Burza cenných papírů

Investování

Přidal panchytry, dne 6. 01. 2019,  0x


Burza cenných papírů pro spoustu lidí představuje lákavý způsob, jak vydělat peníze, aniž by hnuli prstem. Nicméně na burze cenných papírů se peníze nejen vydělávají, ale také prodělávají. Úspěšného obchodníka na burze z vás však neudělá žádná škola, chce to především cit pro obchodování, znalosti a zkušenosti z oboru financí.  


Pojďme se na burzy cenných papírů podívat blíže v následujícím článku. Popíšeme si, co vlastně burza cenných papírů je, kde se vzala, jaká je její historie, jak fungovala v minulosti a jak funguje dnes, kdo je a kdo a jaké nejdůležitější burzy máme u nás i ve světě. Krátce se také podíváme na zákon o podnikání na kapitálovém trhu, který se obchodováním na burze cenných papírů zabývá.

Burza cenných papíru - základní informace

Burza je právnická osoba, která má oprávnění obchodovat s cennými papíry na určeném místě. Předmětem obchodování jsou cenné papíry, akcie či dividendové a úrokové kupóny. Burza je akciová společnost, to znamená, že jsou pro ni závazná ustanovení obchodního zákoníku.


Činností burz se zabývá samostatný zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, který vešel v platnost 14. dubna 2004. Do roku 2006 na aktivity burz dohlížela v rámci ČR Komise pro cenné papíry (KCP), poté ji v kontrolní činnosti vystřídala Česká národní banka (ČNB).


V prvním paragrafu a prvním odstavci zákona se píše:


§ 1 Předmět úpravy

(1)Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku cenných papírů.

Burza cenných papírů - historie až do současnosti

První počátky obchodování s cennými papíry můžeme vysledovat až do 14. století do Belgie, kde se v malebném městě na vodě Bruggy scházeli obchodníci z okolních zemích, zejména pak z Itálie.


V hostincích, které provozovala urozená rodina Van der Buerse, obchodníci přespávali, bavili se a samozřejmě uzavírali důležité obchody. Rodové jméno belgické šlechtické rodiny Buerze se proto stalo základem pro označení “burza”. Spojení lze najít i s latinským slovem bursa znamenajícím kožený měšec.


Po úpadku Brugg se centrem obchodování staly Antverpy, které se staly sídlem instituce Buerz založené v roce 1531. Tato instituce byla v podstatě první pravou burzou cenných papíru na světě. Předmětem obchodů byly směnky a zlaté a stříbrné mince.


Na počátku 17. století, přesně v roce 1602 byla založená Nizozemská východoindická společnost (Verenigde Oostindische Compagnie). V roce 1631 vznikla burza cenných papírů v Amsterdamu, které bylo v této době hlavním finančním centrem celé Evropy. Amsterdamská burza měl jako první pravidelné otevírací hodiny a pevně stanovená pravidla a podmínky obchodování na burze.


Postupně se objevovaly i další burzy - v roce 1739 to byla Berlínská burza, o šest let později Londýnská burza a na konci 18. století Newyorská burza. V dalších zemích se burzy objevily až v druhé polovině 19. století - např. burza v Bombaji v roce 1860, Tokijská burza v roce 1878, burza v Sydney v roce 1871 či v Johannesburgu roku 1887. K celosvětovému rozvoji burz pomohly především nové komunikační technologie - potrubní pošta, telegraf a telefon.


Pomalu se blížíme k současnosti. 20. století probíhalo ve znamení vzniku dvou hlavních mezinárodních finančních center v Londýně a New Yorku. Obchodování na burze vzkvétalo až do roku 1929, kdy světovou ekonomiku postihla vážná hospodářská krize. Firmy krachovaly jedna po druhé, lidé přicházeli o práci ve velkém.


Dalším významným milníkem je rozvoj počítačové techniky a na konci 20. století internet. Zejména internet zcela změnil způsob obchodování na burzách. Dnes už se na burzy nechodí osobně, podstatná část operací probíhá online. To samozřejmě zvýšilo atraktivitu burz cenných papírů a investování jako takového, které se rázem stalo dostupnější pro širší veřejnost.

Burza cenných papírů Praha (BCPP) a RM-SYSTÉM

Hlavní burzou v České republice je Burza cenných papírů Praha. Ta však nebyla první burzovní institucí na území Českých zemí. Tou první byla pražská burza založená v roce 1871 velkoobchodníkem Aloisem Olivou. Zde se kromě cenných papírů obchodovalo také se zemědělskými plodinami (např. pražská burza se stala centrem obchodování s cukrem v rámci území bývalé Rakousko-Uherské monarchie).


Po skončení první světové války v roce 1918 se podíl obchodů se zbožím snížil na úkor obchodování s cennými papíry. Vývoj pražské burzy negativně ovlivnila druhá světová válka a politická situace až do roku 1989. K obnovení aktivity v této oblasti došlo až po sametové revoluci v 90. letech, kdy v roce 1992 byl učiněný krok k založení Burzy cenných papírů Praha, a.s.


