ISIN

Zkratka ISIN je všeobecně uznávané alfanumerické označení cenného papíru, který je možné vystavit pro akcie, opce, deriváty, dluhopisy a termínované vklady. Je to jediný mezinárodně uznávaný kód cenných papírů.

ISIN je zkratka mezinárodního systému pro označování cenných papírů International Securities Identification Number. Tento systém je upraven mezinárodní normou ISO-6166. Jedná se o dvanáctimístný alfanumerický kód (tvoří jej čísla i písmena). První dvě místa znamenají zkratku země emitenta (např. Česká republika má označení CZ, Spojené státy americké US). Mezinárodní zkratka země je upravena normou ISO-3166.

ISIN - kde se vzalo

Poprvé byly mezinárodní kódy ISIN ustanoveny v roce 1981. Nebyly však všeobecně uznávané až do té doby, dokud je neuznaly a nedoporučily země G30. To se stalo v roce 1989. Poté je schválila také Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), která je upravila normou ISO-6166.

Země, které již mezinárodní systém používaly, byly zařazeny do ISIN. Evropská unie ISIN uznala jako autorizovaný identifikátor nástrojů v roce 2004, kdy z něj udělala povinnou součást vybraných regulačních zpráv.

V roce 2009 došlo ke skandálu, kdy americká finanční společnost Standard & Poor´s vlastnící licenci k vydávání kódu, čelila obvinění za nelegální vybírání licenčních poplatků od finančních firem z Evropy. 

ISIN - vydávání a struktura

Kódy ISIN se chovají stejně jako sériová čísla. jednotlivé kódy pro cenné papíry vydává Národní číslovací agentura (NNA) působící v zemi, v níž je cenný papír emitovaný. V Británii je to například London Stock Exchange PLC, v Česku Centrální depozitář cenných papírů (CDCP).

ISIN je složen ze tří částí:
  • první dvě pozice - zkratka země emitenta (např. CZ, US)
  • dalších devět pozic - základní číslo (ČR používá 6 míst, první tři místa jsou proto vždy 0)
  • poslední pozice - kontrolní číslo