Jak nakoupit zemědělské pozemky

Investování

Přidal penizevsudekolemnas, dne 24. 02. 2019,  0x


Hned na začátku si s největší pravděpodobností řeknete, proč byste vůbec měli kupovat nějaký zemědělský pozemek? K čemu vám bude půda? Možná se budete divit, ale nákup zemědělské půdy je považován za velmi dobrou investici.


Nejen nemovitosti v podobě postavených bytů a domů se považují za dobrou investici. Investovat peníze lze také do obyčejné zdánlivě bezvýznamné zemědělské půdy. Jenže ona tak bezvýznamnou vůbec není. Na tento fakt v posledních letech přichází stále více investorů v Česku. Zemědělské půdy totiž postupně ubývá a postupně se stává nedostatkovým zbožím. Děje se tak například kvůli výstavbě bytových domů, nešetrného hospodaření či snížením kvality kvůli vlivu eroze. Zaujali jsme vás?

Nákup zemědělské půdy jako zajímavá investice

Pojďme se na problematiku zemědělské půdy podívat blíže, dokud je to ještě finančně zajímavé. Za pár let bude situace možnáopačná. V České republice jsou ceny zemědělské půdy stále dost nízké oproti sousedním zemím, které si své půdy evidentně považují více. Cena německé zemědělské půdy je dvojnásobně vyšší. Ceny půdy vzrostou na stejnou úroveň přes jednu noc. Ještě nějakou chvíli to bude trvat, ale porostou. Proto je nyní nejlepší doba pro nákup zemědělských pozemků.


Druhým důvodem je fakt, že zemědělská půda je úplně odlišný investiční instrument oproti akciím, dluhopisům a komoditám. Navíc cena půdy nekolísá tolik jako u realit. Jako zajímavé doplnění investičního portfolia je zemědělská půda ideální. Třetí důvod představuje slušné zhodnocení v podobě tzv. pachtu (nájem), který činí 2 % až 4 % ročně.

3 důvody, proč koupit zemědělskou půdu

 1. Renta (nájem, pacht) - u zemědělský pozemků nebývá renta nějak výrazná, záleží na domluvě vlastníka a nájemce. Nájemce si je často vědom svého monopolního postavení v dané oblasti a zná práva vlastníka spočívající v péči o pozemky. Může si tak vyjednat nižší nájem.
 2. Spekulace - hodně investorů si myslí, že půdu nakoupí levně a draze ji prodají. To se může stát ale ta - hodně investorů si myslí, že půdu nakoupí levně a draze ji prodají. To se může stát ale také nemusí. Otázkou je, kdy se zvedne cena zemědělské půjčky a zvedne se vůbec?
 3. Ochrana kapitálu - cena zemědělské půdy je stále a roste pomalu, je to tedy dobrá investice, chce-li investor ochránit část svého kapitálů. U zemědělské půdy nehrozí žádné kolísání. Investice do půdy lze považovat za jakýsi bezpečný přístav.

Nákup zemědělského pozemku a na co si dát pozor

Na první pohled se může zdát, že nákup půdy je bez rizika. Jako každá investice sebou i koupě zemědělské půdy přináší určitá rizika. Důležité je neudělat chybu už při výběru půdy. Při výběru vhodného pozemku je třeba brát v úvahu následující kritéria:


 • Tvar a velikost pozemku - informace v katastru nemusí odpovídat skutečnosti, nejhorší volbou jsou příliš protáhlé pozemky
 • Bonita půdy - úrodnost půdy ovlivňuje výnos plodin a tím pádem i cenu půdy
 • Ohrožení erozí - hrozí půdě vodní nebo větrná eroze, lze s tím bojovat a jak
 • Stav orné půdy - půda může být zničená erozí, používáním nevhodné zemědělské techniky, zaplevelená, kontaminovaná apod.
 • Regulativy v území - omezení (např. ochrana přírody, ochrana před erozí)
 • Komplexní pozemková úprava (proběhla nějaká vůbec?) - při pozemkové úpravě se může stát, že po ní budete vlastníkem úplně jiných pozemků
 • Přístupnost pozemku
 • Výše daně z nemovitosti - odvozuje se od bonity půdy, platit ji může vlastník i nájemce
 • Nájemné a podmínky nájemní smlouvy - spočítejte si, jak vysoké nájemné vám nájemce může a bude platit
 • Ekologická stabilita krajiny - ekologicky nestabilní krajina znamená vyšší výdaje např. na likvidaci škůdců
 • Výskyt plevelů a invazních druhů rostlin - likvidace plevele je nákladná
 • Jak je vysoké riziko záplav a povodní - pozor na přírodní pohromy, například pozemky v záplavové oblasti nejsou dobrou investicí
 • Jakékoliv další skutečnosti - může jít např. o vzdálenost pozemku od města, sousedské vztahy apod.

3 způsoby, jak nakoupit zemědělskou půdu

Zemědělský pozemek můžete nakoupit sami nebo využít služeb firem, které se na tuto oblast zaměřují. Jedná se například i investiční fondy nabízející zhodnocení až 6 % ročně. Investiční fondy jsou ideální zejména pro drobnější investory, kteří nechtějí mít s investicemi žádné velké starosti a stačí jim garantované, byť menší výnosy.

1. Nákup zemědělského pozemku vlastními silami

Chcete-li do nákupu zemědělské půdy investovat zhruba 1 až 2 miliony korun v konkrétní oblasti, můžete se do nákupu pustit sami. Ideální je vytipovat si v dané lokalitě pár pozemků nebo si nějaký nechat doporučit. Nebojte se poptat u místních obyvatel, zda někdo z místních nějakou půdu neprodává. Někteří investoři si pozemek vytipují v katastru a osloví vlastníky s nabídkou na koupi. Samozřejmostí by mělo být nabídnutí férové ceny. Vyplatí se sledovat nabídky realitních kanceláří a dražby pozemků.

2. Hromadný výkup zemědělské půdy

Pro vážné zájemce, kteří se rozhodnou nakoupit větší objem pozemku, jsou ideální specialisté na výkup pozemků po celé ČR. Tyto firmy mívají přístup k databázím pozemků a mají všeobecný přehled o tom, co se kde děje. Nebo můžete opět nakupovat na vlastní pěst. V takovém případě se zaměřte na vlastníka, který vlastní více menších pozemků. Zájemce oslovte s připravenou nabídkou včetně platebních podmínek.

3. Nákup portfolia pozemků

Koupit pozemky můžete také od jiného investora. Je to rychlý způsob, ale také zároveň nejdražší. Vyplatí se sledovat trh. V nabídce se čas od času objeví prodej souboru pozemků o výměře od 50 do několika set hektarů s cenou okolo pár desítek korun za m2.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.