Jak motivovat zaměstnance?

Podnikání

Přidal hana, dne 18. 07. 2018,  0x


Zaměstnance si doslova a do písmene musíte zasloužit. Asi takto by se dal definovat článek na téma, které řeší nejeden podnikatel a které zní, jak motivovat zaměstnance? Jak tedy zvýšit jejich pracovní nasazení, morálku a také jejich pracovní výkony na maximum? Zaměstnance nelze uplatit penězi a to v žádném ohledu. Člověk, který bude dostávat neustále finanční odměny, může být sice z počátku velmi šťastný, ale pokud mu kromě peněž nevytvoříme žádný další motivační prvek pro jeho pracovní růst, budeme se s ním muset za nějakou dobu stejně rozloučit. Filozofií úspěchu je nevnímat pracovníky jako obyčejné nádeníky, kteří jsou zdrojem části tržeb společnosti, ale jako instrumenty, které je třeba rozvíjet a vytvářet jim takové pracovní podmínky, které si zaslouží. Přeci jen v zaměstnání člověk tráví polovinu svého života, proč by tedy měla být naplněna nepříjemným napětím a demotivací?

Jak motivovat zaměstnance jinak než finančně? 

Otázka, kterou si vezmeme, na pranýř zní, jak motivovat zaměstnance jiným způsobem než finančně a proč je tento druh motivace z dlouhodobého hlediska nepřijatelný? Představte si, že máte dostatek peněz na to, zabezpečit svou rodinu a ještě si čas od času takzvaně vyhodit z kopýtka. Doma máte vše, co k životu potřebujete a věci, které nakupujete jen proto, že již možná nevíte, co s penězi, vám beztak již žádnou přidanou hodnotu nepřinesou. Člověk, který takto kupí majetek, je ve své podstatě stejně neuspokojený. Pokud se pokusíte zaměstnanci zvýšit platové ohodnocení docílíte pouze toho, že zvýšíte i jeho neuspokojenost. Zaměstnanec vás musí vidět jako něco daleko, více vzácnějšího než jen jako prostředek, ze kterého se sypou zlaťáky. Jak tedy přijít s jinou motivací, než s tou finanční? Zkuste se zamyslet nad tím, co váš zaměstnanec ve skutečnosti potřebuje k tomu, aby mohl dosahovat nadprůměrných výsledků. S hledáním odpovědi vám může dokonale pomoci takzvaná Maslowova pyramida potřeb.  

Co nám napoví Maslowova pyramida potřeb? 

Základní lidské potřeby se řadí od těch nejnižších až po ty nejvyšší a ve vzájemném souladu poté vytváří takzvanou pomyslnou „pyramidu“. Z té je posléze velmi jednoduché vyčíst to, co jsme si popsali již v předchozích řádcích, a sice že motivovat zaměstnance penězi není nejlepší volbou, a sice proto, že s nimi naplňujeme pouze první stupeň pyramidy. K těm ostatním je třeba přistupovat mnohem více, zodpovědněji proto, aby se mohli u zaměstnance začít naplňovat. A vězte, že americký psycholog Abraham Harold Maslow, který je strůjcem zmíněné pyramidy to jistě velmi dobře věděl.  


Maslowova pyramida potřeb 

1- Biologické potřeby 

2- Potřeba jistoty, bezpečí 

3- Potřeba sounáležitosti, lásky a pochopení 

4- Potřeba úcty a uznání 

5- Potřeba seberealizace 

 

Zkuste si tak odpovědět na otázku, co děláte proto, aby měl zaměstnanec pocit toho, že jeho práce přináší výsledky a je mu dopřáno patřičného uznání či zda má možnost se ve vaší firmě dále rozvíjet a růst? Zaměstnanec potřebuje zejména dostávat nové možnosti a ne setrvávat na jednom místě, kde jeho schopnosti pouze zakrní. Jedině tak můžete zaměstnance motivovat k lepším výkonům.  

 

Všímejte si pokroků svých zaměstnanců a nebojte se o nich mluvit 

V případě, kdy ve vaší společnosti fungují například týdenní porady, mluvte na nich o všem, co se povedlo a co by bylo naopak lepší změnit. Pokud porady nepreferujete, je ten nejvyšší čas na to začít. Pochvalte ty, kteří se o něco zasloužili a to například i tehdy, nejednalo-li se o nic významného. Ostatní kolegové totiž ocení to, že se nebojíte šetřit chválou na jejich pokroky.  

