Komitent

Komitent je osoba, která se rozhodne nakupovat nebo prodávat různé komodity, případně zajišťovat určité záležitost, prostřednictvím obchodníka - komisionáře. Komitent a komisionář mezi sebou uzavřou písemnou komisionářskou smlouvu, jejíž podmínky, práva a povinnosti musí dodržovat obě strany.
Komitent se rozhodne využívat komisionářské služby nejčastěji proto, že nemá potřebné obchodní zkušenosti a dovednosti, nebo protože nechce obchodovat přímo svým jménem. Pověří tedy nákupem či prodejem komisionáře, kterému za jeho služby zaplatí domluvenou úplatu či provizi. 

Proč se stát komitentem

Komitentem se může stát kdokoliv, kdo chce prodat nebo nakoupit různé komodity. Může jít například o různé zboží, cenné papíry apod. Nejčastěji se jedná o prodej novinek, u kterých není jistý prodej, či o prodej neověřeného případně rychle zastarávajícího zboží.

Komitent si musí uvědomit, že komisionář jej sice zastupuje, ale na úkor jeho účtu a rizika. Komisionář je povinen plnit jeho pokyny a příkazy. Pokud by je porušil v neprospěch komitenta, ponese veškeré náklady.

Komitent a komisionář - nepřímé zastoupení

Komitent po celou dobu platnosti komisionářské smlouvy zůstává v pozadí (v utajení) a komisionář není povinen nikomu sdělovat, že zastupuje jinou osobu. Jedná se tedy o nepřímé obchodní zastoupení. Komisionář sice jedná za komitenta, ale smlouvy se třetími osobami uzavírá svým jménem. Teprve až užitek z obchodu předává komitentovi s tím, že mu náleží provize čili podíl ze zisku.

Výhody na straně komitenta a majitele zboží:
  • Komitent si tímto způsobem může rozšířit distribuční kanály, aniž by musel zaplatit náklady spojené se zřizováním prodejního místa, obchodního zastoupení apod.
  • Komitent může využít dobré jména komisionáře, jeho obchodních kontaktů i zavedených distribučních cest.
  • Komitent má neustále kontrolu nad cenami, protože komisionář prodává zboží za ceny, které si sám určil.