Koluze

Slovem koluze nazývám maření či dokonce ztěžování vyšetřování trestného činu samotným pachatelem, což následně může vést k samotnému vzetí do vazby a druhý význam slova koluze je nekalá soutěž. Pojďme se tedy podívat na oba významy slova pojmu koluze.

Když se svědci trestného činu domluví na obsahu svých výpovědí

Koluze v prvním spojení s mařením trestného činu samotným pachatelem či svědky, kteří jsou pachateli blízcí, by se dala vysvětlit, jako takzvaná dohodnutá souhra obou svědků, přičemž se velmi často v tomto případě stává, že se svědci trestného činu předem domluví na své výpovědi a tím pádem maří průběh vyšetřování celého trestného činu.

Na základě toho, je nezbytně nutné, a to zejména v případech, kdy se u trestného činu objevuje pouze jeden jediný očitý svědek, popřípadě dva, aby došlo k jejich výslechu bezprostředně, po spáchání trestného činu, a to z toho důvodu, aby byla možnost zmíněné koluze jejich následného svědectví, co možná nejvíce omezena. V opačném případě jejich nepravé svědectví bude narušovat průběh vyšetřování a tím pádem se řešení trestného činu bude protahovat.

Nekalá soutěž – koluze

S pojmem nekalá soutěž se v poslední době bohužel setkáváme velmi často. Nekalou soutěží se nazývá hra či souhra například obchodních partnerů, kteří navzájem klamou své okolí za účelem nějakého zisku. Každý poté hraje svou hru tak, jak se od něj očekává a podstatou celé věci je především nepřiznat svou pravou tvář. V této hře se mohou objevovat pouze dvě osoby, které klamou své okolí, obchodní partnery atd. Někdy ovšem může být „hráčů“ v nekalé soutěži více a vazby mohou být propletenější. V každém případě se dříve nebo později, na nekalou soutěž přijde. Ve valné většině případů dochází ke koluzi v oblasti nekalé soutěže velmi často. Mnohdy se soupeří o peníze, posty, zakázky, zákazníky a podobně.