Kolektivní investování

Kolektivní investování představuje zajímavou možnost bezpečného investování vlastních finančních prostředků s nižším ziskem, ale i nižším investičním rizikem. Nejvyužívanější formu představují různé typy investiční fondů. V zahraničí je tento způsob investování velmi oblíbený a jeho popularita roste v posledních letech také u nás.

Princip kolektivního investování spočívá ve shromažďování finančních prostředků do drobných investorů, kteří nakupují akcie investičního fondu nebo podílové listy prostřednictvím fondu. O investice se nestará drobný investor, ale správce fondu a zkušený investor. Investor tedy nepotřebuje žádné zkušenosti a znalosti. Kolektivní investování je proto vhodné zejména pro začátečníky.

Hlavní výhody kolektivního investování 
 • Velký výběr fondů
 • Nižší investiční riziko
 • Vhodné pro začínající a konzervativní investory
 • Nižší náklady spojené s investování
 • Širší možnosti diverzifikace
 • Profesionální správa - fondy řídí odborníci

Výhodou je fakt, že profesionální správce má potřebné informace, kontakty, znalosti, dovednosti i zkušenosti. Investice jsou náplní jeho práce, a tudíž se o ně stará lépe než drobný investor. Zároveň má daleko větší možnosti investování, které může umístit do různých aktiv, diverzifikovat portfolio a tím zmírnit riziko možné ztráty na minimum. Investor pak může sledovat úspěšnost vybraného fondu a učit se.


Kolektivní investování - dvě základní formy 

 • Podílové fondy
 • Akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

Výběr vhodného investičního fondu nejčastěji závisí na míře investičního rizika, které je drobný investor ochoten akceptovat. Při výběru by se měl investor zajímat o: 

 • investiční zaměření fondu
 • možná rizika spojená s investování do vybraného fondu
 • výše a způsob stanovení poplatků
 • charakteristika fondu