Komisionář

Komisionář obchoduje s komitentem, s nímž má uzavřenou komisionářskou smlouvu. Komisionář je v tomto případě obchodník, který prodává zboží komitenta na jeho účet i riziko a za podmínek dohodnutých v komisionářské smlouvě. Za své služby komisionář obdrží provizi.
Komisionář tedy prodává a nakupuje různé komodity (zboží, cenné papíry apod.), které nevlastní, avšak se souhlasem vlastníka. Nejčastějším důvodem, proč prodávat zboží v zastoupení komisionáře, je nedostatek vlastních obchodních dovedností komitenta a naopak dostatek obchodních zkušeností a znalostí komisionáře. Komisionář je tedy zkušený obchodník, který komitentovi nabízí své služby.  

Komisionář a jeho povinnosti

Po celo dobu prodeje je zboží v majetku komitenta, kterého komisionář zastupuje. Pokud je prodej úspěšný, komisionář obdrží provizi v domluvené výši. Vždy je proto důležité natrefit na schopného komisionáře, který umí prodat zboží za výhodnou cenu. Naopak neschopný komisionář nejen zboží neprodá, ale může poškodit jméno komitenta.

Dle zákona je komisionář povinen plnit příkazy komitenta a dbát jeho pokynů. Pokud se od nich odchýli, tak pouze v zájmu komitenta. Pokud by jednal v opačnému zájmu, nemusí komitent takové jednání uznat a náklady jdou na vrub komisionáře.

Komisionář - kdy má smysl

Prodej prostřednictvím komisionáře se hodí například u zboží, které je úplně nově, neověřené nebo naopak rychle zastarávající. Komisionář se také vyplatí při prodejích, kdy komitent nechce vystupovat přímo nebo nemá žádného zájemce, který by o zboží projevil zájem.

Služby komisionáře lze využívat nejen při prodeji konkrétního zboží. Může také komitenta zastupovat v nejrůznějších obchodních záležitostech. Jde-li ale o činnost, nikoliv výsledek činnosti, pak hovoříme o mandátní smlouvě.