Jak probíhá insolvence - podmínky, průběh a ukončení

Osobní rozvoj

Přidal tomasnovak, dne 25. 10. 2018,  0x


Vzít si půjčku si půjčku je jednoduché. Díky půjčkám si můžete koupit cokoliv, co potřebujete nebo jenom prostě chcete. Zní to skvěle, pokud však své dluhy neurejdujete, mohou vás dovést hluboko do finančního pekla. A odtud nikdy není snadná cesta ven. Pomoci insolvence neboli oddlužení. Zadarmo to ale není. 

Na půjčky lze použít staré známé (a upravené) lidové moudro říkající, že “půjčky mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem”. V případě půjček to platí dvojnásob ne-li trojnásob. Kdo se řídí dalším oblíbeným českým příslovím “dvakrát měř, jednou řež”, má vyhráno.

Kdy si půjčku vzít a kdy se jí raději vyhnout

Pokud si půjčku bereme s rozvahou a po důkladném zvážení osobní finanční situace, nemusí to skončit karambolem. Důležité je vzít si půjčku ve výši a za podmínek, které nijak neovlivní životní standard. V takovém případě jsou půjčky užitečné. Půjčky bychom si také měli brát pouze na věci, které jsou důležité, opravdu je potřebujeme a to co, si za ně pořídíme, nezmizí během pár dní jako pára nad hrncem.

Na co je rozumné vzít si půjčku:

 • osobní vůz
 • věci potřebné pro výkon povolání (např. mobilní telefon, počítač)
 • vzdělání, studia, kurzy
 • bydlení (rekonstrukce, koupě, stavba) a vybavení do domácnosti (nábytek, spotřebiče, elektronika)

Na co není vhodné brát si půjčku:

 • dovolená
 • vánoční dárky (platí na jakékoliv dárky v průběhu roku)
 • zábava a potěšení (např. nejnovější telefon na trhu, ohromná TV)
 • značkové oblečení a obuv, šperky

Při půjčování peněz se nikdy neřídíme impulzivně na základě náhlého rozhodnutí “to prostě musím mít a okamžitě”. Buďte trpěliví a vezměte si čas na rozmyšlenou a upřímně si odpovězte na otázky, zda vybranou věc opravdu nutně potřebujete a zda si půjčku můžete dovolit splácet, aniž by vás to ovlivnilo zásadním způsobem.

Bohužel se hodně lidí neúměrně zadlužuje kvůli zbytečnostem. Není neobvyklé, že splácí dvě a více půjčky. Situace začíná být vážná v momentě, kdy měsíční splátky zasahují do rodinného rozpočtu a dlužník není schopen vést normální život a řádně je splácet. Cesta do finančních pekel začíná v momentě, kdy si dlužník vezme první půjčku na splátky. Rozbíhá se kolotoč dluhů. Většina dlužníků tuto situaci neustojí, přestane své dluhy splácet úplně a skončí v exekučním řízení.

Čas na insolvenci - když už není normální cesty zpět

Čím dříve začnete tristní finanční situaci řešit, tím snáze a rychleji se z dluhů dostanete. Naopak čím hlouběji zabřednete do dluhů, tím hůře a déle se váš život bude vracet do normálních kolejí. Myslete na to, až začnete uvažovat nad další půjčkou. Nevíte-li si v situaci rady, požádejte o pomoc odborníky. Nemusí jít o drahé právníky a poradce, k dispozici jsou občanské poradny ve finanční tísni, které pomoc a radu nabízí zdarma.

Jakmile zaklepe exekutor na dveře, zábava už dávno skončila. Většina lidí si ale vážnost situace přizná až v momentě, kdy už není úniku. Uniknout před dluhy a věřiteli, kteří své peníze chtějí zpět, není snadné. Pokud nechcete přijít o veškerý majetek a skončit na ulici, je dobré znát své možnosti. Můžete splatit dluhy a vrátit se do normálního života. To ale většinou možné není a ke slovu přichází insolvence. O co se vlastně jedná?

Insolvence - o co se jedná

Insolvence je způsob řešení úpadku v situaci, kdy dlužník není schopen splatit své dluhy v plné výši. Insolvenci schvaluje příslušný soud a dlužník v insolvenci je povinen nejpozději do pěti let splatit alespoň 30 % všech svých dluhů. Pokud se mu to podaří, zbylé dluhy jsou mu odpuštěny po uplynutí pětileté lhůty a dlužník se může vrátit zpět do normálního života s úplně čistým rejstříkem. Insolvence však není určená pro každého. Dlužník musí splnit všechny podmínky. Na místě je vhodné využít odborné firmy, které se na oddlužení specializují.

Podmínky insolvence:

 • dlužník má nesplacené závazky nejméně vůči dvěma věřitelům (banky, nebankovní společnosti)
 • nesplacené dluhy jsou minimálně 30 dní po splatnosti
 • dlužník není prokazatelně schopen je splatit
 • dlužník může své dluhy doložit
 • dlužník má stálé zaměstnání a pravidelný příjem, ze kterého budou strhávány tzv. insolvenční srážky

Průběh insolvence:

Kdokoliv se domnívá, že insolvence je pohodové řešení, které vás zbaví všech dluhů, nachází se na velkém omylu. Insolvence je řešení, ale rozhodně se nejedná o procházku růžovým sadem. Dlužníkům v insolvenci po dobu pěti let zůstane na živobytí pouhé minimum. Cesta k životu bez dluhů je náročná a vyžádá si oběti.

 1. Podání insolvenčního návrhu - návrh je nutné podat na předepsaném formuláři k místně příslušnému krajskému soudu. Součástí musí být všechny předepsané dokumenty a doklady. Není-li návrh kompletní, nebude přijat.
 2. Zahájení insolvenčního řízení - Ihned po přijetí žádosti je zahájeno řízení. Informace je zveřejněna v insolvenčním rejstříku a dochází k zastavení všech probíhajících exekučních řízení. V tento okamžik přestávají nabíhat úrok a celková výše dluhu je ustálená.
 3. Rozhodnutí o úpadku dlužníka - povolení osobního bankrotu, je-li zamítnuto, dochází k návratu původního stavu a dlužník je povinen splatit celou částku všem věřitelům. Je-li návrh schválen, soud stanoví způsob řešení úpadku.
 4. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníku - dlužník může část dluhu splatit zpeněžením svého majetku nebo strhávání insolvenčních splátek z platu (splátkový kalendář. Dlužníkovi je přidělený insolvenční správce, který na něj po celou dobu dohlíží.
 5. Rozhodnutí o splnění oddlužení - pokud dlužník splnil podmínky a zaplatil požadovanou částku, soud vydá rozhodnutí o splnění insolvence. Pokud by během pěti let podmínky porušil, insolvence je zrušena a úpadek se většinou řeší konkursem.
 6. Konec insolvence - dluh je splacen a dlužník je zbaven všech závazků. Začíná nový život bez dluhů.Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.