Co je odborný garant živnosti

Podnikání

Přidal lenavrabcak, dne 20. 09. 2018,  0x


Odborný garant živnosti nebo také odpovědný zástupce je potřeba v momentě, kdy podnikatel nesplňuje všechny zvláštní podmínky a požadavky pro provozování vybrané činnosti. Zvláštními podmínkami se v tomto případě myslí odborná či jiná způsobilost. Jak to vypadá v praxi? 

Odborný garant není potřeba u tzv. volných živností, které nevyžadují žádnou odbornou ani jinou způsobilost. Jednoduše řečeno, volnou živnost může vykonávat kdokoliv, kdo splňuje všeobecné podmínky živnostenského zákona (plnoletost a trestní bezúhonnost). Odborného garanta nenajdeme také u speciálních živností, jako jsou lékaři, advokáti, daňoví poradci, auditoři apod. Pro lepší pochopení, profesi lékař musí prostě vždy provozovat pouze vystudovaný lékař. 

Kdy je nutný odborný garant živnosti

Máme tu také živnosti, které se lze naučit, a které může člověk provozovat i bez několikaletého studia. Ke skutečnému podnikání však potřebuje odpovědného zástupce, který splňuje zvláštní podmínky a dohlíží na řádný provoz živnosti a dodržování všech živnostenských předpisů. Nejčastěji se jedná o řemeslníky a práci v oblasti péče o tělo.

Odborného garanta potřebuje podnikatel, který je: 

  • fyzická osoba nesplňující zvláštní podmínky provozování živnosti dle živnostenského zákona
  • právnická osoba, která pro provoz své živnosti vyžaduje splnění zvláštních podmínek provozování vybrané činnosti

Většinou si podnikatel odborného garanta sjednává na dobu, než splní zákonem požadované podmínka (např. vzdělání nebo odbornou praxi). Odborný garant musí splňovat jak zvláštní podmínky, tak i všeobecné podmínky provozování činnosti. Mezi podnikatelem a odborným garantem by měla být uzavřena písemná smlouva. 

Odpovědnost netrvá pouze po pracovní dobu. Osoba, která se chce stát odborným garantem, si musí uvědomit povinnosti. Odpovědnost odborného zástupce totiž trvá stále, nejen 300 hodin v roce jako na základě běžné dohody o provedení práce.  

Odborný garant v praxi

Typickým příkladem jsou kosmetické, masérské, wellness a podobné služby. Majitelem kosmetického salonu se stane osoba, která nemá k provozování činnosti žádnou způsobilost. Tu však má v salónu pracující kosmetička a masérka. Nový majitel ji tedy požádá, aby se stala jeho odbornou garantkou. Co vše se pro ni změní? Jaké nové povinnosti ji čekají a na co všechno bude muset dohlížet?

Formu smluvního vztahu si musí stanovit podnikatel s odborným garantem. Konkrétní podoba smluvního vztahu není předepsaná. Ideální je standardní pracovní poměr, kde je případná odpovědnost za vzniklé škody omezena zákonem. Pokud odborný garant zjistí jakékoliv porušení nesprávnosti, je na ni povinen upozornit podnikatele. Na podnikateli už je odpovědnost, jak nesprávnost napraví. 

V případě kosmetického salonu si jako příklad můžeme uvést hygienický řád. Jedná se o povinnost, kterou musí podnikatel zajistit. Odborný garant jej na tuto povinnost má pouze upozornit. To platí také pro kontrolu činnosti ostatních zaměstnanců. Odborný garant je opět povinen podnikatele upozornit, pokud zaměstnanec svou činnost nevykonává správně nebo dokonce v rozporu se živnostenským zákonem. 

Odborný garant vs. podnikatel

Za dodržování živnostenskoprávních předpisů a řádný provoz živnosti odpovídá odborný garant vůči podnikateli, nikoli vůči živnostenskému a jinému úřadu. Dojde-li k porušení podmínek, je postižen podnikatel. Podnikatel však má práv vymáhat náhradu škodu po odborném garantovi.

Podnikatel, který nesplňuje podmínky pro provozování živnosti, a přesto ji provozuje, se vystavuje riziku postihu živnostenským úřadem za provozování nepovoleného podnikání. S odborným garantem by proto měl mít vždy uzavřenou smlouvu, aby mohl při případné kontrole vždy doložit pracovněprávní nebo obchodnězávazkový vztah. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.