Liberalizace

Pojem liberalizace je odvozený z latinského slova “liberare”, které se překládá jako uvolnění od pevných a přísných pravidel. Tento pojem se užívá nejen v ekonomice a politickém životě, ale také v rámci společenských vztahů.

Liberalizace a politika

V politice liberalizace představuje rozšíření svobody a práv. Nejčastěji se jedná o právo na svobodný projev, právo účastnit se rozhodovacího procesu řízení a právo ovlivňovat politický život. Nikdy by však nemělo jít rozšiřování práv na úkor jiné osoby či osob (“Práva a svoboda jednoho končí tam, kde začínají práva a svoboda druhého), a proto se často se v souvislosti se svobodami hovoří také o povinnostech a zodpovědnosti.

S liberalizací je spojováno politické hnutí liberalismus, které bývá často zaměňováno s demokracií. Avšak je nutné zmínit, že některé podoby demokracie mají velmi blízko k diktatuře nikoliv liberalismu. Mezi příznivce liberalismu v politickém životě nejčastěji patří studenti a mladí lidé, zpravidla s vysokoškolským vzděláním a také idealisté.

Jako příklad liberalizace v rámci občanských práv v České republice můžeme například brát dekriminalizace homosexuality od 60. let minulého století, omezení kriminalizace šíření pornografie po roce 1989 apod.

Liberalizace a ekonomika

V oblasti ekonomiky liberalizace znamená omezení zásahů správních úřadů do řízení a vývoje ekonomiky státu, uvolnění platných norem a právních omezení. S liberalizací mizí omezení, diktování cen, definice způsobu soutěže a reklamy či omezování chování zákazníka. Občané se mohou snáze účastnit trhu bez zásahu do jejich způsobu podnikání.

Na trhu tak mohou vstupovat další a další společnosti, čímž dochází ke vzniku konkurenčního prostředí a hospodářské soutěží. Výsledkem liberalizace ekonomika bývá produkce kvalitnějšího a rozmanitěšjího zboží a služeb za lepší ceny.

V rámci České republiky hovoříme o liberalizace, která po roce 1989 proběhla v:
  • bankovnictví
  • energetice - uvolnění trhu s elektřinou od roku 2005 a zemním plyn od roku 2007 - spotřebitelé si od té doby mohou vybrat dodavatele energií
  • telekomunikacích po roce 2001 - do té doby držel monopol v poskytování komunikačních a hlasových služeb firma SPT Telecom
  • doprava - České dráhy si monopol přepravce držel ještě po roce 2003
Na druhou stranu tu máme Evropskou Unii, která neustále zavádí nové regulace. Bankám určuje nové povinnosti, diktuje ceny telekomunikačním firmám, stanovuje různé regulace a jednotlivým státům nařizuje, co smí vyrábět a co ne. 

Libertinismus

Ze slova libere pochází také způsob myšlení libertinismus, které je volně překládáno jako volnomyšlenkářství. V podstatě se jedná o extrémní uvolnění názorů a hlavně mravů. Opačné hnutí je nazýváno asketismus. V historii proběhlo několik hnutí libertinů. Jedním z nejznámějších je libertinismus v 18. století, kdy jeho příznivci kritizovali církev a moc a propagovali volnost názor a společenských mravů. Z této doby pochází například slavný román Nebezpečné známosti od Choderlose de Laclose a knihy napsané markýzem de Sade.