Akciové fondy - o co se jedná, jak se dělí a jak fungují

Investování

Přidal panchytry, dne 12. 12. 2018,  0x


Peníze schované v matraci nebo uložené na běžném účtu nové peníze nevydělají. Právě naopak. Stále více lidí proto začíná myslet aktivně a učí se investovat, aby se jejich finanční přebytky uspokojivě rozrůstaly. Jednou z možností je investice do akciových fondů. Ty jsou sice rizikovější, ale z dlouhodobého hlediska velmi výnosné.

Akciové fondy - co to je

Jedná se o druh podílových fondů, které trvale investují alespoň 66 % majetku fondu do různých akciových instrumentů. Zbytek portfolia obvykle tvoří nástroje peněžního trhu a dluhopisové nástroje. Aktuálně však podíl akciových fondů tvoří téměř 100 % portfolia. Akciové fondy by neměly chybět v žádném investičním portfoliu a určité, byť minimální procento, by měly tvořit i ve striktně konzervativním portfoliu.


Akciové fondy jsou totiž hodnoceny jako jedny z nejvýnosnějších investičních nástrojů a nabízí výrazně vyšší výnos než v případě dluhopisových a smíšených fondů. S tím samozřejmě souvisí vyšší míra investičního rizika. Hodnoty akcií se rychle mění a kolísají, a proto nejsou vhodné pro krátkodobé investice. Avšak z dlouhodobého hlediska se většinou vyplácí. Do akciových fondů se vyplácí investovat od 5 let déle.


Pro zajímavost: Akciové fondy v Evropě fungují již 50 let a ve Spojených státech amerických dokonce už 80 let. 

Akciové fondy - jak fungují a jak se dělí

Akciové fondy představují nejpestřejší kategorii podílových fondů. Umožňují volit různé investiční strategie a akciové trhy. Investice probíhají do desítek a stovek akcií různých společností, což snižuje riziko poklesu u jednotlivých akciových titulů.


Velmi jednoduše řečeno investor nakupuje akcie společností, o nichž se na základě získaných ověřených informací a předpokladů domnívá, že se jim bude dařit, a hodnota společnosti a tím pádem i jejích akcii poroste. Nákupem akcii se stává akcionářem firmy, což de facto znamená spolumajitelem. Čím více akcií vlastníte, tím větší podíl máte. 


Zkušený investor má takových firem ve svém portfoliu vícero. V případě, že by investoval pouze do jedné firmy, zvyšuje riziko neúspěchu. Jedná se o tzv. diverzifikaci snižující míru investičního rizika. Je to logické. Pokud koupíme akcie od jedné firmy a ona neuspěje, přijdeme o peníze. Pokud ale koupíme akcie 10 firem, z nichž jedna krachne, ale dalších devět uspěje, investice se stále vyplatí. Náklady jsou sice o něco vyšší, ale furt se to vyplatí.


Akciové fondy dělíme na: 

 • Benchmarkové fondy - kopírují vybraný akciový trh či index
 • Stock-picking fondy - vyhledávají investiční potenciál u společností
 • Akciové fondy fondů - investují do podílových listů jiných akciových fondů


Akciové fondy lze členit také na: 

 • Podle vyspělosti ekonomiky - rozvinuté (developed) a rozvíjející se (emerging). K rozvinutým patří západní Evropa, USA a Japonsko, k rozvíjejícím se východní Evropa, Jižní Amerika, Asie, Blízký východ a Afrika. Rozvinuté trhy jsou likvidnější, stabilnější a efektivnější. Rozvíjející jsou kolísavější, ale na druhou stranu nabízí nové zajímavé možnosti. U rozvíjejících se trhů představuje velké riziko pokles celého akciového trhu až na několik let, kdy nepomáhá ani diverzifikace portfolia.
 • Regionální členění - akciové fondy, které se zaměřují pouze na určité území (např. západní Evropa, střední a východní Evropa, Asie, USA, Japonsko apod.)
 • Jednotlivé ekonomické oblasti - farmacie, energetika, technologie

Akciové fondy - hlavní výhody a rizika 

Než se vrhnete do investování do akciových fondů, je vhodné znát nejen hlavní výhody, ale také možná rizika. Akciové fondy vám mohou vydělat hodně peněz, ale při nevhodné nebo špatné investiční strategii můžete také o hodně přijít.


Hlavní výhody akciových fondů: 

 • Vysoká likvidita - rychlé vyplacení peněz bez sankcí
 • Vyšší výnos - z dlouhodobého hlediska akciové fondy slibují vyšší výnosy než smíšené a dluhopisové fondy
 • Diverzifikace - investovat lze do desítek akciových fondů
 • Transparentnost investování
 • Rozmanitá nabídka akciových fondů - dle zaměření i investiční strategie
 • Lze investovat jednorázově i pravidelně


Největší rizika: 

 • Akciové fondy nejsou vhodné pro krátkodobé investice - hodnoty akcií kolísají
 • Měnové riziko - hrozí při investicích do zahraničních firem a nakupuje akcie za eura, dolary i jiné měny. Dojde-li ke změně měnového kurzu, pocítí to i na svých investicích. Řešením je nákup fondů zajišťujících výkonnost do české koruny.
 • Pokles celého akciového trhu - nepříznivý ekonomický či politický vývoj může způsobit takový pokles, který může trvat několik let, než se znovu vzpamatuje. Hluboké poklesy jsou největší noční můrou každého investora.

Akciové fondy - pravidla a podmínky, jak nakupovat

V České republice se může investorem stát v podstatě kdokoliv. Základní podmínkou je minimální věk 18 let. Nezletilou osobou může zastupovat jeho zákonný zástupce starší 18 let. Může se jednat o podnikající fyzickou osobu, právnickou osobu a další subjekty (např. hnutí, nadace, politická strana apod.).


Před nákupem investor musí podepsat následující dokumenty:

 • Investiční dotazník přiměřenosti
 • Smlouvu o obstarání koupě a prodeje cenných papírů vydávaných subjekty kolektivního investování
 • Smlouvu o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů


Podnikající fyzická osoba bude potřebovat platný osobní doklad. Může to být občanský průkaz, cestovní pas, diplomatický pas, povolení k trvalému pobytu apod. Právnická osoba musí mít doklad o právní subjektivitě (např. originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, doklad opravňující k disponování s podílovými listy a doklad k ověření totožnosti. Další subjekty jsou povinné doložit doklad o právní subjektivitě vydaný úřadem, který schválil nebo registroval jejich činnost.

Akciové fondy - 3 nejčastější mýty

1. Akciové fondy nemají smysl

Nákupem akcií se stáváte spolumajitelem firmy, respektive vlastníte její podíl. Tím pádem se podílíte na financování jejích projektů a podporujete ji v její činnosti, rozvoji a dalším růstu. Bez peněz investorů by řada firmy nemohla pokračovat v podnikání.

2. Akciové fondy jsou pouze pro bohaté

O investicích všeobecně koluje mylná představa, že investovat mohou pouze bohatí lidé. To však není pravda. Investovat se dá už od malých částek a cílem fondů je právě slučovat malé investice. Akciové fondy tak umožňují dosáhnout i na vyhlášené firmy, do kterých by se menší investor těžko dostal.

3. Akciové fondy jsou příliš rizikové

Pravdou je, že akciové fondy sebou nesou větší investiční riziko. To ale platí především pro krátkodobé investice. Z hlediska dlouhodobých investic občasné kolísání hodnoty akcií nehraje takovou roli a přináší větší výnos než jiné fondy. Míru rizika navíc snižuje diverzifikace portfolia mezi různé typy akcií.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.