Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Pojem nepřetržitý odpočinek označuje nárok na pracovní pauzu. Zaměstnavatel je povinen dodržovat minimální délku nepřetržitého odpočinku. Až na výjimky dané zákonem nesmí být krácena. Rozlišujeme nepřetržitý odpočinek v týdnu a nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami.

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Ve směnném provozu má zaměstnanec starší 18 let nárok na nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami v minimální délce 11 hodin, neplnoletý dokonce 12 hodin.

Doba nepřetržitého odpočinku smí být zkrácena o osob starších 18 let a pouze u vybraných zaměstnání (zemědělství, zdravotnictví, sociální služby, telekomunikační a poštovní služby, kulturní zařízení a veřejné stravování).

Ke zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami může dojít pouze u plnoletého zaměstnance a to na dobu 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Následující nepřetržitý odpočinek však musí být prodloužen o dobu, o kterou byla předchozí pauza zkrácena. 

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a legislativa

Nepřetržitý odpočinek v týdnu definuje zákoník práce č. 262/2006 Sb., část čtvrtá, hlava IV, díl 1, paragraf 90. Poslední změna zákoníku práce proběhla ke dní 1. ledna 2016.

§ 90 
(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

(2) Odpočinek podle odstavce 1 může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku 
a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,
b) v zemědělství,
c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména
1. ve veřejném stravování,
2. v kulturních zařízeních,
3. v telekomunikacích a poštovních službách,
4. ve zdravotnických zařízeních,
5. v zařízeních sociálních služeb,
d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

§ 90a 
Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zákoník práce dále definuje nepřetržitý odpočinek během pracovního týdne, jehož délka musí být minimálně 35 hodin v kuse, u neplnoletého zaměstnance pak 48 hodin. Doba nepřetržitého odpočinku by měla být u všech zaměstnanců stanovená na stejný den či dny a jedním z dní by měla být neděle, pokud to dovoluje provoz zaměstnavatele.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu může být zkrácen až na 24 hodin u plnoleté osoby avšak pouze tehdy, pokud v následujícím týdnu dojde k dorovnání doby nepřetržitého odpočinku a v průběhu dvou týdnů bude celková doba nepřetržitého odpočinku dlouhá minimálně 70 hodin. 

Nepřetržitý odpočinek v týdnu a legislativa

Nepřetržitý odpočinek v týdnu definuje zákoník práce č. 262/2006 Sb., část čtvrtá, hlava IV, díl 3, paragraf 92. Poslední změna zákoníku práce proběhla ke dní 1. ledna 2016.


§ 92 
(1) Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.

(2) Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

(3) V případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin.

(4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období 
a) 3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,
b) 6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.