Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní zakázky jsou takové veřejné zakázky, které nespadají do kategorie zakázek malého rozsahu, což jsou zakázky jejichž hodnota nepřesáhne stanovený finanční limit. Nadlimitní zakázky patří společně s podlimitními zakázkami do skupiny tzv. velkých zakázek.

Druhy veřejných zakázek

Problematikou veřejných zakázek se zabývá zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky přitom dělíme na tři druhy - veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky nadlimitní.

Veřejné zakázky malého rozsahu

Do této skupiny veřejných zakázek spadají zakázky, jejichž hodnota v případě dodávek nebo služeb nepřesáhne 2 miliony Kč a v případě stavebních prací 6 milionů Kč.
Veřejné zakázky malého rozsahu se dále dělí na (ceny jsou bez DPH):
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce od 0 Kč do 15 000 Kč
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby od 15 000 Kč do 200 000 Kč a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od 15 000 Kč do 500 000 Kč
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, služby od 200 000 Kč do 2 000 000 Kč a veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce od 500 000 Kč do 6 000 000 Kč
  • Veřejné zakázky malého rozsahu na služby – poradenství a podpora v oblasti veřejných zakázek případně zastoupení zadavatele v řízení dle ust. § 151 zákona – od 15 000 Kč do 2 000 000 Kč

Veřejné zakázky podlimitní

Do této skupiny veřejných zakázek spadají zakázky, jejichž hodnota v případě dodávek nebo služeb je vyšší než 2 miliony Kč a v případě stavebních prací 6 milionů Kč.

Veřejné zakázky nadlimitní

Do této skupiny veřejných zakázek spadají zakázky, jejichž hodnota je rovna nebo vyšší než finanční limit stanovený nařízením vlády dle příslušných předpisů Evropské unie.

Veřejné zakázky a finanční limity platné od 1. ledna 2020

Rozlišení mezi podlimitními a nadlimitními zakázkami není jednoduché a stanovené finanční limity závisí nejen na druhu veřejné zakázky, le také na typu zadavatele. Rozhodující úředník se v takovém případě řídí zvláštním právním předpisem.
Finanční limity u veřejných zakázek se mění zhruba každé dva roky. Poslední změna byla proveden v roce 2019 s účinností od 1. ledna 2020. Poprvé v historii Evropská komise přistoupila ke snížení částek finančních limitů.
V případě nových veřejných zakázek bude rozhodující datum zadávacího řízení veřejné zakázky. Zvýšená pozornost má být věnována podlimitním zakázkám, kdy tato skutečnost musí být naplněna již v okamžiku uzavřené smlouvy. U zadávacích řízení, jejichž vyhlášení bylo plánované na rok 2020 je nutné pečlivě ověřit, zda půjde o nadlimitní zakázku či nikoliv.
Porovnání finančních limitů určující hranici mezi podlimitními a nadlimitními zakázkami:
Finanční limity při zadávání veřejných zakázek (směrnice 2014/24/EU) do 31. 12. 2019 od 1. 1. 2020
a) Veřejné zakázky na stavební práce 5 548 000 €
149 224 000 Kč
5 350 000 €
137 366 600 Kč
b) Veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané ústředními orgány státní správy 144 000 €
3 873 000 Kč
139 000 €
3 568 964 Kč
c) Veřejné zakázky na dodávky a služby zadávané veřejnými zadavateli na nižší úrovni 221 000 €
5 944 000 Kč
214 000 €
5 494 664 Kč
d) Veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 750 000 €
20 172 000 Kč
750 000 €
19 257 000 Kč
Finanční limity při zadávání sektorových veřejných zakázek (směrnice 2014/25/EU)

a) Veřejné zakázky na dodávky a služby, soutěže o návrh 443 000 €
11 915 000 Kč
428 000 €
10 989 328 Kč
b) Veřejné zakázky na stavební práce 5 548 000 €
149 224 000 Kč
5 350 000 €
137 366 600 Kč
c) Veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby 1 000 000 €
26 897 000 Kč
1 000 000 €
25 676 000 Kč