Indexy cen stavebních prací

Indexy cen stavebních prací představují efektivní pomůcku, jak promítnout vliv inflace do cen stavebních prací. Prostřednictvím stanovených indexů lze historická data upravit na současná.


Indexy vydávají dvě organizace Český statistický úřad a ÚRS Praha, a.s. Stanovené indexy jsou průměrné a žádným způsobem nezahrnují výši nákladů na zařízení staveniště ani možnosti dané stavební firmy. Zohlednit je možné pouze individuální náklady spojené s individuálním umístěním konkrétní stavby.

Pro stavební firmy jsou často důležitější vlastní data z vlastních projektů než obecné indexy. Informace získané v průběhu činnosti pomáhají nabídky tvořit přesněji. Obecné indexy představují pomůcky spíše pro investory a projektanty, aby se lépe orientovali v aktuálních cenách a odhadech cen celých staveb či jejich konstrukčních částí.

Indexy cen stavebních prací - co to je

Index je hodnota vyjadřující změnu oproti vybranému období. Nevystihuje přitom průběh změny. Jedná se tedy o informaci o změně výše ceny. Indexy se uvádí u prací, které jsou prováděné v dostatečném počtu (nejedná se o výjimečné práce).

Český statistický úřad uvádí průměrné ceny za každé čtvrtletí pouze u vybraných stavebních prací rozdělených do 13 tabulek:
  • 1. a 2. tabulka: Indexy cen stavebních prací oddíl 45 SKP podle skupin až subkategorií
  • 3. a 4. tabulka: Indexy cen stavebních prací oddíl 45 SKP
  • 5. a 6. tabulka: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC
  • 7. a 8. tabulka: Indexy cen stavebních děl podle směru výstavby
  • 9. a 10. tabulka: Indexy nákladů stavební výroby podle směru výstavby
  • 11. a 12. tabulka: Indexy cen materiálových vstupů stavebních děl dle směrů výstavby
  • 13. tabulka: Průměrné ceny vybraných stavebních prací

Indexy cen stavebních prací

Indexy cen stavebních prací se počítají na základě zjištěných cen pomocí následujícího vzorce, v němž je:

  • p1 - cena prací ve sledovaném období
  • p0 - cena prací v základní období (např. 4. čtvrtletí 2018)
  • p0 q0 - stálá váha (tržby v roce 2018)

Indexy se počítají ve třech úrovních. První je individuální index, což je podíl sledované ceny k ceně za období uvedené respondentem. Druhý je index reprezentanta, což je geometrický průměr individuálních indexů reprezentanta ode všech respondentů. Třetí je výpočet cenového indexu jako váženého aritmetického průměru příslušných reprezentantů.
Část textu z dokumentu INDEXY CEN STAVEBNÍCH PRACÍ, INDEXY CEN STAVEBNÍCH DĚL A INDEXY NÁKLADŮ STAVEBNÍ VÝROBY za 4. čtvrtletí 2018 vydaného Českým statistickým úřadem 25. února 2019.


Vývoj v roce 2018

V průměru za celý rok 2018 ceny stavebních prací a děl vzrostly o 3,2 % (za rok 2017 růst o 1,7 %). Meziroční průměr cen stavebních děl od počátku roku se ve čtyřmístných třídách podle klasifikace CZ-CC v roce 2018 pohyboval od 101,5 u dálkových železničních drah do 104,5 u ostatních staveb pro sport na rekreaci. Ve dvoumístných oddílech zaznamenala největší růst ostatní inženýrská díla 104,3; pokles nebyl zaznamenán v žádném z oddílů. Hodnoty jednomístných položek TSKPstat meziročního průměru od počátku roku se pohybovaly v rozmezí od 102,2 u komunikací do 104,1 u úprav povrchů, podlah a osazovaní výplní.

V průměru za celý rok 2018 index nákladů stavební výroby vzrostl o 3,7 %; index cen materiálových vstupů stavební výroby vzrostl o 3,5 %.

V roce 2018 byly publikované údaje počítány každé čtvrtletí průměrně z 8 618 formulářů výkazu Ceny Stav 1-04 zaslaných průměrně 570 respondenty.

Vysvětlivky zkratek vyskytujících se v tabulkách:
PP - půdorysová plocha
VP - výhřevná plocha
HSV - hlavní stavební výroba
PSV - přidružená stavební výroba