Silniční daň

Mezi lidmi nejsou daně nejsou nikterak oblíbené. Platíme je, protože musíme, nikoliv protože chceme. Daně nám snižují naše výdělky, proto je nemáme rádi. Na druhou stranu mají smysl. Mezi takové daně patří silniční daň. Ta se týká pouze podnikajících osob, které motorová vozidla používají k výdělečné činnosti. Pojďme se na ni podívat blíže.


Silniční daň jsou povinni platit podnikatelé a firmy, které vozidlo nebo vozidla využívají k výdělečné činnosti. Výše silniční daně se odvíjí od různých kritérií. Spočítat si ji můžete sami, stačí využít online kalkulačku silniční daně. Nejste-li si jisti, jak silniční daň funguje a týká se vás, nechte si detaily vysvětlit od svého daňového poradce.

Silniční daň je definována příslušným zákonem č. 16/1993 Sb., o silniční dani, který určuje, koho se daň týká, kdo ji tedy musí platit, jaké jsou práva a povinnosti poplatníka, v jakém termínu ji musí platit atd.


Na která vozidla se vztahuje silniční daň v ČR:

 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 t Od placení silniční daně jsou osvobozena vozidla (majitele jsou povinni podávat daňové přiznání i přesto, že výsledná daň je 0):
 • vozy do hmotnosti 12 t jezdící na alternativní ekologické pohonné hmoty (LPG, CNG, hybridní pohonné hmoty, elektřina)
 • zametací vozidla, značkovače silnic, vozidla správců komunikací
 • hasičské vozy, vozy civilní obrany, bezpečnostních sborů, obecní policie a zdravotních služeb, horské záchranné služby - musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a výstražným světlem modré barvy (vše musí být uvedeno v technickém průkazu vozidla)
 • vozidla diplomatických sborů a konzulárních úřadů
 • vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla - nemají čtyři kola
 • vozidla sloužící k linkové a vnitrostátní dopravě a přepravě lidí
 • vozidla sloužící jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba - nesmí být používány k podnikání

Zákon č.16/1993 Sb., § 2 Předmět daně:
(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
    a) registrovaná v České republice,
    b) provozovaná v České republice a
    c) používaná
        1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
        2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

(2) Pro účely daně silniční
    a) je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
    b) se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.

(3) Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

(4) Předmětem daně nejsou
    a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,
        b ) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Silniční daň - kdo ji platí

Povinnost platit silniční daň se týká každé podnikající fyzické a právnické osobě, která používá motorové vozidlo k výdělečné činnosti. K placení silniční daně je nutné se zaregistrovat a to nejpozději ve lhůtě nejbližší splatnosti zálohy na silniční daň.

Ve většině případech je poplatník daně provozovatel vozidlo zapsaný ve technickém průkazu vozidla. Pokud toto auto půjčí jiné osobě, která jej rovněž bude využívat k podnikání, povinnost platit daň zůstává.

Poplatníkem daně může být rovněž zaměstnavatel, který umožňuje zaměstnancům využívat jejich vlastní auto ke služebním účelům (cestovní cesty) a vyplácí jim cestovní náhrady. Zaměstnavatel platí daň za toto vozidlo i přesto, že není zapsáno v technickém průkazu.

Silniční daň - sazby pro osobní i nákladní vozidla

Výše silniční daně se vypočítává různě u osobních a nákladních vozů. U osobních vozidel je rozhodující objem motoru v cm3 a u nákladních vozidel se daň odvíjí od počtu náprav a součtu největších povolených rychlostí na nápravy uvedených v tunách.

