Akciové trhy

Investování

Přidal panchytry, dne 17. 12. 2018,  0x


Akciový trh vznikl za účelem obchodování s cennými papíry - akciemi. Setkat se můžete také s označením burza cenných papíru, případně kapitálový trh. Neexistuje jeden akciový trh, po celém světě jsou jich desítky. Některé jsou menší, jiné větší a světoznámé, všechny však spojují stejná či podobná pravidla a podmínky. 

Akciový trh - historie

Pro akciový trh se častěji používá název burza cenných papíru. Slovo burza vzniklo na základě příjmení významné belgické finanční rodiny Van der Beurse, která ve svém rodovém erbu měla váček s penězi. Už ve 14. století se před jejím domem pravidelně scházeli obchodníci, kteří zde prodávali a kupovali podílové listy. Na tabulku napsali cenu. Kupující po zaplacení obdržel cenný papír. V případě velkého zájmu se smlouvalo a cena cenného papíru rostla. V opačném případě cena klesala. Princip obchodování s cennými papíru zůstává stále stejný. Pro tyto pravidelné schůzky se ujalo označení “burza”.


Oficiálně byl historickým dnem “zrození akcií a akciového trhu” uznán den 20. března 1602, kdy se několik nizozemských a belgických společností sdružilo do jedné velké společnosti “Verenidge Ostindische Compagnie” ve zkratce VOC. Stala se první akciovou společností s volně obchodovatelnými akciemi. Právě její sídlo v Amsterdamu se stalo vlastně prvním akciovým trhem (bursou) na světě. 

Akciový trh - jak funguje

Akciový trh vznikl z prostého důvodu. Jeho hlavním účelem je umožnit nákup a prodej akcií mezi společnostmi a investory. Mechanismus fungování je přitom triviální. Akciový trh neboli burza určuje cenu akcie na základě poptávky a nabídky. Není to však jako v obyčejném obchodě, do něhož přijde kupující a nakoupí. Obchody prodávajícím a kupujícím se dějí prostřednictvím obchodníků - členů burzy.


Na burze s cennými papíry tedy nemůže obchodovat každý, ale pouze její členové. Každá burza má vlastní pravidla a předpisy pro členství i to, jaké akcie mohou být na daném trhu nabízeny. Každý trh může dokonce stanovit limit, jak moc mohou ceny růst či klesat v průběhu jednoho dne.


Jaký význam má burza pro firmy a investory? Na akciovém trhu mohou firmy získat kapitál potřebný pro financování investic, výzkum a vůbec dalšího rozvoje firmy. Investoři zde mohou bezpečně nakupovat a prodávat cenné papíry díky jednotným pravidlům pro všechny účastníky trhu. 


Nejznámější akciové trhy na světě: 

 • New York Stock Exchange (NYSE) - zde obchodují největší světové společnosti jako Boeing, Ford, Citigroup atd.
 • London Stock Exchange (LSE) - zde si můžete koupit akcie společností BP, HSBC, Unilever apod.
 • Frankfurter Wertpapierbörse - zde se obchoduje s akciemi největších německých firem jako BMW, Daimler, Thyssen Krupp apod.

Akciový trh posiluje národní ekonomiku

Burza má důležitý význam pro národní ekonomiky. Díky tomu, že sdružuje investory, kteří mají zájem o zhodnocení svých peněz, a firem, které tyto peníze potřebují pro svůj vývoj, podporuje ekonomiku celé země. Čím lépe kapitálový trh funguje, tím lépe je na tom národní ekonomika. Sílu kapitálového trhu vyjadřuje tzv. tržní kapitalizace příslušné burzy.


Hlavní úkoly každé burzy cenných papíru: 

 • poskytování fungující obchodní platformy
 • zajištění transparentnosti obchodování
 • vypočítávání indexů (tzv. barometr nálady na burze a ekonomice vůbec)
 • přijímání nových emisí pro obchodování

Akciový trh - účastníci

Na akciovém trhu (burze) se pohybují různé typy účastníků, z nichž každý plní odlišnou úlohu. Jedná se o subjekty poptávající kapitál, poskytovatelé kapitálu, zprostředkovatele a zákonodárné a dozorové instituce.


 • Subjekty poptávající kapitál - mezi subjekty patří firmy, kteří chtějí na burze získat potřebný kapitál, a veřejný sektor. Veřejným sektorem se myslí financování části veřejných výdajů (např. infrastruktura). 
 • Poskytovatelé kapitálu - jedná se o soukromé a institucionální investory (např. investiční společnosti, pojišťovny, finanční instituce apod.).
 • Zprostředkovatele - obchodníci a poradci, kteří zajišťují obchod na burze. Většinou se jedná o velké banky. Svým klientům (investorům) nabízí odborné poradenství, jak úspěšně investovat do akcií.
 • Zákonodárné a dozorové instituce - pravidla obchodování na burze jsou definovány předpisy, zákony a nařízením ze strany české vlády (např. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu) a Evropské unie. Dozorem je pověřená Česká národní banka (ČNB).

