Jak podat návrh na insolvenci

Osobní rozvoj

Přidal simcasimca, dne 17. 08. 2018,  0x


Insolvence je způsob řešení kritické finanční situace, kdy dlužník dlouhodobě není schopen splácet dluhy. Insolvenci schvaluje soud a žádající musí splnit poměrně přísné podmínky. Insolvenci nelze považovat za snadnou cestu, jak se zbavit velkých dluhů jednou provždy. 

Přesněji řečeno, insolvence je pro některé dlužníky jedinou možností, jak se zbavit všech dluhů. Jednoduché to však není. Žádajícího čeká pět let dlouhá strastiplná cesta plná omezení. Kdo ale zatne zuby a vydrží, dočká se druhé šance na život bez dluhů. A to má smysl. 

Kdo smí podat návrh na insolvenci

Vedle insolvence se můžete setkat s označeními oddlužení a osobní bankrot. O insolvenci může v ČR požádat pouze nepodnikající fyzická osoba, která doloží, že se nachází v úpadku a je schopna splatit nejméně 30 % z celkové dlužné částky za 5 let. O insolvenci rozhoduje soud, který podaný návrh přijme nebo zamítne. V případě pozitivní odpovědi, zahájí insolvenční řízení.

Aby měla žádost o insolvenci šanci uspět, musí splňovat všechny podmínky do posledního puntíku. Dlužník je povinen doložit vyplněné formuláře, osobní doklady a všechny požadované dokumenty. S přípravou návrhu na insolvenci smí dlužníkovi pomoci jen zákonem pověřené osoby s patřičným vzděláním. 

Co musí návrh na insolvenci obsahovat

Dlužník vyplní příslušný formulář, vyplní jej a společně se všemi podklady jej podá u příslušného krajského soudu dle místa trvalého bydliště. Soud je povinen se návrhem začít zabývat do 10 dní od jeho podání a obvykle do 15 dní vydá rozhodnutí. Nejsou-li podklady kompletní, může požádat o doplnění.

Požadované dokumenty: 

  • Seznam všech dluhů a závazků
  • Seznam majetku
  • Údaje o dlužníkových příjmech za poslední tři roky
  • Informace o dlužníkových příjmech, které očekává v následujících pěti letech
  • Návrh způsobu na oddlužení případně prohlášení, že dlužník nemá vlastní návrh

Dlužník podává návrh na insolvenci sám. Pokud je ženatý/vdaná, musí návrh podepsat také její manžel/jeho manželka. Návrh mohou podepsat i osoby, které jsou ochotny zavázat se jako spoludlužníci nebo ručitelé.

Jak probíhá rozhodování o návrhu na insolvenci

Jak jsme již výše uvedli, po podání návrhu soud během 10 dní zahájí řízení. Během 15 dní se na základě předložených dokumentů rozhodne, zda návrh schválí nebo zamítne. Výsledným usnesením je vázán dlužník i jeho věřitelé. To platí také pro věřitele, kteří s podáním návrhu na insolvenci nesouhlasili.

Pokud soud návrh na insolvenci schválí, následuje návrh způsobu oddlužení. Dlužník má dvě možnosti. Dluh může uhradit buď zpeněžením majetkové podstaty nebo splácením dle předem stanoveného splátkového kalendáře. Během pěti let je povinen uhradit nejméně 30 % z celkové dlužné částky. Poté je mu odpuštěn zbylý dluh. Pokud dluh splatí dříve v celkové výši, je insolvence ukončena. Po celou dobu je dlužník pod dohledem soudem určeného insolvenčního správce. 

Soud má právo návrh na insolvenci zamítnout. Děje se tak tehdy, pokud dlužník nedodá všechny podklady, pokud není schopen splatit alespoň 30 % dluhů nebo pokud sleduje nepoctivý záměr. Je-li návrh zamítnut, úpadek je řešen konkursem. 

Po schválení insolvence čeká dlužník 5 krušných let

Insolvence je pro dlužníky často jedinou možností, jak se zbavit dluhů a začít nový život. Není to ale snadná cesta. Na základě doložených příjmů jsou stanoveny splátky a dlužník si po dobu pěti let musí vystačit se životním minimem. Na žádné vyskakování to rozhodně není. Na to, aby dlužník řádně splácel, dohlíží insolvenční správce. Pokud by dlužník porušil podmínky, insolvence je přerušena.

Po pěti letech dlužník podá návrh na osvobození od placení zbylých pohledávek zahrnutých do oddlužení. Pokud soud uzná, že dlužník splnil všechny podmínky, smaže mu všechny zbývající dluhy. Tím ale insolvence nekončí. Soud má právo během dalších tří let své rozhodnutí odvolat, pokud by zjistil, že dlužník jednal vůči věřitelům podvodně. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.