Franchising

Podnikání

Přidal penizevsudekolemnas, dne 20. 01. 2019,  0x


Většina lidí slovo “franchising” už slyšela a ne jednou, zpravidla v souvislosti se společností McDonald. Málokdo však dokáže přesně popsat, co vlastně ten franchising je a jak funguje. Jedná se o specifický styl podnikání, jehož kořeny sahají až do období temného středověku. Pro řadu lidí bude velkým překvapením, že služeb franchisingu využívá denně. 

Franchising - historie a vývoj

Franchising je mylně považován za výmysl 20. století. Ve skutečnosti lze počátky franchisingu pozorovat již ve středověku. Tehdy vlastníci půdy udělovali právo obhospodařovat půdu rolníkům. Za poplatek a část zisku jim nabídli právo užívat jejich půdu. Tento jednoduchý systém se postupně vyvinul ve franchising takový, jaký jej známe dnes.


První opravdové koncepty franchisingu vznikly v Německu během 19. století. Německé pivovary tehdy začaly udělovat licence dalším podnikům, které pak směly používat jejich jméno při prodeji piva. Prostřednictvím licence získali právo používat produkty, služby či ochranné známky.


V polovině 20. století už hovoříme o franchisingu jako novodobé obchodní metodě, která firmám umožňovala rychlejší a méně riskantní růst. Prvním představitelem franchisových systémů byl v roce 1950 britský řetězec prodávající hamburgery Wimpy. O pár let později ke své expansi využili franchising dnes velmi oblíbené řetězce rychlého občerstvení KFC (1964) a McDonald (1970) za účelem proniknutí na evropský trh. O tom, zda se jim to povedlo, není pochyb.


Další vlna franchisingu v Evropě proběhla v 90. letech, kdy došlo k otevření na nově otevřených trzích postkomunistických zemí. Do této vlny se zařadila i Česká republika, kde se konečně objevily společnosti jako McDonald, KFC, Burger King, Tie Rack, The Body Shop a mnoho dalších.

Dnes ve 21. století je franchising velice důležitou součástí evropské ekonomiky. Stále více nově vznikajících společností si totiž uvědomuje, jak je snazší a výhodnější podnikat pod už léty osvědčenou značkou. 

Franchising a Česká republika

V České republice má franchising hodně příznivců a to zejména v oblasti gastronomie. Na tomto systému je založena řada řetězců s rychlým občerstvením, restaurací, kaváren a čajoven. Franchising se také rychle šíří do další oblastí, jako je kosmetika, drogerie, zdravý životní styl, vzdělávací systém apod.


Franchising je totiž jedním ze způsobů, jak začít úspěšně podnikat. Díky tomu, že získáte licenci, získáte zároveň jméno ověřené značky, kterou už lidé dávno znají. Nebudete tedy považováni za nováčka. Společnost, která vám poskytne licenci, vám zároveň s ní předá i svou značku, znalosti a zkušenosti (know-how). Samozřejmě jste povinni splnit podmínky franchisingu a za poskytnuté know-how zaplatíte. 


Příklady nejznámějších světových franšíz: 

 • McDonald - rychlé občerstvení
 • KFC - rychlé občerstvení
 • Bageterie Boulevard - rychlé občerstvení
 • Yves Rocher - kosmetika
 • Teta - drogérie a kosmetika
 • Century 21 - realitní kancelář
 • Remax - realitní kancelář
 • Electro World - elektronika
 • Benzina - prodej pohonných hmot
 • Shell - prodej pohonných hmot


V České republice se franchisové koncepty dělí na obchod a služby. Obchod zahrnuje kategorie oděvy a obuv, potraviny a kosmetické a zdravotnické služby. Služby tvoří gastronomie, kosmetické služby, vzdělávací a obchodní služby.


Příklady nejznámějších českých franšíz: 

 • Benu - lékárna
 • OMW - prodej pohonných hmot
 • Sklizeno - prodej farmářských produktů
 • Svět zdraví - zdravý životní styl
 • Triumph - spodní prádlo
 • Pizza Coloseum - restaurace
 • Potrefená Husa - restaurace
 • The Pub - restaurace a pivnice
 • Náš grunt - potraviny
 • UGO Juice - gastronomie

Franchising - co to je

Franchising (čte se franšízing nebo frančízing) je ověřená metoda vydělávání peněz, kterou využívají podnikatelé na celém světě. Jedná se o soubor služeb, produktů a technologií, které spočívají v intenzivní spolupráci mezi franchisorem a franchisantem. Na jedné straně franchisor poskytuje potřebné zázemí, na straně druhé požaduje striktní dodržování podmínek. Za to smí franchisant používat obchodní název, ochrannou známku, know-how, obchodní a technické metody, procedurální systém, obchodní a technickou pomoc atd.


