Lékařský dohled

Každá firma by měla mít zajištěného poskytovatele pracovnělékařských služeb. Hovorově řečeno by měla mít nasmlouvaného firemního lékaře, kterým se dříve označoval závodní lékař. Tuto povinnost má, ač to velmi nerada slyší, každá firma. Jen málokterá ovšem firemního lékaře skutečně má a tím pádem se pohybuje na hranici zákona.

K čemu slouží firemní lékař?

Firemní lékař skutečně neprovádí pouze a jen prohlídky daných zaměstnanců, nýbrž má rovněž i další nezbytně nutné povinnosti. Jednou z nich je také pravidelný dohled na samotném pracovišti. Dohlíží nejen na bezpečnost zaměstnanců při práci, nýbrž také na výkon práce za účelem zajištění a následného zhodnocení rizikových faktorů, které se ve firmě nacházejí. Pokud na pracovišti působí pravidelně, dokáže taktéž zohlednit náročnost dané vykonávané práce a neméně důležitý charakter bezpečnostních a také jiných podmínek na samotném pracovišti.

Podstatou samotného dohledu, který probíhá přímo na pracovišti, je zejména zhodnocení rizikových faktorů přímo na místě. Mezi sledovanými faktory se vesměs vyskytuje intenzita hluku, prach, teplo, pracovní poloha a prostor, míra fyzické a také psychické zátěže pracovníků, vibrace a další faktory. Za pomoci zaměstnavatele je třeba dále vypracovat návrh, který napomůže odstranění, popřípadě eliminaci rizikových faktorů. Pokud jsou totiž zaměstnanci pravidelně vystavování hluku či nadměrnému prachu, má to velmi negativní vliv na jejich zdraví. Dohled lékaře na pracovišti je tak skutečně nezbytnou součástí. Řada zaměstnavatelů ovšem svého firemního lékaře i přes hrozící postih ve své firmě bohužel nemá.

Jak často je třeba provádět dohled na pracovišti?

Se skálopevnou pravidelností se dohled na pracovišti provádí nejméně jednou za rok. Může se ovšem jednat o pravidelný dohled, který je prováděn jedenkrát za dva kalendářní roky, a to v případě, kdy je práce zařazena do kategorie podle samotného zákona o ochraně veřejného zdraví. Dohled lékaře na pracovišti je skutečně velmi silným nástrojem prevence. Je tak velmi nutné k němu přistupovat se vší zodpovědností.

Záznam z dohledu lékaře na pracovišti

Zajímá vás, kdo bude vypracovávat záznam z lékařského dohledu, který proběhl na samotném pracovišti u zaměstnavatele? Vyhláška tento fakt nezohledňuje tak zcela striktně. V tomto případě tak lze dohled na pracovišti a následný záznam z dohledu, jako takovou týmovou práci mezi lékařem a samotným zaměstnavatelem. Pokud si ovšem nevíte rady s tím, jak by takový zápis měl vypadat, je možné si vzorový záznam stáhnout.

Jak zajistit dohled lékaře na pracovišti, když má firma několik poboček po celé republice?

Ptáte se, jakým způsobem zajistíte pro svou firmu smluvního lékaře v případě, kdy máte hned několik poboček firmy rozmístěných po celé republice? I na tuto eventualitu zákon pamatoval. Dává tedy zaměstnavatelům možnost, uzavřít si písemnou smlouvu o zmíněném poskytování pracovnělékařských služeb, a to s více poskytovateli zdravotnických služeb. V tomto případě se pamatuje zejména na počet zaměstnanců anebo také na samotné umístnění pracoviště.

Pokud tedy vaše firma provozuje svou činnost ve čtrnácti či ve více krajských městech najednou, není žádný problém mít pro každou pobočku firmy uzavřenou písemnou smlouvu s firemním lékařem. Tuto variantu zná ovšem málokterá firma. Tudíž ve valné většině případů podnikatel uzavře vesměs pouze jednu jedinou smlouvu s lékařem, a to například pro pobočku, která má nejvíce zaměstnanců i přesto, že má dalších pět poboček v dalších městech. Poté ho ovšem v případě kontroly, čeká jak jinak než postih. Každá pobočka totiž musí mít svého lékaře.