Jak podat trestní oznámení?

Svět kolem nás

Přidal hana, dne 26. 09. 2018,  0x


Víte o jednání, které by mohlo být trestným činem? Stali jste se sami obětí takovéhoto činu a chcete se dovolat svého práva? Ať tak či onak, pokud nechcete jen nečinně přihlížet a jednání, o kterém usuzujete, že není z právního hlediska správné, máte v plánu řešit, budete muset postupovat podle zákonem stanovených podmínek, které vás dovedou ke zdárnému konci a možnosti domoci se svého práva. Nejjednodušším a také jediným způsobem, jak se takovéhoto práva domoci je prostřednictvím trestního oznámení, které podáte příslušnému orgánu, respektive tedy policejnímu orgánu či státnímu zastupitelství, popřípadě soudu. Pouze totiž orgány činné v trestním řízení, mohou v těchto věcech zahájit jednání a pomoci vám tak například získat odškodnění či se postarat o to, aby byl pachatel právem za svůj čin potrestán. V případě, kdy se tedy stanete svědkem nějakého nekalého jednání, ať již na někom koho neznáte, na vás samotných či na vašich blízkých anebo na veřejném zájmu, neplujte s davem a nedělejte, že nic nevidíte ani neslyšíte. Nečině přihlížet umí každý, jednat ovšem pouze ti nejodvážnější. Zajímá vás tedy, jak podat trestní oznámení? V tom případě se zkusme celému procesu podívat pod pokličku. 

Na koho se můžete vždy obrátit? 

Jak již bylo řečeno v úvodu, pouze a jen orgány činné v trestním řízení se mohou zabývat jakýmkoliv trestním oznámením a celou záležitost tak dovést ke zdárnému konci. Orgánem činným v trestním řízení je bezpodmínečně policie, kterou vesměs oslovíte vždy tehdy, dojde-li k nějakému problému se zákonem ať již u vaší osoby či osoby cizí. Dalším orgánem, u kterého se můžete, posléze domoci práva je státní zastupitelství či soud. Tyto tři orgány se totiž výhradně zabývají objasňováním a také stíháním trestných činů.  

Jakým způsobem tyto orgány informuji o trestném činu? 

Vyjmenované orgány můžete o trestném činu vyrozumět hned několika možnými způsoby. Tím prvním a nejběžnějším způsobem je osobní návštěva tohoto orgánu a následné ústní vyjádření toho, co se ve skutečnosti stalo. Státní orgán si vaši výpověď zaznamená v celém rozsahu do protokolu a věc se následně začne řešit. Dalším způsobem, který lze využít je možnost zaslat zmíněným orgánům dopis a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě, ve kterém vylíčíte celou věc a objasníte vaše důvody, které vás k podání trestního oznámení vedly. Na paměti mějte, že podání trestního oznámení si nevyžaduje žádný skálopevně daný předepsaný vzor, dle kterého byste se museli řídit. Žádná forma tak není formou špatnou. Žádné zákonem stanovené povinnosti tyto záležitosti nemají.  

Co musí trestní oznámení obsahovat? 

Trestní oznámení sice nemá svou stanovenou formu, ve které má být podáno, ovšem musí obsahovat určité nacionále, které se obvykle v trestním oznámení musejí za každou cenu objevit. Zejména je důležité sdělit orgánu to, koho či čeho se ve skutečnosti trestní oznámení týká, kdo ho samozřejmě podává a v neposlední řadě rovněž i to, komu je oznámení adresováno. Dále je potřeba vylíčit do oznámení veškeré skutečnosti, podle kterých se domníváte, že byl skutečně spáchán trestný čin. Co všechno tomu nasvědčuje, o jaký trestný čin si myslíte, že se jedná a proč si to myslíte. Nepřikládáte ovšem žádné důkazy ani stanoviska o tom, co se domníváte, že bylo spácháno za trestný čin a ani to, jak byste si přáli viníka potrestat. Tyto věci samozřejmě musíte nechat na daném orgánu, který celou věc dopodrobna projde. Pokud ovšem máte jisté důkazy, které by mohli, být vodítkem, jak k pachateli či dokonce k jeho komplicům a podobně, můžete tak zvýšit pravděpodobnost toho, že se vaším případem dotyčný orgán začne, co možná nejdříve zabývat. Kromě jiného nesmíte zapomenout na důležitou věc a tou je podepsání celého trestního oznámení a to včetně uvedení data, kdy bylo podáno.  

