Kalkulační jednice

Tento článek vám v rychlosti představí pojem kalkulační jednice. S tímto termínem se zjevně setkáváme především v oblasti výpočtu nákladů a kalkulací cen, kde se jedná o elementární pojem, kterému by měl rozumět každý. Jdeme na to, čtěte dál. 

Co to vlastně kalkulační jednice je?

Kalkulační jednice je druh nákladového objektu představující jednotku výkonu, na kterou jsou zjišťovány náklady. Nejčastěji to bývají kusy, metry, kila či jiné měrné jednotky výrobků.

Samotný proces kalkulace představuje zjišťování nákladů právě na kalkulační jednici. Typ použité kalkulace záleží na povaze výrobků a výrobního procesu - protože někdy lze veškeré náklady určit přímo (přímé mzdy, přímá spotřeba materiálu apod.), někdy jen část a jindy zase nelze žádné náklady určit přímo, je potřeba použít vhodnou kalkulační metodu.

Typické příklady kalkulačních jednic

Pro opakovaný, velkosériový či masový výrobní proces, ve kterém vzniká pouze několik typů podobných výrobků, mohou být kalkulační jednice například:

  • · jedno balení cigaret
  • · jednotlivý výrobek (např. lampička, židle, stůl atd.)
  • · tuna uhlí
  • · kg železa

Při poskytování služeb jsou nejčastěji kalkulační jednice:
  • · doprava - kilometr/osoba, minuta cestování/auto, přistavení auta atd.
  • · čistírna odpadních vod – cena za m3 vyčištěné vody
  • · ubytovací zařízení, hotel, restaurace, nemocnice apod. - obsazené lůžko/noc, zamluvená místnost/den, salónek/večer, místnost/hodinu aj.

Obecně může kalkulační jednicí být:
a) Jednotlivý výkon (úkol) – například jeden kus nábytku vyrobený na míru, jeden metr postaveného oplocení
b) Jednotlivá smlouva (zakázka) – například postavení bytového domu, vymalování místnosti bytu aj.
c) Jednotlivá výrobní dávka – například výrobní dávka sestávající se z cca 500 bochníků chleba