Jednotková cena

V tomto článku vám ukážeme, co to je jednotková cena, jak ji lze v praxi využít, ukážeme její konkrétní příklady a stručně ji porovnáme s paušální cenou.

Jednotková cena – o co se jedná?

Tímto termínem označujeme cenu za určitou měrnou jednotku něčeho, například za kus, kilogram, metr, litr, hodinu, megabyte atd.

Jaké je její využití v praxi?

Jednotková cena se používá v celé řade obchodních modelů (tj. základní princip fungování a finančního vedení každé firmy) k výpočtu toho, kolik zákazník zaplatí za určitý počet nakoupených jednotek, např. za počet odebraných kusů, za spotřebovanou energii nebo třeba za počet odpracovaných hodin.

Konkrétní právní definice jednotkové ceny, kterou naleznete v zákoně, zní „cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu anebo nemovitost“ a konkrétně ji naleznete v § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Jednotková cena se také používá, pokud chceme mít vyšší výnosy díky zákazníkově vyšší spotřebě, popř. naopak jestliže je potřeba zákazníka něčím v jeho spotřebě limitovat nebo v případech, kdy spotřeba jednotky zákazníkem zároveň znamená spotřebu zdrojů na straně poskytovatele. V dopravě to může být například vyúčtování zákazníkovi za počet najetých kilometrů, jelikož pro poskytovatele dané služby znamená každý kilometr spotřebu paliva, opotřebení vozidla, čas práce řidiče a eventuálně i platbu za využití pozemních komunikací.

Praktické příklady jednotkové ceny:
1. zboží - 80 Kč/m
2. zboží - 38 Kč/kg
3. služby - výkopové práce 300 Kč/m nebo třeba 450 Kč/hod.
4. prodej hasičského auta 260 000 Kč

Paušální cena – protiklad jednotkové ceny

Opakem jednotkové ceny je cena paušální, kde zákazník platí za neomezený počet jednotek ve stanoveném časovém období či oblasti. U některých obchodních modelů je možno poskytnout zákazníkovi jednotku za paušální cenu nebo existují i kombinované modely (po vyčerpání určitého počtu jednotek začne platit za každou spotřebovanou jednotku).

Je zřejmé, že pro zákazníka je jednodušší a srozumitelnější jednotková cena než paušální, avšak paušální nabízí i jisté výhody. Paušální cena firmě umožňuje odlišit se od konkurence, dosáhnout vyššího obratu, ale zároveň i zákazník může dosáhnout výhodnější ceny.