 

Kreativně odměňujte svůj pracovní tým 

Odměnit své zaměstnance za jejich úsilí a vytrvalost při řešení určitých pracovních povinností se vždy vyplatí. Kromě toho, že mezi s sebou tým navazuje jisté sociální vazby, tak se také navzájem motivuje. Odměnu si tak jistě za dobře vykonanou práci zaslouží, nemyslíte? Zkuste je například pozvat na bowling, dát jim poukazy do jejich oblíbených restaurací či jim objednat zákusky k odpolední kávičce. Vaší fantazii se v tomto ohledu meze rozhodně nekladou.  

 

Budujte vřelé vztahy 

Nemusíte se svými zaměstnanci navazovat taková přátelství, že s nimi budete trávit každý týden víkendové pobyty na chatě, ale stačí, když si s nimi čas od času v přátelské atmosféře popovídáte o jejich představách a také možnostech. Z takovéhoto rozhovoru tak můžete jasně zjistit, k čemu by mohl daný zaměstnanec využít svůj potenciál a jaká činnost se pro něj rozhodně nehodí. Pokud se vzájemně dobře poznáte a navážete se zaměstnancem vztah založený na důvěře a respektu uvidíte, že s vámi poté nebude mít problém jakýkoliv zádrhel v zaměstnání přímo řešit.  

 

Vzdělávání zaměstnanců jako nehmotná motivace 

Mnoho zaměstnanců prahne po vzdělání a osobním rozvoji v tomto směru. Někteří po vzdělání touží proto, že si ho například z určitých důvodů nemohli dodělat v mládí či neměli možnosti na to, do vzdělávací instituce docházet a věnovat svému učení dostačující čas. Ať je ale již důvod jakýkoliv, jedno je jisté, a sice že v případě, kdy takovému zaměstnanci umožníte studovat, bude jeho motivace k práci zcela naplněna a vy tak budete mít jistotu, že o svůj lidský kapitál umíte velmi dobře pečovat. V případě, kdy se bude jednat o placené studium, které budete plně hradit z pozice firmy, je možné zaměstnanci vytvořit pro studium podmínku, že po zdárném ukončení bude muset nějaký ten čas pracovat výhradně pro vaši společnost. Nabídnout zaměstnanci můžete i jazykový kurz, který obohatí jeho jazykové znalosti a bude je tak posléze moci využít třeba při styku s mezinárodními klienty vaší společnosti. K tomu všemu ale především získáte zaměstnance, který bude moci využít své nově nabité poznatky i ve vašem podnikání a budete ho tak moci obsadit i na jinou pracovní pozici, pro kterou se v danou chvíli bude skvěle hodit.  

 

Příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění 

Nikdo z nás netuší, co ho čeká v budoucnosti. Tudíž je dobré mít vždy zadní vrátka a v případě náhlých životních karambolů těmito vrátky vejít dovnitř. Tudíž je velmi dobré vytvořit si určitou finanční rezervu pro případy, kdy se o sebe či své blízké již nebudete schopni starat. A přesně pro takové případy slouží formy penzijního připojištění či životní pojištění. Ty vám pomohou překonat některé strasti, které vás mohou v budoucnosti postihnout. A právě tyto příspěvky jsou skvělou odměnou pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Mít v důchodu z čeho žít, když starost státu o důchodce je rok, od roku smutnější je v současné době velmi důležité. Zaměstnavatel si navíc může o tyto náklady ponížit na konci roku svou výslednou daň. Spokojenost je tak v tomto případě rozhodně na obou stranách.  


Stravenky a poukazy do fitness také nikoho neurazí 

Odměny ve formě stravenek jsou stále více populární a v očích zaměstnanců mají velký význam. Dnes již téměř každý obchodní řetězec akceptuje mnoho druhů stravenek a tak zkuste tímto benefitem odměnit a následně motivovat i své zaměstnance ve vaší firmě. To samé platí i o poukazech do různých fitness center, což ocení zejména mladí zaměstnanci a rovněž i o volných vstupech do všemožných wellness center, kde si bude moci váš zaměstnanec dokonale odpočinout. 

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.