Prohlášení poplatníka daně

V případě, kdy nastoupíte do nového zaměstnání, kromě pracovní smlouvy budete vyzváni k tomu, abyste podepsali takzvané „růžové prohlášení“ jiným slovy prohlášení poplatníka daně z příjmu, které je nutné podepsat z hlediska daňových úlev. Mnoho lidí o tomto prohlášení ovšem mnohé neví a jeho podpis je pro ně automatický. Z tohoto důvodu je třeba si osvěžit vědomosti, týkající se právě tohoto prohlášení, které se podepisuje nejen při nástupu do nového zaměstnání, nýbrž i každý rok do 15. února.

Kdo formulář podepisuje?

Formulář musí podepsat každý, jenž nastoupí do nového zaměstnání a nemá žádné jiné zaměstnání, ve kterém by toto prohlášení již podepsal v minulosti. Ze zákona totiž musí svým podpisem toto prohlášení stvrdit pouze jednou, respektive u jednoho zaměstnavatele. V jednom měsíci nelze mít podepsané dvě prohlášení u více zaměstnavatelů. Pokud tedy pracujete na hlavní pracovní poměr či dokonce i na dohodu a nemáte podepsané prohlášení u jiného zaměstnavatele, můžete s klidným svědomím prohlášení podepsat a čerpat výhody z něj plynoucí. U dohody o provedení práce platí ještě jedna podmínka, kterou je, že když jsou příjmy plynoucí z dohody do 10.000 Kč, nebude vám zaměstnavatel mzdu danit srážkovou daní ve výši 15% nýbrž daní zálohovou, jako je tomu u zaměstnavatelů na hlavním pracovním poměru, podpis se vám tak v tomto případě rovněž finančně vyplatí. Podpis prohlášení vám zaměstnavatel poskytne vždy na začátku vašeho pracovněprávního poměru a k podpisu vás vždy vyzve k 15. únoru každého roku. Jedno prohlášení posléze slouží po celé tři zdaňovací období, je tedy tvořeno hned třemi oddíly.

Co jednotlivé oddíly prohlášení představují?

I. oddíl

V prvním oddíle prohlášení poplatníka k dani naleznete podstatné slevy a zvýhodnění. Na tato zvýhodnění posléze budete mít každý měsíc nárok u svého zaměstnavatele. Jedná se zejména o základní slevu na poplatníka, která činí 24.840 Kč, což znamená 2.070 Kč měsíčně. Na tuto slevu má nárok každý zaměstnanec. Dále je možné čerpat slevu na invaliditu prvního, druhého a rovněž i třetího stupně. 1. a 2. stupeň se vyznačuje částkou 2.520 Kč ročně, třetí stupeň částkou 5.040 Kč. Pokud patříte mezi držitele ZTP/P průkazu bude pro vás sleva až 16.140 Kč ročně. O tom jaký pobíráte důchod a od kdy vám nárok na vyplácení důchodu plyne, budete jasně vědět z formuláře, který vám vystaví OSSZ a který tak tvoří nedílnou součást prohlášení k dani. Dále v tomto prvním oddílu můžete uplatnit slevu na studenta, která činí 4.020 Kč ročně a je poskytována všem studentům do 26 let věku, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Zde je prioritní zejména potvrzení o studiu ze školy, na které daný student studuje. Nedílnou součástí tohoto prvního oddílu prohlášení je rovněž i sleva na dítě, který činí 13.404 Kč u prvního dítěte, u druhého 15.804 Kč a u třetího a každého dalšího potomka 17.004 Kč. Pokud má některé z dětí průkaz ZTP/P částka se zvýší na dvojnásobek. Je možné, že poplatník nebude chtít uplatnit ani jednu jedinou slevu a to z toho důvodu, že jí již uplatňuje například manžel či manželka. I v tomto případě je nutné tuto osobu uvést do prohlášení.

II. Oddíl

Ve druhém oddíle prohlášení poplatníka k dani podpisem každého zaměstnance stvrzuje správnost uvedených údajů. Zejména se zde potvrzuje, že poplatník skutečně nemá nikde jinde své růžové prohlášení podepsané. Ve druhém oddíle je třeba rovněž i uvést všechny změny, ke kterým v daném období došlo. Jednat se bude zejména o narození dítěte a podobně. Tento druhý oddíl podepisují naprosto všichni zaměstnanci a to i za předpokladu, že si budou své daňové přiznání podávat za dané zdaňovací období sami.

III.  Oddíl

´Třetí oddíl tohoto prohlášení představuje samotnou žádost o provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatelem. Ten může roční zúčtování provést zaměstnancům, kteří nemají povinnost si podávat daňové přiznání sami a rovněž nemají žádné další příjmy plynoucí z jiných pracovních smluv. Pokud má zaměstnanec více pracovních úvazků, požádat o roční zúčtování daně může pouze svého posledního zaměstnavatele.