Brána nové pražské burzy se otevřela 24. listopadu 1992. Zpočátku se na pražské burze obchodovalo jednou týdně, od listopadu 1993 dvakrát týdně vždy v úterý a ve čtvrtek. V roce 1994 se přidalo pondělí a od 19. září se na burze obchodovalo už každý pracovní den. Postupem času se Burza cenných papírů stála největším organizátorem trhu s cennými papíry v celé České republice. Od 1. května 2004 je řádným členem Federace evropských burz (FESE) a v roce 2008 se většinovým vlastníkem stala firma Wiener Börse AG, která vlastní většinový podíl také burzy v Budapešti či Lublani.


Burza cenných papírů Praha má tři trhy - Start, Standard a Prime. První trh Start je neregulovaný, na trh Standard už je regulovaný a na emitenty jsou kladeny určité požadavky, nejpřísnější pravidla má poslední trh Prime. Na pražské burze lze například obchodovat s akciemi firem ČEZ, Erste Group, Kofola, Komerční banka, Moneta Money Bank, 02 ČR a další.


Vedle pražské burzy je druhou největší burzou RM-SYSTÉM, jejíž jediným vlastníkem je Fio banka. Na této burze se obchoduje s akciemi českých a zahraničních společností, přičemž se zaměřuje spíše na drobné a střední investory.

Burza cenných papírů - co to je a jak funguje

Burza funguje na základním principu poptávky a nabídky. Někdo prodává, někdo nakupuje, někdo prodává i nakupuje. Jednoduše řečeno na burzách se obchoduje. Kromě burzy cenných papírů existuje spousta dalších burz. Jsou to například burzy akciové, derivátové, plodinové, dluhopisové a tak dále. Burzy se ale mohou dělit i podle významu (dosahu) na regionální, okresní, celosvětové a podobně. Nás však v tuto chvíli zajímá pouze burza cenných papírů, která má svá specifika.


Na burze cenných papíru se tedy obchoduje s cennými papíry. Stanovují se zde ceny cenných papírů a komodit na základě stávající poptávky a nabídky. Úkolem burzy je propojit firmy, které potřebují peníze, s investory, které peníze mají a chtějí je dál zhodnocovat. Dobře fungující burza má pozitivní vliv na růst ekonomiky.


Po několik staletí před rozšířením internetu obchody probíhaly v budovách burz. Místo, kde se uskutečňovaly obchody bylo označováno jako “floor”. U nás se používal a stále ještě používá výraz “burzovní parket”. Dnes má obchodování na burzách online podobu. Jedná se tedy o moderní elektronické burzy, fungující na základě propojených obchodních systému. Například největší pražská burza už běží plně elektronicky.


Základem je dnes už elektronická kniha objednávek, do níž obchodníci zadávají své poptávky a nabídky. Ty se podle stanovených kritérií párují a v případě shody končí uzavřením obchodu.


Burza není totéž jako obchod s potravinami. Na burzách se nenakupuje zboží jako rohlíky, ale předpoklady. Obchodníci mají zájem o akci společností, u kterých je v budoucnosti předpokládán příznivý vývoj. Naopak, pokud se firmě nedaří nebo je očekáván ne zrovna vývoj kupředu, ceny jejích akcií klesají a obchodníci se je snaží prodat dříve, než na nich prodělají. Burza je tak trochu barometr, který rychle reaguje na veškeré změny v oblasti ekonomiky a politiky.

Burza cenných papírů - kdo je obchodník s cennými papíry

Na burze s cennými papíry smí obchodovat pouze broker, neboli osoba vlastníci příslušné oprávnění. Není to tak, že na burzu smí vstoupit kdokoliv, kdo se rozhodne prodávat či nakupovat cenné papíry. Oprávnění uděluje Česká národní banka obchodníkovi, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky.


V zákoně o podnikání na kapitálových trzích se píše:


§ 5

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry.


Zájemce o oprávnění musí například splňovat následující podmínky (dle zákona):

  • má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky
  • má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitálu
  • je důvěryhodný
  • má zpracovaný plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty, návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry, návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona,
  • má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry,
  • má splacený základní kapitál, nejméně 2 vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob

Burza cenných papírů - poplatky a informace pro začínající obchodníky

Obchodování na burze není zadarmo, za zprostředkování obchodu se platí poplatky stanovené brokerem (tj. obchodník na burze). Poplatky ale nejsou nijak vysoké a většinou se pohybují oproti obchodovatelné částce hodně nízko. Například na Burze cenných papírů Praha činí poplatek při koupi (prodeji) akcií v hodnotě 10 000 korun přibližně 40 korun. U obchodů v hodnotě stovek tisíc či milionů korun se může poplatek vyšplhat přes 1000 korun.


Vedle poplatku za zprostředkování obchodu se platí poplatek trhu, který činí 0,5 % z obchodovatelné částky. To platí pro Burzu cenných papírů Praha. RM-SYSTÉM si účtuje přibližně 0,3 % z obchodovatelné částky a to pouze při odběru určitého počtu akcií.


Nakupovat a prodávat cenné papíry může v podstatě každý, pro každého to ale určitě není. Obchodovat se nenaučíte na žádné škole ani kurzu. Je to hodně o sebevzdělávání. Naučit se vydělávat peníze na burze je poměrně těžké z psychologického hlediska, protože je nutné přijmout fakt, že jeden den na tom můžete být lépe a druhý den mnohem hůře. Burza je prostě rizikový způsob vydělávání peněz a vyžaduje to důkladnou přípravu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.