Náhrada za převzetí zákaznické základny

Občanský zákoník obsahuje právní úpravu týkající se pronájmu nebytových prostor a náhrady za převzetí zákaznické základy. O co se jedná?

Co znamená převzetí zákaznické základny

Původní nájemce nebytových prostor (např. obchod, prodejna, servis, kanceláře, služby) si během své podnikatelské činnosti vybudoval určitou zákaznickou základnu (pravidelné zákazníky).
Při odchodu z nájmu tuto zákaznickou základnu může nabídnout novém nájemci nebytových prostor. O převzetí zákaznické základny nejčastěji projeví nájemce, který v pronajímaných prostorách plánuje provádět stejnou nebo podobnou podnikatelskou činnost. Původní nájemce má právo za převzetí zákaznické základy požadovat odpovídající náhradu.

Kdy vzniká nárok na náhradu za převzetí zákaznické základny

Nárok na finanční náhradu za převzetí zákaznické základny vzniká při splnění zákonem stanovených podmínek:
  • zákaznickou základnu vytvořil původní nájemce vlastní činností - to znamená, že nesmí jít o už převzatou základnu
  • původní nájemce byl z prostor vypovězen - nárok nevzniká, pokud výpověď podal nájemce
  • důvod výpovědi ze strany pronajímatele nesmí být hruba porušení povinnosti ze strany nájemce
  • nový nájemce nebo pronajímatel v převzetí zákaznické základny spatřuje výhodu - což je logické, protože nový nájemce nebude přebírat zákazníky, kteří pro jeho činnost nemají smysl

Příklad převzetí zákaznické základny v praxi

Pan Zákusek si pronajal nebytové prostory a začal v nich provozovat cukrárnu. Jelikož svou práci dělal více než dobře, během let si vybudoval výbornou pověst a a za jeho zákusky přijížděli lidé z celého města i blízkého okolí.
Pronajímatel se bohužel rozhodl zvýšit nájem, který ale Pan Zákusek nebyl ochoten platit, a proto obdržel výpověď z nájmu. Pronajímatel si našel nového ochotnějšího cukráře, který však už od začátku otevřené nové cukrárny mohl těžit z dobrého jména původního nájemce, který tak má právo požadovat náhradu za převzetí jeho zákaznické základny.