Organizátor regulovaného trhu

Regulovaný trh je opakem trhu over-the-counter (OTC) a má přísně stanovená pravidla. K činnosti regulovaného trhu je nezbytné povolení udělované Českou národní bankou. Organizátorem regulovaného trhu může být pouze právnická osoba, která toto povolení získá. V ČR existují dva regulované trhy a to Burza cenných papíru a RM-systém.

Kdo je organizátor regulovaného trhu

Dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu smí být organizátorem regulovaného trhu právnická osoba, které Česká národní banka udělila povolení organizovat regulovaný trh.

§ 37 - Základní ustanovení
(1) Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna organizovat regulovaný trh.

(2) Organizovat regulovaný trh v České republice může pouze organizátor regulovaného trhu. 

Jaké požadavky musí organizátor regulovaného trhu splňovat

Česká národní banka udělí povolení pouze takové právnické firmě, která splní výše uvedeným zákonem nařízené podmínky a požadavky specifikované v § 38.

K hlavním požadavků na organizátora regulovaného trhu patří:
  • jedná se po akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným
  • sídlo společnosti se nachází na území České republiky
  • společnost splňuje znaky důvěryhodnosti
  • minimální kapitál ve výši 730 000 EUR s průhledným a nezávadným původem
  • požadavky na řádné a obezřetné vedení organizátora regulovaného trhu
  • plán obchodní činnost, který vymezuje rozsah činnosti, je podložený reálnými ekonomickými propočty a vymezuje činnost, které bude vykonávat někdo jiný

Organizátor regulovaného trhu a další podnikatelská činnost

Organizátor regulovaného trhu může vykonávat další podnikatelskou činnost pouze tehdy, pokud ji zaregistruje u České národní banky. Může jít přitom o takové činnosti, které souvisí s finančním trhem nebo trhem komodit, jako je:

§ 39

(2) Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu může spočívat pouze v poskytování služeb souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, zejména
a) v činnosti komoditní burzy podle jiného právního předpisu,
b) v poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů,
c) v činnosti související s organizováním regulovaného trhu nebo provozováním mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému,
d) ve vzdělávací činnosti.