Konosament

Konosament znamená náložný list a jedná se o cenný papír a dopravní dokument zároveň. Konosament se používá při lodní přepravě zboží (nákladu) po moři. V anglickém jazyce se konosamentu říká Bill of Lading (B/L).

Konosament - kdo jej vydává

Konosament vydává dopravce nebo osoba s plnou mocí (např. kapitán lodi, agent), která zajišťuje dopravu po moři. Konosament se vydává nejčastěji na řad, ale může být také na jméno nebo výjimečně na doručitele. Držitelem konosamentu má právo v přístavu určení požadovat, aby mu byl v konosamentu uvedený náklad vydán.

Konosament - co to je

Jedná se o přepravní doklad a zároveň dispoziční právo (tj. právo nakládat se zbožím) ke zboží uvedenému v konosamentu. Ostatní údaje, které chce mít odesílatel uvedené v konosamentu, musi dopravci sdělit v písemné podobě. V konosamentu je uvedeno zboží, které je na lodi přepravováno.

Konosament - druhy

  • Námořní konosament (port to port) - týká se přepravy pouze po moři
  • Multimodální konosament (multimodal transport document) - týká se přepravy po moři a dále na cílové místo určení nákladu
  • Naloďovací (palubní) konosament (on board) - je osvědčení o nalodění zboží
  • Přejímací konosament (receipt for carriage) - dokument vystavený po převzetí zboží
  • Plná sada konosamentu (full set) celkem tři originály, které umožňují držitel disponovat s přepravovaným zbožím