Margin trading

V tomto článku se podíváme na pojem margin trading. Zejména na to, co znamená a kde se nejčastěji používá, ale také si ukážeme, jak vypadá podstata obchodování s finanční pákou (což je jedna z podob margin tradingu).

Co je margin trading (marginální obchodování)?

Marginální obchod (z angl. Margin trading) je provádění spekulačních operací pomocí peněžních prostředků nebo produktů, které jsou poskytnuty obchodníkům úvěrem. Marginální obchodování je provádění finančních operací a transakcí pomocí peněz, které si investor vypůjčí nejčastěji od burzy. Při margin tradingu jde pouze malá (marginální) část samotné investice přímo z kapitálu investora.

Za tento úvěr klient ručí smluvenou částkou (tzv. margin). Výnos bývá zpravidla vyšší, než je poskytnutý úvěr. To znamená, že lze vložit pouze malou částku na svůj obchodní účet, ale budete ovládat větší množství finančních prostředků pomocí pákového efektu z vypůjčených peněz (o finanční páce se dočtete více níže). Obchodování na úvěr je velmi populární způsob investování na burze.

Obecně lze říci, že čím rychleji se v čase mění hodnota daného aktiva, tím větší část investice musí pokrýt investor svým vlastním kapitálem. Naopak je tomu u relativně stabilních aktiv typu klasické fiat měny, kdy musí investor financovat pouze malou část (v řádech jednotek procent) z celé investice.

Investor je ochotný si úvěr vzít z toho důvodu, jelikož očekává vyšší zisk, než je úrok z vypůjčené částky. Margin trading tedy potenciálně navyšuje zisk investora, jenže ruku v ruce s tím také riziko ztráty investice. Tímto způsobem lze tedy zvýšit zisk hned několikanásobně krát oproti obchodování s pouze vlastními prostředky.

Obchodování s finanční pákou

Finanční páka (z anglického leverage) je ve skrze jenom alternativní pojem pro marginální obchodování. Obchodování s finanční pákou je investování takovým způsobem, kdy v investici zahrneme typicky malou část svého vlastního kapitálu, kdy je mnohem větší část investice tvořena cizím kapitálem.

V praxi je možné si vzít k financování investice i bankovní půjčku nebo jinou formu úvěru. S finanční pákou se setkáváme u brokerů s CFD kontrakty, u nich je k otevření pozice potřeba pouze malé části svého vlastního kapitálu. Kupříkladu, pokud bychom obchodovali s finanční pákou 1:100 a investovali 100 Kč z vlastního kapitálu, vlastně bychom ovládali pozici 100x vyšší. Konkrétně tedy pozici v hodnotě 10 000 Kč.

Podmínky poskytnutí úvěru

Marginální úvěr znamená provádění operací s aktivy, která byla poskytnuta zprostředkovateli. Takovéto půjčky mohou být vyjádřeny pomocí peněžních prostředků a také pomocí jiných prostředků k obchodování, jako jsou například cenné papíry.

Úvěr je velmi specifický, pravidla pro jeho poskytnutí jsou obvykle taková:

  • Na zajištění úvěru nebude potřeba předběžná dohoda nebo nějaké zvláštní smlouvy.
  • Peněžní prostředky i ostatní druhy aktiv budou předmětem úvěrového poskytnutí.
  • Samotný úvěr bude poskytován zdarma.

Výhody a nevýhody obchodování s finanční pákou

Hlavní výhoda je asi zřejmá - pokud je investice úspěšná, budou se násobit zisky oproti investování bez páky. Dále také k otevření pozice také není potřeba investovat tolik svého kapitálu.

Finanční páka je ale dvojsečná zbraň. Při špatné investici se násobí také ztráty. Obecně je každá investice s finanční pákou mnohem rizikovější, než bez ní. Pokud bychom například obchodovali s finanční pákou 1:50 a cena aktiva by klesla o pouhé dvě procenta, přišli bychom o celou naši investici.

Průběh margin tradingu

V případě margin tradingu se vždy předpokládá, že obchodník udělá opačnou operaci v rámci stejného objemu. To znamená, že jestli jako první nakupovat, pak během nějaké doby provede prodej.

Po prvním prodeji (otevřená pozice) obchodník ještě nemůže spravovat příjem. Makléř sleduje aktivní pozici a kontroluje poměr případných ztrát a zisků.

Pokud nastane nebezpečná situace, může makléř nabídnout investorovi zvýšení zálohy (takovéto operaci se říká „margin call“). Pokud se makléř rozhodne peněžní prostředky neposkytnout, může zavřít otevřenou pozici. Po uzavření pozice je zjišťován finanční výsledek jako rozdíl prodeje a nákupu.

Výsledek je, že v případě kladného výsledku dostane investor větší částku, než vynaložil. Pokud je ale výsledek záporný, ztráta bude odečtena od zálohy.

Co když investor přijde o celou investici s finanční pákou?

Vždy záleží na tom, jak investor získal finanční prostředky. V principu si může investor vzít například bankovní půjčku nebo si přímo vzít úvěr od burzy. V případě krachu investice by dlužil bance respektive burze, od které si peníze vypůjčil.

Brokeři s CFD kontrakty jako IQ Option ale nedovolí, aby jim byli investoři něco dlužni, a nesmí se stát, že investor přijde o více peněz ze svého kapitálu, než kolik chtěl investovat.

Pokud je například zainvestováno do pozice s pákou 1:10 a cena klesne o 10%, tedy by cena klesla o hodnotu investice investora, pozice se automaticky uzavře.

Investor sice v takovém případě přijde o svou investici, na druhou stranu má ale jistotu, že nikdy nebude muset brokerovi nic doplácet. Dobří brokeři takto fungují, ale určitě se najde celá řada dalších, kteří by tuto pozici nezavřeli a raději po investorovi dluh vymáhali.

Důležité je ale si vždy velmi pečlivě přečíst podmínky obchodování s finanční pákou a zvážit možná rizika. Někteří brokeři nebo burzy peníze půjčují na úvěr a investor s nimi může nakládat dle své vlastní libosti. Při případné ztrátě všech vypůjčených prostředků je poté zavázán dluh vůči svému věřiteli vrátit – a to v plné výši.

Obecně lze obchodování s finanční pákou doporučit pouze zkušeným investorům, neboť je rizikové. Rozhodně se nejedná o nic pro nováčky ve světě tradingu.

Význam pákového efektu

Obchodování pomocí pákového efektu (z angl. leverage) umožňuje investorovi ovládat větší obnos prostředků, než který by ovládal pouze svým vkladem.

Jako příklad si můžeme vzít pákový efekt rovný 1:100. To znamená, že pro obchodování s celkovým objemem investor potřebuje alespoň jednu setinu tohoto objemu. Například pokud kurzem měnového páru EUR/USD je 1.5400, objemem je 1 lot (100 000 jednotek měny), bude na nákup jednoho lotu potřeba částka, která se rovná součinu kurzu měny a objemu, to znamená 154 000 dolarů.

Pro většinu klientů je uvedená částka příliš vysoká. Jenže pro obchodování s pomocí pákového efektu investorovi stačí mít na účtu jenom jednu setinu celé částky transakce.