Jak se bránit pomluvám?

Svět kolem nás

Přidal hana, dne 29. 09. 2018,  0x


Drb, klep, šuškanda a podobně, to vše jsou synonyma pro pomluvu, která velmi často dokáže razantně zahýbat s vodami v mezilidských vztazích. Pomluva může být velmi nevinná a to například v kolektivu přátel, kteří se snaží někoho vyčlenit z party či zejména pak v dámském kolektivu, který si vždy najde prostor na to, něco na kolegyni či kamarádce pošpinit. Takové typy pomluv mohou být začátkem nikdy nekončícího sporu či si obě strany vše vyříkají a baví se spolu nadále. Existují ovšem ale i pomluvy, které se považují za trestný čin, a vy můžete v nejlepším případě za takovouto pomluvu odejít s minimálně tisícikorunovou pokutou. Lidé totiž přirozeně pomluvám věří a to, bez toho aniž by měli tušení, kolik je na samotné pomluvě pravdy. Tyto z počátku nevinné pomluvy se tak rázem mohou stát velmi nepříjemnou pastí, ze které se dotyčný bude jen velmi těžko dostávat zpět a bude tak moci takzvaně očistit své jméno. V těch lepších případech si z pomluvy odnese pouze pošramocené sebevědomí a ponaučení, že nemá věřit lidem, v těch horších ovšem může dojít až k tomu, že kupříkladu nebude mít chuť chodit do zaměstnání, ve kterém pomluva kupříkladu vznikla či se mu postupně rozpadne i jeho osobní život. Jak se tedy bránit pomluvám a jak na ně reagovat?  

Tři roviny pomluv 

V podstatě existují takzvané tři roviny pomluv. Vždy záleží na závažnosti dané pomluvy a jejich důsledcích. Přestupek, který je proti občanskému soužití, je asi nejméně závažným „zločinem“. Tím se vyznačuje zejména pomluva, které je vystaven jedinec a to tak, že je vystaven posměchu či urážkám ze strany svého soka. V takovém případě je nejlepší možností, jak se pomluvě bránit, postavit se jí čelem a vyčinit tomu, kdo pomlouvá či dokonce celému kolektivu, který se takto baví na vaše konto. Vesměs se v tomto případě jedná o pomluvy, které buď po čase sami ztratí svůj význam či jejich váha vyprchá dříve, než doufáte. K závažnějším pomluvám ovšem patří ty, kdy na vás kupříkladu váš kolega v práci hází špínu tak, že o vás tvrdí, že jste k ničemu, nic nezvládáte, veškerou vaši práci za vás musí odvádět on sám či celý kolektiv a podobně. Díky této pomluvě budete mít totiž v zaměstnání pořádné peklo a to nejen od svého nadřízeného ale i od lidí, se kterými se budete muset den, co den vídat v práci. Tyto problémy se postupně mohou začít dotýkat i vaší rodiny, kdy se kupříkladu budete z dané situace hroutit či budete chtít rovnou své zaměstnání, na kterém může být vaše rodina i závislá, opustit. Tyto pomluvy jsou takzvanými pomluvami proti občanskému soužití a jejich tvůrci může být uložena pokuta v řádech tisíců korun. Jedná se totiž o přestupek, který daná obec či město musí začít řešit. O něco těžší kalibr pomluvy se ale řeší ještě o poznání razantněji a sice tak, že je bude řešit samotný soud. Tyto pomluvy totiž bezprostředně mohou ohrozit jak vaše postavení v zaměstnání tak i vaši rodinu. Jedná se zejména o pomluvy, kdy budete nařčen z krádeže, ublížení či nějakého podvodu. V tomto případě si ten, který vás takto nařkl, může u soudního procesu vykoledovat až rok ve vězení.  

Jak reagovat na pomluvy? 

Kdo vám bude radit, že s pomluvou můžete zatočit jedině tak, že jí budete ignorovat, rozhodně nemá pravdu. Věřit totiž naivně tomu, že pravda musí přes všechny tyto pomluvy vyjít najevo, je bohužel velmi bláhové. Z několikrát opakované lži na vaši osobu se po čase stává pravda, to si pamatujte. Bohužel, tomu ve skutečnosti opravdu tak je. Lidé rádi věří „lžím“ o kterých nemají žádné důkazy. Proto vám nezbývá nic jiného, než se s pomluvou vypořádat po svém a co možná nejtvrději to jde, jí odrazit. Zákon na ochranu osobnosti vám navíc může být vždy nápomocen, jeho úkolem je totiž potrestat viníky a očistit tak vaše jméno. Každý člověk má totiž podle Občanského zákoníku právo na život, zdraví a také ochranu své osobnosti, soukromé cti, důstojnosti a jména. Pokud dojde k jakémukoliv porušení těchto práv, může se poškozený domáhat spravedlnosti a zajistit si tak odstranění všech následků z pomluvy. Získat může dokonce i finanční odškodnění.  

Jak se bránit vůči nevinným pomluvám? 

Pokud momentálně v životě řešíte například pomluvy od svých kamarádů či známých, kteří se nebojí šlapat po vašem dobrém jménu, jistě se ihned nepovlečete před soudní tribunál s tím, že od nich chcete odškodné a budete se snažit celou věc vyřešit sami na vlastní pěst. Velmi účinnou zbraní v těchto případech bývá například vypuštění takzvané „kachny“ které se většinou ten, který šíří fámu o vašem jménu chytí a rozšíří jí dál. Ve finále ovšem bude vypadat jako opravdový hlupák, který naletěl takříkajíc na špek. Poradit si s takovouto pomluvou v dnešní době můžete například i za pomoci sociálních sítí, kdy dotyčnému veřejně vyčiníte za jeho chování. I v tomto případě ovšem buďte, co možná nejvíce obezřetní, aby se vše neobrátilo proti vám. Rozhodně se vám ale nevyplatí oplácet dotyčnému stejnou měrou za jeho chování, to znamená, začít ho pomlouvat také a to ani v případě, kdy byste měli opravdu dostatečné množství munice na to danou osobu velmi dobře pošpinit. Vždy se snažte o to, celou nemilou situaci vyřešit, co možná nejvíce v klidu a především s chladnou hlavou. Pokud kupříkladu v práci ztropíte hysterickou scénu, o kterou se dámy vždy umí velmi dobře postarat, budete vypadat spíše jako psychicky labilní jedinec než ten, který se snažil vyřešit problém jednou provždy. Takže nádech, výdech a jde se na to! 

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.