umět rychle reagovat na změny znamená úspěch.

Hrubá marže jako neodmyslitelná součást plánování

Patříte mezi firmu, která nemá možnost ze své pozice na trhu ovlivňovat ceny u svých výrobků? K tomu, abyste tedy mohli i vy, kteří toto výsadní právo nemáte, ovlivňovat a zodpovědně plánovat své firemní náklady tak, aby firma neutrpěla strmý pád, můžete ve všech svých činnostech sledovat hrubou marži, která dokáže velmi rychle upozornit, na jakýkoliv výkon, směřující k ziskovosti. Hrubá marže totiž sleduje určitou část vašich nákladů, které mají přímou souvislost s tím, kolik vyrobíte daného produktu a kolik nákladů spolkla cesta tohoto produktu ve vaší firmě a to do té doby, než byl hotový produkt prodán konečnému zákazníkovi. Pokud tedy bude podnik neustále sledovat výši své marže, může velmi dobře vyhodnocovat své ekonomické aktivity.

Marže není přirážka

Hrubá marže bývá ve většině případů zaměňována s přirážkou. Ve jmenovateli výpočtu se ovšem v tomto případě místo samotných tržeb objevují náklady za jednotlivé zboží. Přirážka je tak o poznání vyšší než zmíněná marže.

Jak lze marži vyjádřit?

Hrubou marži lze vyjádřit jako takzvaný rozdíl, kdy se od tržeb odečtou náklady za zboží, které je prodané. Marži lze ovšem vyjádřit i v procentech, kdy pro výpočet použijeme tržby, od kterých odečteme náklady za zboží, které bylo prodáno, a vydělíme vše tržbami. Procento hrubé marže se rozděluje v závislosti na odvětví, ve kterém firma podniká. Rozhodně se tedy nevyplatí nikdy srovnávat několik firem, které podnikají v různých odvětvích. Smysl naopak dává porovnání vypočtené marže s minulým rokem či specifickým oborovým průměrem.

Hrubou marži zná finanční i manažerské účetnictví

Pojem hrubé marže zná jak finanční, tak i manažerské účetnictví. Ve finančním účetnictví se setkáváme s obchodní marží, hrubým ziskem a neméně důležitou přidanou hodnotou. V manažerském účetnictví, které je víceméně sestaveno tak, aby co možná nejvíce odpovídalo danému podniku, se setkáme s hrubým rozpětím, marží ve svém relativním vyjádření a hrubým rozpětím. Manažerské účetnictví je sice řešeno specifickým způsobem, který se hodí konkrétnímu podniku, avšak bývá vždy dobré a to i v případě výpočtu hrubé marže, postupovat podle osvědčených metod.