Investiční instrumenty a nástroje

Investiční instrumenty jsou aktiva, která slouží k rozmnožování vlastního bohatství. S koupí a držením investičního nástroje totiž vzniká nárok na finanční zisk, případně jiný užitek nefinanční povahy. Existují různé druhy investičních nástrojů, které se liší vlastnostmi, výhodami a investičním rizikem.

Pro investiční instrumenty se používá také označení investiční nástroje či jednoduše aktiva. Rozlišujeme finanční instrumenty a reálné instrumenty.

 • Mezi finanční instrumenty patří cenné papíry majetkové a dluhové (akcie, dluhopisy, podílové listy, finanční deriváty a prostředky apod.).
 • Za reálné instrumenty považujeme například nemovitosti, nerostné suroviny, umělecké předměty a drahé kovy.

Základní pravidlo investování: Nikdy nesázejte na jednoho koně

Správný investor ví, že dobré investiční portfolio by mělo být pestré. Eliminuje se tak investiční riziko. Pokud jedna investice nevyjde, vyjdou jiné a ztráta se tak zmírní. Proto zkušení investoři kombinují různé investiční instrumenty. Konkrétní výběr je závislý na osobní finanční situaci investora a jeho investičních cílů, ochoty riskovat (tzv. rizikový profil), výnosových očekávání, časového horizontu pro investice atd.

4 nejdůležitější kritéria při volbě investičních instrumentů:
 • Výnos
 • Riziko
 • Likvidita
 • Daňová efektivita

Mezi nejvíce využívané investiční nástroje patří akcie, dluhopisy, podílové fondy, certifikáty, měny, komodity a nemovitosti. Nelze jednoznačně říci, který z nich je nejlepší. Ve výsledku záleží na konkrétním investorovi, jeho znalostech, zkušenostech, trpělivosti, odvaze i ochotě riskovat. Pojďme se na každý instrument podívat zvlášť.

Investiční instrument č. 1 - Akcie

Cenné papíry neboli akcie mají zajímavý výnosový potenciál i zhodnocení. Investování do akcií však vyžaduje dostatečnou trpělivost, jelikož hodnota akcií může v průběhu vlastnictví výrazně kolísat. Za účelem snížení rizika ztráty byly vytvořeny různé akciové strategie.

Jednou z účinných strategií je akciová diverzifikace, které se nese ve znamení pravidla “nikdy nesázet na jednoho koně”. Vsadíme-li na dva, tři či více, jeden z nich určitě vyhraje. Investor ví, že najít výnosnou akcii bez rizika ztráta je stejné, jako najít jehlu v kupě sena. Proto je vhodnější zařadit do investičního portfolia více akcií.

5 tipů, jak nakupovat akcie:
 1. Kupujte akcie velkých i malých firem
 2. Vybírejte z různých odvětví
 3. Hledejte akcie s příslibem dividend i bez
 4. Kupujte akcie, s nimž se obchoduje více i méně
 5. Mějte pouze tolik akcií, kolik jste schopni uhlídat

Investiční instrument č. 2 - Dluhopisy

Dluhopisy jsou doporučený investiční nástroj pro investory, kteří se bojí velkého rizika a upřednostňují menší, ale jistý pravidelný výnos v podobě úroků. Do této skupiny patří obligace a bondy. Výplata úroků (nominální hodnota dluhopisu) je zajištěná například nemovitostmi, vybavením firmy, ručením třetí osobou či státem. Pozor je třeba dávat si na nezajištěné obligace neboli junk-bondy.

Výši výnosu ovlivňuje cena dluhopisu, doba splatnosti a úroková sazba. Úrokové sazby a ceny dluhopisů se přitom pohybují opačně. Rostou-li ceny, klesají výnosy a naopak. S delší dobou splatnosti dluhopisu roste změna ceny. Výše možné ztráty roste s klesající úrokovou sazbou, naopak s rostoucí úrokovou sazbou narůstá zisk.

Investiční instrument č. 3 - Podílové fondy

Jeden z nejlepších investičních nástrojů pro lidí, kteří chtějí investovat volné prostředky, ale netroufají si příliš riskovat. Otevřené podílové fondy představují kolektivní způsob investování. Na výběr jsou i různé druhy podílových fondů (akciové fondy, smíšené fondy, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, fondy fondů a zajištěné fondy), které se liší investičními cíly, mírou investičního rizika a časovým horizontem.

Investiční instrument č. 4 - Komodity

Investice do komodit je poměrně specifickým způsobem investování. Nejvyhledávanějšími komoditami je ropa, zlato, bavlna, káva, cukr, kukuřice a pšenice. Oproti akciím, dluhopisům a podílovým fondům se stále jedná o méně obvyklou investici. Zájemci o tento druh investování mohou využít řadu komoditních a derivátových investičních nástrojů.

Investiční instrument č. 5 - Indexové certifikáty

Mezi moderní investiční nástroje náleží indexové certifikáty, které se začaly používat v roce 1990. Investoři je však začali více používat až v posledních letech za účelem efektivní diverzifikace investičního portfolia. Akciové indexy umožňují lépe a přesněji odhadnout, jakým směrem se budou vyvíjet. Je to lepší, než sledovat jednotlivé akcie. Na výběr jsou dva druhy indexů - výběrové indexy a souhrnné indexy.

Investiční instrument č. 6 - Nemovitosti

Investice do nemovitosti může představovat nejen slušný pasivní příjem, ale i nepříjemný závazek. Důležitý je výběr správné nemovitosti. Vždy je nutné počítat s tím, že s vlastněním nemovitosti souvisí pravidelné náklady. Nejedná se tedy o bezproblémovou a bezúdržbovou záležitost.

Investiční instrument č. 7 - Měny, bankovní produkty a jiné alternativní investice

Investování je neuvěřitelně rozmanitá oblast. Na své si přijde konzervativní investor, který může využít tradiční bankovní produkty (např. spořicí účet) ale i investor, který se nebojí riskovat a zkoušet méně obvyklé nebo nové věci. Zajímavou investici nabízí například zahraniční měna. Mezi alternativní investice patří investice s využitím pákového efektu, kdy lze dosáhnout několikanásobně většího zhodnocení. Samozřejmě je třeba počítat s daleko větším investičním rizikem. Tento způsob investování je vhodný pouze pro zkušené investory.