Trestný čin či přestupek řeší příslušný orgán 

Mnoho lidí má nutkání ke svým trestním oznámením přidávat i paragrafy a různé zákony, dle kterých se snaží trestný čin svým způsobem sami objasnit. To ovšem policii jako takovou, soud či státní zastupitelství vůbec nezajímá. Vězte, že svou práci odvádí dobře a to, zda se bude jednat o pouhý v uvozovkách přestupek či trestný čin, posoudí nejlépe sami. Vy můžete do trestního oznámení pouze napsat, svou domněnku o tom, že se jedná o ten a ten trestný čin či přestupek či že jste o tom přesvědčeni. Konečný verdikt je ovšem samozřejmě v rukách daného orgánu činného v trestním řízení. V případě, kdy ovšem do trestního oznámení vědomě uvedete nepravdivé údaje, bude se jednat o takzvané křivé obvinění, za které ponesete odpovědnost na konci řízení vy, jakožto oznamovatel. Rovněž ale máte také jako oznamovatel celé věci právo na to, požadovat kupříkladu do jednoho měsíce vyjádření daného orgánu, jak celou situaci vyřešil či jí řeší. Pokud se navíc samotný oznamovatel stal poškozeným jednáním samotného pachatele, může se dožadovat takzvaného postavení daného pachatele. Policie navíc ze zákona musí veškerá podaná trestní oznámení dobře prošetřit a nepodcenit žádnou skutečnost a to ani tehdy, zdají se být okolnosti činu naprosto absurdní.  

Jak vyplnit trestní oznámení? 

Ač není dané zákonem, jak má trestní oznámení vypadat, existují jisté vzory, kterým by se mělo podobat. Mezi ně patří forma dopisu, který by měl obsahovat zejména název okresního zastupitelství, ke kterému své trestní oznámení podáváte včetně jeho celé adresy. Dále nezapomeňte vepsat do dopisu datum a místo, kde oznámení podáváte. Celý dopis posléze jednoduše nazvete „Trestní oznámení“. V prvním odstavci je dobré uvést, dle jakého zákona trestní oznámení podáváte, a tím je odstavec § 158 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Dále doplníte jméno pachatele, pokud ho znáte, pokud nikoliv, hodí se uvést alespoň informace o tom, kde se pohybuje, s kým se stýká či kde pracuje, což velmi usnadní práci jednotlivým orgánům, které se případem budou zabývat.  

Druhý odstavec je třeba věnovat odůvodnění, tedy vylíčení celé skutečnosti, která vás vedla až k podání daného trestního oznámení. Je dobré uvést, co se stalo a to velmi podrobně, proč se tedy domníváte, že byl spáchán trestný čin, zda máte nějaké důkazy, které můžete vložit jako přílohu celého oznámení či zda máte relevantní dokumenty k tomu, abyste mohli jasně ukázat na pachatele, který poškodil vás, někoho třetího či dokonce veřejný zájem. Uvést můžete samozřejmě i zákony a porušení těchto zákonů danou osobu, respektive, o kterých se domníváte, že daný pachatel porušil svým jednáním. Dále můžete do odůvodnění doplnit svou domněnku, zda se jednalo o závažný trestný čin, přestupek či dokonce nedbalost.  

Nakonec si nechte vylíčení škody, kterou pachatel svým jednáním způsobil. Ve finále můžete, jak již bylo řečeno požádat orgán o lhůtu pro vyjádření, jak se celá situace jeví s odstupem času. Na konci dopisu nezapomeňte uvést svou adresu, datum narození a místo trvalého bydliště, pokud se liší od uvedené adresy. Podpisem vše stvrdíte a následně pošlete příslušnému orgánu a to nejlépe doporučeně. Dopis rovněž můžete nechat u pracovníka přepážky na Policii, který vám svým podpisem stvrdí přijetí celého oznámení. Nikdy nezapomínejte uvádět své kontaktní údaje, které mnohdy mohou ochránit i vás samotné před nebezpečím. Mnohdy se totiž stává, že jsou oznamovatelé pod silným psychickým tlakem právě daných pachatelů, jejichž činy se chystají nahlásit Policii, ta v případě, kdy nemá jak zpětně kontaktovat oznamovatele ve svých rukách příliš moci na to, aby vás mohla dostatečně ochránit od případného nebezpečí.  

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.