Legisvakance

Legisvakance neboli legisvakanční lhůta označuje období mezi okamžikem platnosti a nabytí účinnosti právní formy. Vedle tohoto pojmu se užívá také latinský výraz vacatio legis.

Co znamená nabytí účinnost právního předpisu

To, že je zákon platný, ještě neznamená, že nabyl účinnosti. Než se tak stane, nachází s v období zvaném vacatio legis. Nemůže tedy regulovat chování adresátů, ale ti se s ním už mohou (a také by měli) postupně seznamovat.

Nabytí účinnosti obvykle nastává 15 dní po vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákona. Datum nabytí účinnosti je většinou uvedeno v posledním ustanovení nového právního předpisu v podobě den/měsíc/rok. 

Někdy informace obsahuje i stanovení doby od vyhlášení předpisu. Jakmile je zákon vyhlášen ve Sbírce zákona, nabývá platnosti. Děje se tak proto, že autor zákona má právo stanovit jinou lhůtu nabytí účinnosti delší než 15 dní. Kratší doba se stanovuje pouze v případě obecného zájmu. 

Zákaz retroaktivity - o co jde

U procesu nabytí účinnosti právního předpisu je dodržován zákaz retroaktivity. To znamená, že žádný zákon nesmí nabýt účinnost před jeho vyhlášení. Prvním termínem, kdy může zákon nabýt účinnosti je tedy den vyhlášení. U trestního práva pak platí výjimka v případě, že nová právní úprava má pro pachatele příznivý dopad.

Co je legisvakance (vacatio legis, legisvakanční lhůta)

Legisvakanční lhůta tedy slouží adresátům nového právního předpisu či novely stávajícího předpisu k tomu, aby si předpis prostudovali a seznámili se s jeho obsahem, aby se po nabytí účinnosti mohli okamžitě tímto předpisem řídit. Legisvakanční lhůta může být různě dlouhá a délka lhůty musí odpovídat délce předpisu a rozsahu změn, aby adresáti získali dostatečný čas k prostudování právního předpisu.

Příklad:
Právní předpis stanovující výši výživného nabude platnosti 15. prosince 2019 a účinnosti od 1. ledna 2020. To znamená, že ještě do 31. prosince 2019 bude platit původní předpis.