Akciový trh - princip obchodování na burze

Stejně jako v minulosti i dnes cenu akcií určuje nabídka a poptávka. S rostoucí poptávku roste cena a naopak. Obchod však neprobíhá přímo mezi prodávajícím a kupujícím, ale zajišťuje je prostředník. Prostředníkem může být pouze oprávněný makléř, který je členem dané burzy. To znamená, že investor nechodí na burzu osobně, ale pověřuje svého obchodníka. Ten na základě jeho instrukcí nakupuje nebo prodává vybrané akcie.


Jistě si vybavíte scény z mnoha filmů, kde se ve velké pohybuje velké množství makléřů, kteří hlasitě křičí. Jedná se o tzv. parketovou burzu, která už je dnes obrázkem minulosti. Dnes je moderní elektronická burza, kdy obchodování probíhá online prostřednictvím vzájemně propojených obchodních systémů.


Základem neboli srdcem elektronické burzy je tzv. kniha objednávek. Objednávka představuje příkaz koupit nebo prodat akcie a všechny objednávky jsou zapisovány do této knihy objednávek. Jsou seřazené podle data vložení a podle limitu. V momentě, kdy se objeví odpovídající nabídka či poptávka, dochází ke spárování. Poté může dojít k uzavření obchodu.


2 formy vkládání objednávky: 

 • Obchodní příkaz za tržní cenu (Market Order) - jedná se o objednávky za nejlepší možnou cenu bez uvedení finančního limitu.
 • Limitní příkaz (Limit Order) - objednávka je omezená stanovený limitem, který si určí investor.


Nákup akcií je vlastně obchod založený na očekávání. Akcie se nakupují s tím, že je očekáván příznivý vývoj vybrané společnosti. Případně může jít o nabídku levných akcií, u který se počítá s nárůstem hodnoty. V opačném případě, kdy je očekáván nepříznivý vývoj, se akcie prodávají. Zpravidla za nižší cenu. Burzu lze vlastně považovat jako ekonomický barometr, podle kterého lze předpovídat budoucnost. 

Akciový trh - jak začít obchodovat na burze

Aby mohl investor začít nakupovat a prodávat akcie, musí podepsat smlouvy, které upravují podmínky obchodování mezi ním a obchodníkem s cennými papíry (člen burzy). To se nejčastěji řeší osobně, někdy poštovní cestou. V takovém případě musí být podpisy na smlouvě notářsky ověřené. Většina obchodníků navíc požaduje složení předem stanovené finanční částky na jejich bankovní účet.


Následuje zahájení obchodování. Investor s obchodníkem většinou komunikuje telefonicky, e-mailem či osobně. Obchodník vysvětluje, doporučuje a radí, investor má vždy poslední slovo. Na základě rozhodnutí investora obchodník nakupuje a prodává akcie. Vedle toho sleduje důležité události (konání valných hromad, splatnost dividend, úpis nových akcií apod.) a upozorňuje na ně investora. Akcie můžete mít doma, ale obvyklejší je je nechat na účtu u svého obchodníka. 

Pražský akciový trh - Burza cenných papírů Praha, a.s.

V České republice máme vlastní burzy. To nejstarší a největší je Burza cenných papíru Praha, a.s. (BCPP). Založená byla už v roce 1871 a mezi první a druhou světovou válku dokonce předčila na významu i vídeňskou burzu. To bohužel změnil vláda komunistické strany. K obnovení úspěšné činnosti došlo po Sametové revoluci 6. dubna 1993, kdy se začala psát novodobá historie pražské burzy.


BCPP je společně s Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP) a Wiener Börse (Vídeňská burza cenných papírů) členy mezinárodní skupiny CEESEG. BCPP je rovněž členem Federace evropských burz (FESE). Americká organizace Komise pro cenné papíry a burzy (US SEC) ji zařadila do seznamu burz bezpečných pro investory, čímž získala status Designated Offshore Securities Market.


Obchodování na BCPP probíhá prostřednictvím členů burzy, kteří disponují příslušnou licencí obchodníka s cennými papíry. Mezi členy burzy patří významné makléřské společnosti a banky. Na burze nemůže investovat každý, běžný investor musí oslovit některého z členů. 


Seznam členů Burzy cenných papíru Praha (ke dni 20. prosince 2018): 

 • BH Securities a .s.
 • CYRRUS, a.s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • EQUILOR ZRt
 • Erste Group Bank AG
 • Fio banka, a.s.
 • J & T BANKA, a.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Patria Finance, a.s.
 • PPF banka a.s.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • Raiffeisen Centrobank AG
 • Société Générale S.A.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • WOOD & Company Financial Services, a.s.
 • Na BCPP mohou uzavírat burzovní obchody také Česká národní banka a Ministerstvo financí ČR.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.