Roční sazba daně u osobních aut:
Objem motoru v cm3 Daň v Kč
do 800 cm3 1 200
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600
nad 3000 cm3 4 200
Roční sazba daně u nákladních aut:
Počet náprav Hmotnost Daň v Kč
1 náprava do 1 tuny 1 800

od 1 do 2 tun 2 700

do 2 do 3,5 tun 3 900

od 3,5 do 5 tun 5 400

od 5 do 6,5 tun 6 900

od 6,5 do 8 tun 8 400

nad 8 tun 9 600
2 nápravy do 1 tuny 1 800

2 nápravy od 1 do 2 tun 2 400

od 2 do 3,5  tun 3 600

od 3,5 do 5 tun 4 800

Od 5 do 6,5 tun 6 000

od 6,5 do 8 tun 7 200

od 8 do 9,5 tun 8 400

od 9,5 do 11 tun 9 600

od 11 do 12 tun 10 800

od 12 do 13 tun 12 600

od 13 do 14 tun 14 700

2 nápravy od 14 do 15 tun 16 500

od 15 do 18 tun 23 700

od 18 do 21 tun 29 100

od 21 do 24 tun 35 100

od 24 do 27 tun 40 500

nad 27 tun 46 200
3 nápravy do 1 tuny 1 800

od 1 do 3,5 tuny 2 400

od 3,5 do 6 tun 3 600

od 6 do 8,5 tuny 6 000

3 nápravy od 8,5 do 11 tun 7 200

od 11 do 13 tun 8 400

od 13 do 15 tun 10 500

od 15 do 17 tun 13 200

od 17 do 19 tun 15 900

od 19 do 21 tun 17 400

od 21 do 23 tun 21 300

od 23 do 26 tun 27 300

od 26 do 31 tun 36 600

od 31 do 36 tun 43 500

3 nápravy nad 36 tun 50 400
4 nápravy a více do 18 tun 8 400

od 18 do 21 tun 10 500

od 21 do 23 tun 14 100

od 23 do 25 tun 17 700

od 25 do 27 tun 22 200

od 27 do 29 tun 28 200

od 29 do 32 tun 33 300

od 32 do 36 tun 39 300

nad 36 tun 44 100

Silniční daň lze snížit v případech, kdy od první registrace neuběhlo více než 9 let:
 • sleva 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
 • sleva 40 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
 • sleva 25 % po dobu následujících h 36 kalendářních měsíců

Silniční daň - jak a komu se platí

Silniční daň se platí formou zálohy. Ty se platí čtyřikrát do roka vždy k 15. dni v měsíci. Například za měsíce leden, únor a březen je nutné zálohu zaplatit do 15. dubna. Výjimkou jsou poslední měsíce, kdy se záloha platí pouze za říjen a listopad. Poté se provádí finální vyúčtování silniční daně.

 • I. čtvrtletí (leden, únor, březen) - do 15. dubna
 • II. čtvrtletí (duben, květen, červen) - do 15. července
 • III. čtvrtletí (červenec, srpen, září) - do 15. října
 • IV. čtvrtletí (říjen, listopad) - do 15. prosinec.

Zálohy lze zaplatit jednorázově (např. s první zálohou v dubnu). Daňové přiznání se podává do 31. ledna za předešlý rok. Nedoplatek vzniká většinou pouze za prosinec, kterého se zálohy už netýkají. Daňové přiznání k silniční dani se podává územnímu pracovišti krajského finančního úřadu příslušnému dle sídla firmy (místa pobytu). Lze ji uhradit bankovním převodem, což je jednodušší způsob než platba prostřednictvím poštovní poukázky. Bankou finančního úřadu je Česká národní banka. Jednotlivé účty se liší podle krajů.

Kraj finančního úřadu a číslo účtu pro platbu silniční daně:
 • Hlavní město Praha - 748-77628031/0710
 • Středočeský kraj - 748-77628111/0710
 • Jihočeský kraj - 748-77627231/0710
 • Plzeňský kraj - 748-77627311/0710
 • Karlovarský kraj - 748-77629341/0710
 • Ústecký kraj - 748-77621411/0710
 • Liberecký kraj - 748-77628461/0710
 • Královéhradecký kraj - 748-77626511/0710
 • Pardubický kraj - 748-77622561/0710
 • Vysočina - 748-67626681/0710
 • Jihomoravský kraj - 748-77628621/0710
 • Olomoucký kraj - 748-47623811/0710
 • Moravskoslezský kraj - 748-77621761/0710
 • Zlínský kraj - 748-47620661/0710
 • Specializovaný finanční úřad - 748-77620021/0710