Spotřební daň

Daně dělíme na přímé a nepřímé. Do skupiny nepřímých daní patří například spotřební daň. Ta slouží především k regulaci cen u vybraných komodit nebo je využívána za účelem zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Spotřební daň může posloužit také jako účinný způsob, jak snížit poptávku po zboží, které je všeobecně považované za škodlivé pro jednotlivce či dokonce celou společnost. Pojďme se na spotřební daň podívat blíže.


Každá daň má své vlastní dějiny. Spotřební dani předcházel tzv. akcíz. V podstatě se jednalo o trhové poplatky, mýto a podobně, které stát vybíral při výrobě a prodeji zboží. Postupně došlo k ustanovení jednotných pravidel pro všeobecné zdanění zboží určeného pro osobní spotřebu. U nás jsme až do roku 1942 měli akcíz v podobě potravní daně, která se vybírala při dovozu potravin do uzavřených měst.


Dnes se spotřební daň využívá k politickým a finančním potřebám. Spotřební daň slouží například k naplnění státní pokladny, ochraně životního prostředí, řešení otázek bezpečnosti, zdraví a morálky společnosti. Stačí vybrané zboží, které společnosti “škodí”, zatížit daní a poptávka po něm okamžitě klesne kvůli vyšší ceně. Peníze ze spotřební daně putují do státního rozpočtu a stát tak zabije dvě mouchy jednou ranou.

Typickým příkladem je spotřební daň uvalená na tabákové výrobky či alkohol. Zcela prokazatelně se jedná o produkty, které škodí lidskému zdraví. Díky spotřební dani je jeho cena vyšší a poptávka nižší. Peníze získané ze spotřební daně (nebo alespoň) většina jsou věnovány do oblastí řešící důsledky kouření či pití alkoholu - odvykací centra a léčebny, kampaně proti kouření a alkoholu, léčba rakoviny plic apod.

Spotřební daň v České republice

Každá země má svá vlastní pravidla ohledně spotřební daň. U nás se daň vztahuje na vybrané druhy zboží. Konkrétně se jedná o tabák, alkohol a pohonné hmoty. Pro zajímavost spotřební daň z pohonných hmot tvoří více než 50 % ceny veškerého zdaněného zboží. Spotřební daň je definována zákonem č. 353/2003 Sb. o daních spotřebních.

Zákon č. 353/2003 upravuje:
 • podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků spotřebními daněmi
 • způsob značení a prodeje tabákových výrobků a způsob značení některých minerálních olejů
 • způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů
 • způsob značkování některých dalších minerálních olejů
 • sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji
 • nakládání se surovým tabákem

Zdaňovací období trvá vždy jeden měsíc. Daňové přiznání je však povinné podávat pouze v případě vzniku daňové povinnosti. Spotřební daň jsou povinni platit všichni výrobci a provozovatelé, kteří provozují tzv. daňové sklady. Ve skutečnosti ale daň zaplatí kupující, protože spotřební daň je součástí ceny výrobků stejně jako například DPH (tj. daň z přidané hodnoty).

Správou spotřební daně byl do roku 2003 Finanční úřad, od tohoto roku ji vykonává Celní úřad. Možná vás bude zajímat informace, že spotřební daň tvoří téměř 14 % celého českého státního rozpočtu.

Předmět a sazby spotřební daně v ČR

V České republice se spotřební daň vztahuje na pohonné hmoty, z čehož do státního rozpočtu plyne významný příjem, dále na alkohol a tabák, z čehož rovněž plyne příjem a zároveň snižuje poptávky po škodlivých výrobcích. Nebo se o to alespoň snaží. Zájem o tabákové výrobky a alkohol je však stále ohromný.

Spotřební daně v ČR podle zákona:
 • daň z minerálních olejů
 • daň z lihu
 • daň z piva
 • daň z vína a meziproduktů
 • daň z tabákových výrobků
 • daň ze surového tabáku

Daň z minerálních olejů
Sazby jsou stanoveny v zákoně. Z litru motorového nafty do státní pokladny putuje 10,95 Kč a z litru benzínu 12,84 Kč.

Daň z lihu
Z jednoho litru lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení stát získá 143 Kč, 285 Kč pak z lihu, který obsahuje výrobci kódu nomenklatury.

Daň z piva
Od roku 2010 platí základní sazby ve výši 32 Kč za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny. Nárok na sníženou sazbu dle výroby pivo mohou uplatnit malé nezávislé pivovary, jejichž roční výroba není vyšší než 200 000 hektolitrů piva (čím více piva vyrobí, tím menší je sleva na dani). Zároveň nesmí být nijak závislí na jiném pivovaru a nesmí anipodnikat v prostorách patřících jinému pivovaru.

Daň z vína a meziproduktů
Spotřební daň se platí u šumivých vín, kde sazba činí 23,40 Kč z jednoho litru, a meziproduktů, kde sazba spotřební daně je stejná. Fyzické osoby vyrábějící tiché víno vyrobí za rok méně než 2 000 litrů vína.

Co je tiché víno? Tiché víno není šumivé, ani perlivé, protože neobsahuje dostatečné množství oxidu uhličitého. Tento termín se užívá pro potřeby soutěží a výstav a také spotřební dani.

Daň z tabákových výrobků
Cena jedné krabičky cigaret je pevně stanovená celním úřadem. Sazby spotřební daně jsou různé pro cigarety, doutníky, tabáky určené ke kouření a ostatní tabáky. Spotřební daň se nevztahuje na tabákové výrobky, které jsou použity ke zkoušce kvality, zabezpečení kvality měření nebo výrobní zkoušce. Podmínkou je, že tyto výrobky nesmí být určeny k prodeji. Od spotřební daně jsou také osvobozeny výrobky odebrané celním úřadem jako vzorek.

Porovnání daně mezi ČR a státy EU:
Stát
Cigarety  
(% z ceny) 
Benzin  
(€/1000 l) 
Nafta  
(€/1000 l) 
Belgie 67,53 623,21 523,11
Bulharsko 60,17 363,02 330,29
Chorvatsko 58,09 514,30 407,71
Česko 61,69 475,18 405,24
Dánsko 58,47 616,14 419,40
Estonsko 67,79 465 448
Finsko 63,81 702,5 530,2
Francie 64,15 650,7 530,7
Irsko 65,39 587,71 479,02

Itálie 58,70 728,4 617,4
Kypr 60,13 479 450
Litva 61,59 434,43 330,17
Lotyšsko 63,90 436 341
Lucembursko 53,83 464,58 338,35
Maďarsko 54,67 405,60 390,51
Malta 65,67 549,38 472,4
Německo 58,47 669,8 485,7
Nizozemsko 60,03 769,9 484,47
Polsko 62,51 424,38 339,84

Portugalsko 62,09 --- ---
Rakousko 61,30 515 425
Rumunsko 62,09 372,17 341
Řecko 46,50 700 410
Slovensko 62,64 514,5 368
Slovinsko 60,40 507,8 452,05
Spojené království 67,32 663,66 663,66
Španělsko 61,86 455,92 331
Švédsko 58,23 407,59 368
Zdroje: Wikipedie