Institucionální investor

Investování

Přidal penizevsudekolemnas, dne 10. 03. 2019,  0x


Ve světě investic se pohybují různé typy investorů. Investorem může být například jednotlivec (drobný investor), který má stabilní práci a rozhodne se své nadbytečné finance bezpečně investovat. Investora rovněž představují různě velké společností, které se na investování přímo specializují. Do této skupiny patří i institucionální investor. 

Co znamená institucionální investor

Jak již vyplývá z názvu, institucionální investor je velká instituce (organizace, společnost), nikoliv jednotlivec. Jedná se o organizace, které investují a spravují finance jménem třetí osoby. Investují tedy peníze, které jim svěřila třetí osoba na základě jejich zkušeností a znalostí, které jí konkrétně chybí. To znamená, že se nejedná o samostatné investory a společnosti, které investují své vlastní finance.

Kdo může být institucionálním investorem

Za institucionální investora můžeme považovat například investiční fondy, penzijní fondy, otevřené podílové fondy (mutual fund), zajišťovací fondy (hedge fond), pojišťovny, ale i fondy soukromého kapitálu (private equity fund), státní investiční fondy (sovereign wealth funds) a investiční banky.


Institucionální investory můžeme dělit podle oblasti, možností investic, cílů a rizik. Institucionální investoři mohou mít specifické zaměření na jednu oblast nebo investují do různých oblastí, jako jsou finanční trhy, nemovitosti, podíly ve společnostech a jakákoliv jiná aktiva. Institucionální investoři jsou největšími investory na finančních trzích vůbec.

Jak velcí jsou institucionální investoři

Velikost institucionálních investorů nelze odhadnout. Různé studie uvádí různá čísla. Příčinou je nedostatečná transparentnost aktivit jednotlivých investorů, které mnohdy přesahují uváděné aktivity. Například penzijní fond nemusí investovat pouze do penzijních fondů. Část prostředků může mít v investičním fondu, který sám má podíl v jiném investičním fondu investujícím do zajišťovacího fondu apod. Rozlišit institucionální investory je tak velmi těžké.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.