Jak napsat odvolání proti rozhodnutí

Osobní rozvoj

Přidal tomasnovak, dne 23. 10. 2018,  0x


Odvolání se používá v případech, kdy nesouhlasíme s rozhodnutím nějaké instituce. Nemusí jít pouze o soudní řízení. Odvolání se používá například při nepřijetí na střední či vysokou školu. Jedná se přece o naši budoucnost, byla by škoda nebojovat. Jak by takové odvolání mělo vypadat a co by něm rozhodně nemělo chybět?


Odvolání patří mezi formální dokumenty, které mají předem daný obsah. Jedná se o opravný prostředek, kterým lze vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím soudu, úřadu či jiné instituce a žádat tak o nápravu, změnu rozhodnutí či alespoň přezkoumání celého případu. Na základě podaného odvolání je rozhodnutí přezkoumáno a učiněno nové, které může původní rozhodnutí potvrdit nebo zamítnout.  

Odvolání proti rozhodnutí - kdy se používá

Situací, kdy lze podat odvolání (odvolat se) existuje celá řada. Mezi ta nejčastější patří odvolání proti soudnímu rozsudku, odvolání proti rozhodnutí pojišťovny (např. v případě nesouhlasu s výší vyplaceného pojistného plnění), odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu a další.

Odvolání proti rozhodnutí - zákonná lhůta

Podání odvolání není jen tak. Nemůžete se probudit jednoho rána a rozhodnout se zničehonic, že podáte odvolání proti čemukoliv. Odvolání musí být podáno ve lhůtě, kterou stanovuje zákon. Pravidla a podmínky odvolání by měli být popsány v rozhodnutí, proti kterému se chcete odvolat.


V případě občansko-soudních věcech činí zákonem stanovená lhůta pro podání odvolání 15 dnů od doručení napadeného rozhodnutí. Pokud rozhodnutí neobsahuje žádné poučení o odvolání, lze podat odvolání dokonce do 3 měsíců od doručení rozhodnutí. 

Odvolání proti rozhodnutí - obsah

Jako každý formální dokument musí odvolání mít náležitou podobu. V horní části dokumentu je vždy nutné uvést adresu, komu je odvolání adresováno. Následuje datum a místo sepsání odvolání, předmět odvolání a odůvodnění odvolání, datum, vaše jméno a příjmení a podpis. V choulostivých situacích, kde je odvolání důležité, se vyplatí poradit s odborníkem. To platí zejména pro soudní případy, kdy podoba odvolání může rozhodnout o vině a nevině.

Osnova odvolání proti rozhodnutí: 

  • Hlavička - adresát
  • Hlavní text - předmět a důvod odvolání
  • Závěr - datum, místo podpisu a podpis

Rozhodnutí proti soudnímu rozhodnutí by mělo obsahovat důležité údaje ohledně případu. Chybět by nemělo označení rozhodnutí (spisová značka) a soudu, který rozhodnutí vydal. V odvolání je nutné uvést, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, proč je nesprávné a jaké rozhodnutí by mělo být správné. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu

Zvládnout přijímací zkoušku na vybranou vysokou školu je otázka budoucnosti. V momentě, kdy v rukách držíte rozhodnutí o nepřijetí na vysněnou školu, máte dvě možnosti. Můžete rozhodnutí akceptovat a své štěstí zkusit o rok později. Nebo využijete ještě jednu šanci, jak nepříjemné rozhodnutí zvrátit a podáte odvolání.


Jakmile se odvoláte, škola je povinná rozhodnutí přezkoumat. V mnoha případech byli studenti na základě dobře napsaného odvolání přijati. Nejprve je nutné znát výsledky svých přijímacích testů a zkoušek. Odvolání nemá smysl psát, pokud jste u zkoušek byli neúspěšní. Pokud jste však splnili počet bodů nutný k přijetí na školu a skončili jste tzv. pod čarou, může mít odvolání smysl.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu musí obsahovat obecné informace (vaše jméno a příjmení, název školy a vybraného oboru), důvodu odvolání (často se uvádí právě ono “pod čarou”), upozornit můžete na své předchozí úspěchy a dodat doporučení od učitelů. Někdy bývá v odvolání zmíněno zhoršené prostředí u zkoušek (např. hluk) nebo nemoc, která ovlivnila výsledky vašich testů.


RADA NA ZÁVĚR: Při psaní důležitého rozhodnutí si celý text přečtěte a to vícekrát. Vyhnout byste se měli pravopisným chybám.  
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.