10 základních principů úspěšné franšízové spolupráce: 

 1. Franchisor vlastní ochrannou známku a značku franšízové sítě
 2. Franchisor otestoval podnikatelský záměr a prokázal jeho ziskovost
 3. Franchisant vede svou firmu pod značkou franšízora jako nezávislý podnikatel
 4. Franchisant financuje své podnikání
 5. Franchisant je vlastníkem svého podniku
 6. Franchisor poskytuje franchisantovi know-how
 7. Franchisant hradí licenční poplatky a měsíční poplatek za užívání know-how
 8. Franchisant určuje ceny ve svém podniku
 9. Franchisor ovlivňuje druh a rozmanitost sortimentu


Pravidla a podmínky spolupráce detailně upravuje franšízová smlouva. Pokyny, jak správně podnikat obsahuje operační manuál

Franchising - druhy a základní pojmy

Franchisových systémů existuje ohromné množství a pro lepší přehled se dělí podle různých kritérií (druh činnosti, druh know-how, organizace systému, druh hospodářské činnosti apod.).


Podle druhu činnosti: 

 • Distribuční franchising
 • Franchising služeb
 • Výrobní franchising
 • Smíšený franchising


Podle druhu know-how předávaného franchisantovi: 

 • Franchising distribuce produktu
 • Franchising formulace podniku


Podle organizace systému: 

 • Bezprostřední franchising
 • Mnohonásobný franchising
 • Master franchising (subfranchising)
 • Regionální zastoupení
 • Franchising - slovník základních pojmů


Chcete-li systém franchisingu poznat lépe, měli byste také znát základní pojmy:


 • Franchisový systém – obchodní systém, jehož předmětem činnosti je rozvoj značky prostřednictvím společností, které jsou sdruženy pod jednou značkou a jejichž činnost probíhá na základě jednotných standardů  
 • Franchisová síť – jedna značka, která pod sebou má vlastní a franšízové pobočky založené na franchisovém systému.
 • Franchisor – je vlastník značky, know-how, ochranné známky a tzv. franšízového paketu
 • Franchisant – je právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě podnikatelského konceptu v rámci franšízového systému. Franchisant je samostatný nezávislý podnikatelský subjekt, který nese riziko spojené s podnikáním
 • Master-franchising - je způsob rozšiřování franšízového konceptu, kdy franchisor poskytuje licenci k vytvoření franšízové sítě v jiné zemi. Vlastník master-franchisové licence získá právo lokální franchisové licence podle pravidel, které si sjednal se svým s franchisorem
 • Master-franchisant - držitel master- licence, jehož rolí je budovat a spravovat franšízovou síť na předem určeném území (stát). V této zemi zastává master-franšízant pozici zástupce franšízora, udílí licence a poskytuje svým franšízantům podporu, školící a jiné služby
 • Franchisová pobočka – provozovna nebo prodejní místo, jehož vlastníkem je franšízant. Franšízant může vlastnit jednu a více poboček
 • Vlastní pobočka - provozovna nebo prodejní místo, jejímž vlastníkem je přímo franšízor
 • Domácí franchisový systém – systém založený na původním českém podnikatelském konceptu nebo na zahraničním vzorci, který byl přizpůsobený českým tržním reáliím
 • Zahraniční franchisový systém – systém, jehož koncepce vznikla v zahraničí. V ČR se rozvíjejí prostřednictvím forem - Dceřiná společnost, Joint Venture, Master licence, Regionální zástupce a Bezprostřední franchising. Dceřiná společnost - nejčastější forma expanze zahraničních firem v ČR, zahraniční franchisor dceřinou společnost plně ovládá. Joint Venture - společný záměr mezi zahraničním franchisorem a českým partnerem, vlastnický podíl může být odlišný. Master licence - franchisant smí udělovat licence na určeném území (např. v ČR). Regionální zástupce - pro zahraničního investora vyhledává schopné franchisanty, má povolení s nimi podepisovat smlouvy. Bezprostřední franchising - jednodušší vyhledávání franchisantů a smlouva je podepisovaná přímo mezi franchisantem a franchisorem
 • Franchisové systémy služeb – franchisant používá know-how, značku, ochrannou známku a případně jiná obchodní jména a značky poskytovatele franchisingové licenceKomentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.