Jak napsat žádost

Osobní rozvoj

Přidal simcasimca, dne 14. 08. 2018,  0x


Napsat žádost nemůže být žádný velký problém. Vždyť jste se to učili na střední škole, pamatujete? Co když se ale pár věci změnilo? Změna je přece život. Dnes je žádost využívána především při hledáním nového zaměstnání. Vedle životopisu bývá součástí odpovědi na inzerát. Znát ji budete spíše pod názvem průvodní nebo motivační dopis. 

Průvodní i motivační dopis zní o dost lépe než žádost. Slovo žádost o zaměstnání působí příliš formálně a zastarale, a to se dnes nenosí. Dnes se nosí být moderní, cool a in, a proto žádosti budeme i nadále říkat motivační dopis. Nebo průvodní. Vyberte si sami.

Žádost o zaměstnání rovná se motivační dopis

Možná si řeknete, že žádost o zaměstnání je pouze kus papíru, který o vás nic neřekne. Podstatný je přece osobní pohovor, ne? Na ten se ale nejdříve musíte dostat, a k tomu slouží právě motivační dopis. Pokud o vybrané místo opravdu stojíte, věnujte mu stejnou péči jako přípravě životopisu. Životopis a motivační dopis bude totiž to první kontakt s vámi. A první kontakt by měl být naprosto bezchybný.

Uvědomte si, že na danou pozici přijde ohromné množství nabídek nejen ta vaše. Samozřejmě, pokud je o nabízené místo zájem. Potencionální zaměstnavatele musí všechny dopisy přečíst a vybrat mezi nimi zájemce, které pozvou na osobní pohovor. Váš dopis by měl zaměstnavatele zaujmout natolik, abyste mu utkvěli v paměti. Ztratíte-li se v moři stejně znějících dopisů, šance na získání vysněné práci se změní v prach. 

Motivační dopis by měl být formální i originální

Motivační dopis je speciální typ žádosti. Měl by dodržet formální požadavky na vzhled, text by ale měl být více originální a osobitý. Nezapomeňte tedy na začátku vašeho dopisu uvést údaje o případném zaměstnavateli a vás samotných. Následuje správné oslovení, a poté se můžete na psaní samotné žádosti.

Co by měl motivační dopis obsahovat:

 • Důvod, proč na inzerát reagujete
 • Správný název pozice, o kterou se ucházíte
 • Dosavadní zkušenosti, vzdělání, motivaci
 • Důvod, proč byste místo měli dostat

S délkou žádosti o zaměstnání to moc nepřehánějte. Čím delší text, tím spíše jej nikdo nedočte do konce. Vyjádřete svůj zájem o pozici. Snažte se být stručný, výstižný, přátelští (ale ne vlezlí) a zároveň lehce vtipní. Samozřejmě s ohledem na konkrétní povolání. Ne vždy je snaha o vtip žádoucí. Pohrajte si s textem, dejte si na čas a nespěchejte. 

Na konci motivačního dopisu nezapomeňte požádat o osobní pohovor, poděkování a rozloučení. Nezapomeňte přiložit životopis, který má dnes strohou strukturovanou podobu. 

Jak napsat žádost o práci v angličtině

Není neobvyklé, že zaměstnavatelé požadují zaslat životopis i motivační dopis v anglickém jazyce. Vyhýbejte se obecným a povrchním vyjádřením, raději se soustřeďte na upřímný zájem o nabízenou práci. Popište svou aktuální situaci, je-li alespoň trochu zajímavá. Text by měl být přesvědčivý, věty krátké a srozumitelné.

Příklady vět, které v anglicky psané žádosti můžete bez obav použít: 

 • For/During the past few/three years I have worked as a Foreman.
 • Through my work in the field of Computer Science I have developed strong skills
 • in Information Technology.
 • Besides speaking English fluently, I am a native speaker of Czech and have a reading
 • knowledge of German and French.
 • I improved/streamlined operation expenses/efficiency by 15 %.
 • As my enclosed resume/CV indicates, I have an extensive amount of work experience
 • in…
 • I will be available from the end of June / from the beginning of July.Nabídka dalších informací
 • Please let me know if you require any additional information.Více na: https://finexpert.e15.cz/jak-napsat-zadost-o-praci-v-anglictine
 • would be very pleased to meet with you or talk on the phone to discuss how I can
 • make a contribution to the success of (název firmy) / your company.
 • I would welcome/like/appreciate the opportunity to talk with you about… / to meet
 • with you to discuss my qualifications.Více na: https://finexpert.e15.cz/jak-napsat-zadost-o-praci-v-anglictine
 • I appreciate your interest (in my application).
 • Thank you for your interest (in my application).
 • I look / am looking forward to hearing from you soon.
 • I hope to hear from you soon.

Jak napsat žádost rychle a bez chyb

Žádost ale můžete použít i v jiných situacích. Můžete například žádat úřad o dokument nebo máte požadavek na svého zaměstnavatele. Někdy je nutné sepsat formální žádost. Nelekejte se. Díky tomu, že se jedná o administrativně funkční styl, se stačí striktně držet pravidel a vzoru.

Vzor žádosti aneb co všechno musí žádost obsahovat: 

 • Odesílatel (jméno, příjmení, název firmy, adresa/sídlo)
 • Adresát (jméno, příjmení, adresa)
 • Datum a místo (např. 23. srpna 2018 v Praze)
 • Předmět žádosti (např. žádost o přeložení ze semináře)
 • Oslovení (Vážení, Vážený pane, Vážená paní, Vážený pane řediteli, apod.)
 • Text žádosti (konkrétní požadavek, důležité důvody a okolnosti apod.)
 • Vyslovení naděje (např. Děkuji za kladné vyřízení žádosti, Věřím, že má žádost bude kladně vyřízena)
 • Rozloučení - S pozdravem
 • Vlastnoruční podpis

Žádost by měla být vždy objektivní, neosobní a velký pozor si dávejte i na spisovnou češtinu bez gramatických chyb. Text by měl být rozložený rovnoměrně tak, aby žádost ideálně zabrala celou stránku. Žádost natěsno napsaná v horní části stránky nepůsobí dobře. Nebojte se tedy mezi jednotlivými částmi vynechat jeden i více řádků. Text žádosti členíme do kratších odstavců. Odstavec by neměl být delší než tři až čtyři řádky.Jsou-li součástí žádosti další dokumenty, vložte je do přílohy. Soupis přiložených dokumentů napište pod žádost. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.