Sekundární trhy

Na burze cenných papírů se často setkáváme s rozdělením kapitálového trhu na trh primární a sekundární. A ač by se na první pohled mohlo zdát, že mezi těmito trhy je pouze minimální rozdíl, v reálu tomu tak není. Rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem je totiž značný.

Primární trh

Primární trh, jak již samotný název napovídá, slouží k obchodování cenných papírů, které na tomto trhu nacházejí svého naprosto prvního majitele, respektive prvonabyvatele. Jedná se tedy v zásadě o naprosto nové cenné papíry, kterými mohou být akcie, obligace či dluhopisy. Na tomto trhu se tak těmto cenným papírům stanoví na základě poptávky po nich, jejich úplně první cena, jinými slovy emisní kurz. Ten nám po vynásobení počtem cenných papírů dá jasnou odpověď na to, jak velký objem finančních prostředků získá daná společnost pro své novátorské investice. Opakem primárního trhu je trh sekundární.

Sekundární trh

Na sekundárním trhu se na rozdíl od toho primárního zajímáme o akcie, se kterými se na primárním trhu již obchodovalo v minulosti. Jedná se tak o naprosto klasickou burzu, jakou si všichni umíme představit. Zde jsou cenné papíry obchodovatelné mezi několika investory, kteří buď holdují likviditě a chtějí místo cenných papírů vlastnit hotovost anebo chtějí vlastnit jistý počet cenných papírů a získávat z nich tak své pravidelné dividendy. Ať tak či onak právě na sekundárním trhu se k těmto cenným papírům, které již jednou trhem prošly, mohou dostat. Výhodou sekundárního trhu rovněž je i to, že zisk z prodeje daného cenného papíru již nejde firmě, která byla emitentem cenného papíru, nýbrž danému investorovi, který cenný papír prodal. Fungování těchto sekundárních trhů má ale svůj daleko ušlechtilejší záměr, kterým je především velmi efektivní využívání všech dostupných kapitálových zdrojů a jejich následná, opět velmi efektivní alokace.