Junk bond

Když se řekne „prašivý“ dluhopis, v angličtině takzvaný junk bond, většina z nás si představí jistě nespornou řadu negativ, které s sebou tento kus papíru může přinést. Jistě se musí jednat o nějaký podvod, pomyslí si každý a představí si, jak velká rizika s sebou držení takovéhoto junk bondu, může přinášet. Opak je ovšem pravdou, jelikož pro investory nemusí takovýto junk bond představovat pouze negativa.

Význam junk bondu

V odborném slova smyslu je junk bond, neboli „prašivý“ dluhopis to samé, jako klasický dluhopis. Jedná se v tomto případě o takzvaný dlužní úpis a to buď od samotného státu či od jiných korporací, který vypovídá o tom, jak vysoká částka musí být zaplacena samotnému investorovi, dále k jakému datu a též, jaký bude úrok za tyto takzvaně, vypůjčené peníze. Od klasického dluhopisu se ovšem junk bond vyznačuje tím, že má znatelně horší kreditní kvalitu samotných emitentů, těchto investičních nástrojů. Tyto dluhopisy se následně rozdělují do několika kreditních kvalit a to na základě takzvaného investičního stupně a spekulativního stupně.

Padlí andělé a vycházející hvězdy

Prašivé dluhopisy ovšem můžeme rozdělit ještě do dalších dvou kategorií, a sice do kategorie s názvem Padlí andělé a Vycházející hvězdy. Padlí andělé, představují kdysi vysoce kvalitní dluhopisy, ovšem po čase se u nich rapidně zhoršila kreditní kvalita daného emitenta. Vycházející hvězdy zase představují opak padlých andělů, tedy se jedná o dluhopisy,u kterých se naopak jejich hodnocení zlepšilo.

Proč bychom si měli „prašivé“ dluhopisy pořídit?

Předtím, než se rozhodnete do „prašivých“ dluhopisů investovat, měli byste vědět, že se jedná o vysoce rizikové dluhopisy. Podstupujeme riziko, že se nám naše investice již nikdy nemusí vrátit zpět. K tomu, abychom si junk bondy pořídili, rovněž potřebujeme disponovat jistými analytickými dovednostmi. Pokud vám nevadí vyšší investice do „prašivých“ dluhopisů a neobáváte se rizika s nimi spojeného, mohou pro vás znamenat velmi zajímavou investiční příležitost.