Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní list je dluhopisový cenný papír vydávaný jedině bankou (stanoveno zákonem) jehož krytí je pojištěno pohledávkami z hypotečních úvěrů. Jejich význam tkví v tom, že usnadňují bankám financování hypotečních úvěrů.

V tomto článku naleznete informace, co to je hypoteční zástavní list, k čemu slouží, jaké jsou jejich výhody, zda jsou takto získané úroky zdaňovány, pro jaký investorský přístup se hodí, kde je lze koupit a mnoho dalších užitečných informací.

Co je hypoteční zástavní list

Hypoteční zástavní listy (HZL) jsou dluhopisy vydávané bankami. Jejich cílem je získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Hodnota poměrného výnosu a jmenovitá hodnota HZL je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.
Obvyklý investiční horizont je v délce nad 5 let do doby splatnosti.

Aby bylo dosaženo řádného krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů, mohou být použity pouze z pohledávky z hypotečních úvěrů, které nepřevyšují 70 % ceny zastavené nemovitosti (či zastavených nemovitostí). Vedle řádného krytí je tu ale také tzv. náhradní krytí, to mohou být jedině vysoce likvidní a bonitní prostředky (např. státní dluhopisy, vklady u České národní banky nebo hotovost) a to až do výše dalších 10 % z hodnoty zástavní nemovitosti.

Takové krytí činí z HZL jeden z nejbezpečnějších cenných papírů vůbec. Hypoteční zástavní listy jsou tak vhodné zejména (ale nejen) pro konzervativní investory, kteří preferují nižší riziko před vyšším výnosem nebo nemají příliš velké zkušenosti na kapitálových trzích.

Každá banka je povinna si řádně a důkladně evidovat hypoteční zástavní listy a jejich krytí. Na poctivé dodržování podmínek evidence dohlíží Česká národní banka (ČNB).

Jaké existují důvody, proč si pořídit hypoteční zástavní listy?

1. Jistota

HZL jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů a ještě navíc jsou zajištěny i prostřednictvím zástavního práva existující nemovitosti. Toto dvojí zajištění a fakt, že je nemůže vydávat kdokoliv (ale pouze hypotéční banky), učinily z HZL jistou a značně bezpečnou investici. Tyto cenné papíry tak disponují takřka stejnou jistotou jako třeba státní dluhopisy nebo vkladní knížky, avšak na rozdíl od nich přinesou svému držiteli výnos.

2. Výnos

Úrok získaný na základě držení HZL je obvykle stanoven jako fixní. Z toho vyplývá, že po celou dobu trvání se nebude měnit a zůstane stejný (na rozdíl např. od hypoték mimo dobu fixace). Další výhodou tohoto výnosu je, že je čistý, jelikož nepodléhá dani z příjmu jako výnos např. u termínovaných vkladů či vkladních knížek.
Navíc můžete za předpokladu klesajících úrokových sazeb realizovat zisk z nárůstu kurzu HZL na pražské burze nebo na RM-Systému. To vyplývá z rozdílu ceny zástavního listu při jeho nákupu a při předčasnému prodeji na některém z uvedených kapitálových trhů.

3. Likvidita

HZL jsou velmi hojně obchodované cenné papíry. To jejich majiteli umožňuje, aby je téměř kdykoliv prodal. Pokud by tak v budoucnu nastala nečekaná nepříznivá situace a bylo by potřeba hotovost, lze se snadno dostat k blokovaným financím v HZL ještě před jejich lhůtou splatnosti. Jednoduše se prodá HZL na trhu cenných papírů.

Snadný nákup i prodej hypotečních zástavních listů

HZL nemají žádnou výpovědní lhůtu. Jelikož se s nimi obchoduje na RM-Systému a na pražské burze, lze je na těchto trzích prodat v libovolný obchodní den. Ke vstupu na tento trh můžete využít služeb některého z obchodníků s cennými papíry – důrazně doporučujeme, abyste nemuseli mít strach z nedodržení některých právních náležitostí atd.

Samozřejmě ne vždy to půjde úplně hladce, někdy může nastat smolná situace a chvíli bude trvat, než se najde kupec. Také při předčasném prodeji počítejte s možnými poplatky ze strany obchodníka s cennými papíry nebo banky.

Kde lze nasbírat další informace?

Pokud byste se chtěli informovat blíže k možnosti a postupu prodeje HZL, informujte se na pobočce banky, ve které byl daný cenný papír vydán. Jestliže byste potřebovali pátrat po konkrétních zákonech, podívejte se do zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a do zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Pokud byste chtěli pohledat další užitečné informace o cenných papírech, můžete hledat např. zde. Pod tímto odkazem naleznete informace nejen o HZL, ale také o řadě dalších cenných papírů, analýzy z trhu CP i aktuální zpravodajství z trhů. Pokud by vás lákalo se do HZL pustit, zvláště jste-li začátečník, určitě využijte této možnosti k rozšíření svého obzoru a získání širšího povědomí o finančním trhu.

Kde lze hypoteční zástavní list koupit

HZL můžete (obvykle v nominální hodnotě od 10 000 Kč) koupit na vybraných pobočkách emitující banky nebo na veřejných kapitálových trzích (výše zmiňované).

K nákupu budete potřebovat mít s sebou občanský průkaz, případně výpis z majetkového účtu Střediska cenných papírů. Jestliže budete HZL kupovat za sebe, jakožto fyzickou osobu, budete potřebovat po ruce i výpis z obchodního rejstříku a plnou moc k zastupování. Zaplatit za pořízený cenný papír můžete buď hotově, nebo převodem na bankovní účet.

Nákupní cenu hypotečních zástavních listů ovlivňují zejména dva faktory – vyhlašovaná úroková sazba a situace na kapitálovém trhu.