Jak napsat čestné prohlášení + vzor

Osobní rozvoj

Přidal simcasimca, dne 29. 08. 2018,  0x


Čestné prohlášení je často požadovaný dokument. Vyžadovat jej mohou jak různé úřady, banky, zaměstnavatelé, tak i školy. Obvykle slouží k osvědčení určitě skutečnosti a mělo by obsahovat pouze pravdivé informace. Nelze jej však považovat za ověřený dokument. Na následujících řádcích se dozvíte, jak by takové čestné prohlášení mělo vypadat.

Čestné prohlášení často požadují nebankovní společnosti při žádosti o půjčku. Na místo potvrzení o příjmu zaměstnavatele jim stačí žadatelovo prohlášení o výši příjmu. Čestné prohlášení je také součástí závěrečných písemných prací na školách. Autor práce se v něm zavazuje, že práci vypracoval sám. Podobných příkladů bychom si mohli uvést stovky. Jednoduše řečeno, prostřednictvím čestného prohlášení lze potvrdit nějakou skutečnost, kterou nelze nebo není nutné doložit jiným způsobem.

Čestné prohlášení - obecné informace

V čestném prohlášení by měly být vždy uvedené pravdivé informace. Ve výjimečných situacích může být čestné prohlášení dokonce považováno za důkazní listinu. To je možné pouze při dodržení podmínek stanovenými zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád (§ 53 odst. 5 ). Při prokázání nepravdivých údajů v čestném prohlášení hrozí autorovi sankce.

Čestné prohlášení mohou požadovat: 

 • Státní úřady
 • Banky, pojišťovny
 • Běžné podniky (zaměstnavatelé)
 • Školy

Velmi často se čestné prohlášení týká potvrzení správnosti údajů, trvalého pobytu, výše příjmů či trestní bezúhonnosti. Požadovat jej mohou prakticky kdekoliv, kde se rozhodnete uzavřít nějakou smlouvu. 

Typy čestného prohlášení: 

 • Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
 • Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky
 • Čestné prohlášení o neuplatnění škody u jiného pojistitele/subjektu
 • Čestné prohlášení o výdělku
 • Čestné prohlášení o státním občanství
 • Čestné prohlášení o společné domácnosti
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
 • Čestné prohlášení pro finanční úřad
 • Čestné prohlášení sleva na manželku/manžela

Víte, že čestné prohlášení bylo do českého práva zavedeno už v roce 1948? Na základně nového zákona bylo možné čestným prohlášení nahradit veřejnou či soukromou listinu, jejíž doložení bylo spojené s příliš velkými obtížemi. Možné to nebylo v případech tzv. zvláštního veřejného zájmu (např. trestní řízení). Čestné prohlášení mohlo být podáno písemně i ústně. Účastník musel přísahat na svou čest. V opačném případě účastníkovi hrozilo odnětí svobody od 3 měsíců až do jednoho roku. V roce 1967 došlo k doplnění zákona. Od té doby nemohlo čestné prohlášení nahradit znalecký posudek. Zrušeno bylo také vnímání nepravdivého čestného prohlášení jako zločinu. 

Co by mělo obsahovat čestné prohlášení

Čestné prohlášení není žádný náročný slohový útvar. Jedná se o právní (úřední) dokument, nikoliv několikastránkovou povídku. Čestné prohlášení by mělo obsahovat základní údaje o prohlašujícím a mělo by být především stručné.

Základní údaje, které v čestném prohlášení nesmí chybět: 

 • Název čestného prohlášení - např. čestné prohlášení o výši příjmu
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození, rodné číslo - jedno z toho, nebo oboje
 • Adresa trvalého bydliště
 • Text čestného prohlášení - co prohlašujete
 • Místo a datum sepsání
 • Vlastnoruční podpis

Rady při psaní čestného prohlášení

Čestné prohlášení je právní dokument, který zůstane součástí dokumentace, k níž se váže. Nikdy v něm neuvádějte nepravdivé údaje a informace. V opačném případě vám hrozí poškození dobré pověsti i nepříjemné právní důsledky, jako je finanční pokuta apod.

Jelikož se jedná o úřední dokument, dejte si pozor při psaní. Neměl by obsahovat překlepy ani pravopisné chyby. Nejste-li si jisti správností svého písemného dokumentu, nebojte se jej nechat přečíst někomu dalšímu. Jak se říká, více hlav více ví. Vhodnější je napsat čestné prohlášení na počítači. Pokud to není možné, snažte se psát čitelně a úhledně. 

Víte, jak se čestné prohlášení nazývá v ango-americkém právu? Jedná se o affidavit, což přesně znamená místopřísežné prohlášení. Hodně se používá při výslechu osob a osvědčování jiných skutečností. 

Čestné prohlášení - VZOR

Pokud si chcete ulehčit práce a nevymýšlet obsah úplně sám, můžete použít následující vzor. Prohlášení si jednoduše překopírujte pomocí zkratek Ctrl+C a Ctrl+V do samostatného textového dokumentu, vyplňte jej a vytiskněte. Samozřejmě vám ale nic nebrání v tom napsat čestné prohlášení ručně na opravdový papír. Záleží pouze na vás, vašich možnostech a účelu čestného prohlášení. Nikdy nezapomeňte čestné prohlášení podepsat a připojit aktuální datum.


Čestné prohlášení - vzor č. 1

Já, ………………………………………(jméno a příjmení) narozen/a ………………………..

(datum narození), rodné číslo ………………………., bytem……….…………………………..

……………………………………………………………………………. (adresa trvalé bydliště)

tímto čestně prohlašuji, že

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……. (text prohlášení)

V ….………...……………………... (místo sepsání)

Dne ….……………………………. (aktuální datum)

Podpis ………………………………………………... .....


Čestné prohlášení o pravdivosti údajů - vzor č. 2

Já, ………………………………………(jméno a příjmení) narozen/a ………………………..

(datum narození), rodné číslo ………………………., bytem……….…………………………..

……………………………………………………………………………. (adresa trvalé bydliště)

tímto čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a správné. Jsem si vědom/a toho, že pokud bych uváděl/a nepravdivé údaje, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V ….………...……………………... (místo sepsání)

Dne ….……………………………. (aktuální datum)

Podpis ………………………………………………... ......
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.