Koncese

Koncese je právo, oprávnění či povolení vykonávat nějakou činnosti na určitém území. Koncese se uděluje například pro vykonávání vybrané odborné činnosti či povolení cizincům provozovat nějaké služby na území jiného cizího státu.


Všeobecně koncese označuje právo, oprávnění, výsadu či povolení provozovat vybranu činnosti na vymezeném území. Většinou se jedná o území nějakého státu. Koncesi vyžadují některé živnosti. Bez koncese se v mnoha případech neobejdou cizinci poskytující službu v jiném státě. Koncese může být také vyžadována při provozování či užívání nějakého objektu, stroje, infrastruktury, nemovitých věcí a podobně na vymezeném území.

Koncese a koncesované živnosti v ČR

Česká legislativa rozděluje živnosti na koncesované a ohlašovací. Ohlašovací živnosti nejsou státem nijak regulované. Naproti tomu koncesované živnosti mohou vznikat a být provozovány pouze na základě správního rozhodnutí. Koncesované živnosti jsou takové živnosti, jejichž provozování vyžaduje státní souhlas udělovaný na základě zvláštního zákona.

Mezi základní podmínky získání koncese pro provozování koncesované živnosti je odpovídající odborná způsobilost, případně splnění odpovídajících právních předpisů a souhlas příslušného orgánu státní správy.

Obecně mezi koncesované živnosti patří živnosti se zvýšeným zdravotním, bezpečnostním či hospodářským rizikem. Prostřednictvím koncese si stát ponechává právo kontroly nad těmi, kteří chtějí koncesovanou živnost provozovat nebo ji už provozují.

Seznam koncesovaných živností v ČR:
 • Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátu získaných pěstitelským pálením)
 • Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
 • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
 • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
 • Výroba teplené energie a rozvod tepelného energie, nepodléhající licenci
 • Silniční motorová doprava (např. nákladní doprava, taxislužba, mezinárodní linková, atd.)
 • Vnitrozemská vodní doprava
 • Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
 • Provádění pyrotechnického průzkumu
 • Provádění veřejných dražeb dobrovolných i nedobrovolných
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Vedení spisovny
 • Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 • Provádění trhacích a ohňostrojných prací
 • Provozování pohřební služby
 • Provádění balzamace a konzervace
 • Provozování krematoria

Příklad:

Podmínky k udělení koncese v oblasti provádění trhacích a ohňostrojných prací:

 • střelmistrovský průkaz, který uděluje státní báňská správa a minimální věk 21 let
 • nebo střelmistrovský průkaz s odbornou způsobilostí technického vedoucího odstřelů, který uděluje státní báňská správa, a minimální věk 24 let
 • průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává státní báňská správa

V minulosti byly koncese udělovány také pro provoz telekomunikačních zařízení. Odtud pochází pojem povinné koncesionářské poplatky, které souvisí s užíváním televize a rozhlasu.

Územní koncese

Koncese území většinou znamená ústupek slabšího státu vůči silnějšímu státu. Jedná se o část území, která je sice oficiálně součástí původního (slabšího) státu, ale v reálu jej ovládá silnější stát.

Příklady územní koncese ve světě:
 • město Tchien-ťin na řece Chaj-che bylo se od konce 19. století nacházelo pod vládou Rakouska-Uherska, Itálie, Ruska, Belgie, Japonska, Francie, Německa či Spojeného království
 • přístav a zátoka a později vojenská základna Čching-tao na Šantungském poloostrově - v minulosti ji ovládala Čína, potě Němci a Japonci a dnes ji kontroluje opět Čína