Opravné daňové přiznání

Chybovat je lidské, což nelze vyvrátit. Bohužel se lidské chyby nevyhýbají ani naší práci, respektive té, která tkví v administrativních úkonech, které následné prověřuje finanční úřad. Na mysli mám v tomto případě zejména oblast daňovou a s ní spojené úkony týkající se daňových přiznání a jejich následných oprav. Pokud totiž lidský faktor v tomto případě pochybí, má povinnost svou chybu samozřejmě, co možná nejdříve napravit a k takovéto nápravě mu poslouží zejména opravné daňové přiznání. Jak na něj si vysvětlíme na následujících řádcích.

Opravné vs. dodatečné daňové přiznání

V daňovém světě máme pro opravy daní stanoveny dva termíny a těmi jsou takzvané opravné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání. V obou případech se jedná o způsob, jak upravit výslednou daň, která byla z nějakého důvodu chybně vypočtena a odeslání finančnímu úřadu v řádném daňovém přiznání, podaném ve lhůtě stanovené pro jeho podání. Rozdíl je, ač se to může zdát k nevíře, velmi jednoduchý a tkví v zásadním rozdílu, kterým je termín. V případě, kdy totiž budete chtít podat opravné daňové přiznání, budete ho podávat ještě v zákonem stanoveném termínu pro podání řádného daňového přiznání a v případě, kdy již tento termín bude dávno za vámi, budete se muset postarat o vystavení dodatečného daňového přiznání a to nejpozději do jednoho měsíce uplynulého od měsíce, kdy jste na chybu v daňovém přiznání, které je již podáno, přišli. Opravným daňovým přiznáním navíc můžete nahradit i již podané dodatečné daňové přiznání. Podat rovněž můžete hned několik opravných přiznání, avšak finanční úřad přihlédne pouze a jen k tomu poslednímu.

Jak je to s dodatečným daňovým přiznáním?

Dodatečné daňové přiznání je třeba podat tehdy, kdy již uplynula lhůta, která je stanovena zákonem pro podání řádného daňového přiznání. V tomto případě již nemůžeme tedy použít opravné daňové přiznání. Může se tak stát tehdy, kdy například v únoru roku 2017 zjistíme, že jsme ovlivnili své příjmy tím, že jsme zapomněli vzít v potaz 10.000 Kč, které jsem ve zmíněném zdaňovacím období, přijali v hotovosti anebo v případě, kdy jsme zapomněli na to, že v našem vozovém parku máme kromě stávajících firemních automobilů k dispozici ještě dva přívěsy, o kterých jsme se ovšem v silniční dani podané v březnu ani nezmínili. Tyto problémy tak můžeme hravě vyřešit dodatečným daňovým přiznáním a vyhnout se tak případným sankcím, o které jistě žádný podnik nestojí.

Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme?

Chybu můžeme v daňovém přiznání udělat téměř kdekoliv. Existuje ovšem několik situací, ve kterých se velmi často z praxe finančních úřadů chybuje. Jedná se zejména o tyto případy:

Administrativní chyba

Chybějící podpis odpovědné osoby. Nevyplněná kolonka či chybějící účet pro výplatu přeplatku na dani či fatální chyba v podání, které v případě, kdy máte zřízenou datovou schránku, musí proběhnout výhradně elektronicky a podobně. Tyto administrativní chyby ač se to může zdát, nejsou rozhodně zanedbatelné a tehdy, zjistí-li finanční úřad některou z těchto chyb, vyzve vás k nápravě vámi podaného daňového přiznání. V případě, kdy nepodáte přiznání elektronicky i když máte datovou schránku, bude vás čekat automatická pokuta.

Chybně vypočtená daň

Asi jednou z nejčastějších chyb je ta, která se týká vypočtené daně. Chybně spočítané výdaje a také příjmy často vedou ke zkreslení daňového povinnosti a následným problémům s finančním úřadem. Pokud totiž uplatníte špatně daňová zvýhodnění či nezahrnete do přiznání všechny daňové odpočty, budete svou chybu muset neprodleně napravit.

Chybějící příloha

Chyba, na základě které po vás finanční úřad nebude chtít podání opravného ani dodatečného daňového přiznání, nýbrž vás požádá o doplnění chybějících příloh. Chybět vám může například potvrzení příjmu či příloha k daňovým odpočtům.

Formulář opravného daňového přiznání

Mnoho lidí napadne, že k tomu, aby mohli podat opravné daňové přiznání, budou potřebovat úplně nový formulář, který bude třeba zcela nanovo vyplnit. Opak je ovšem pravdou. Žádný nový formulář totiž třeba rozhodně není. Opravné daňové přiznání se podává na stejném formuláři, na kterém se podává řádné daňové přiznání. V kolonce na úvodní straně formuláře bude ovšem místo řádného daňového přiznání zaškrtnuto políčko opravné daňové přiznání. Po doplnění nezbytně nutných údajů a to zejména po opravení chyb, kterých jste se na řádném daňovém přiznání dopustili, formulář jednoduše znovu odešlete příslušnému správci daně. Pozor si dejte ovšem tehdy, je li nově vypočtená daň nižší, než ta, která byla uvedena na řádném daňovém přiznání. V tomto případě totiž budete muset finanční úřad poprosit o vrácení rozdílu. Sám od sebe totiž tento úkon neudělá.

Sankce za nepodání daňového přiznání

Sankcím se v případě, kdy opomenete podat daňové přiznání, rozhodně nevyhnete. V případě, kdy podáváte daňové přiznání pozdě, může se vám ještě sankce vyhnout. Jedná se většinou o případy, kdy je vypočtená daň nižší než 200 Kč. V případě, kdy ovšem přiznání neodevzdáte vůbec, čeká vás již pokuta, která začíná na ještě přijatelných 500 Kč. Končit ovšem může až na astronomických 300.000 Kč. Tato částka ovšem není finální. Finanční úřad si totiž nárokuje i úrok ve výši 0,05% za každý den vašeho prodlení. Tudíž může být výsledná pokuta mnohem vyšší, než byste si dokázali představit. Rozhodně se tak určitě nevyplatí si s finančním úřadem v tomto případě nikterak zahrávat.