Jak se počítá nemocenská

Osobní rozvoj

Přidal tomasnovak, dne 11. 10. 2018,  0x


Zaměstnanec má v České republice řadu zajímavých výhod, které jsou zakotveny v pracovním zákoně. Jednou z nich je hrazená nemocenská. To znamená, že v době nemoci, kdy nechodí do zaměstnání, a tudíž nevykonává činnost dle pracovní smlouvy, mu na účet chodí peníze. Na jakou částku má zaměstnance nárok?


Nárok na nemocenskou má každý zaměstnanec pracující na základě řádně sjednané pracovní smlouvy. Vyplácení nemocenské se netýká podnikatelů, pokud si neplatí speciální nemocenské pojištění, ani lidí, kteří nepracují vůbec nebo dělají na černo. To je samozřejmě nezákonné. Pokud splňuje zákonné podmínky a je nemocný déle než 15 dní, stát mu vyplatí nemocenskou.


Víte, že první 3 dny nemocnému nenáleží žádné peníze a od 4. do 14. dne vyplácí nemocnému náhradu mzdy zaměstnavatel. To platí pouze v případě, že má nemocný podepsanou pracovní smlouvu. Po skončení pracovního poměru nevzniká žádný právní nárok na náhradu mzdy. 

Nemocenská se počítá z hrubého příjmu zaměstnance

Aby zaměstnance měl nárok na nemocenskou, musí být účastníkem nemocenského pojištění. To se týká pracovních poměrů na plný i zkrácený úvazek. Neplatí to však v případě dohody o provedení práce s příjmem do 10 000 Kč. Za zaměstnance a státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, živnostníci (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si zdravotní pojištění platí sami.


Příklad ze života: Paní Alena pracuje jako uklízečka na dohodu o provedení práce. Pracuje celkem pro čtyři zaměstnavatele, a ani jeden ji neplatí více než 10 000 Kč. I přesto, že si měsíčně přijde na slušné peníze, nemá nárok na nemocenskou, protože nesplňují zákonné podmínky pro její vyplacení. Není totiž účastníkem nemocenského pojištění.


Výše nemocenské je závislá na výši příjmu. Počítá se z hrubého, nikoliv čistého příjmu a to za období dvanácti předcházejících kalendářních měsíců. V závislosti na výši příjmu se postupně redukuje tzv. denní vyměřovací základ, který se dělí do tří redukčních hranic. 

  • 1. redukční hranice se započítává z 90 % - do 1000 Kč na den
  • 2. redukční hranice se počítá z 60 % - od 1 000 Kč do 1 499 Kč
  • 3. redukční hranice se vypočítává z 30 % - od 1 499 Kč do 2 998 Kč

Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru

Za určitých okolností má zaměstnanec nárok na nemocenskou i přesto, že byl pracovní poměr ukončen. O nemocenskou však musí zažádat během ochranné lhůty, která trvá sedm dní ode dne ukončení pracovního poměru. Po uplynutí této lhůty bývalý zaměstnanec nemá nárok na vyplácení nemocenské.


Příklad ze života: Pan Miroslav ukončil pracovní poměr po vzájemné dohodě 30. září a 5. října onemocněl se zády a byl uznán práce neschopným. Stalo se tak v lhůtě do 7 dní, a proto má nárok na vyplacení nemocenské. Kdyby šel k doktorovi o 3 dny později, jeho nárok by zanikl. 

Při delší nemoci více peněz z pojištění

Výše nemocenské se liší podle počtu dní. Od 15. do 30. dne činí nemocenská 60 %, od 31. do 60. dne je to 66 % a od 67. dne už 72 %. To se změnilo oproti loňskému roku, kdy nemocenská činila 60 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu a výsledná částka se u delších nemocí nijak neměnila.


Nemocenská za 100 dní v závislosti na výši hrubé mzdy a rozdíl mezi výši nemocenské v roce 2017 a 2018: 

Hrubá mzda Nemocenská v roce 2017 Nemocenská v roce 2018
15 000 Kč 26 700 Kč 30 372 Kč
20 000 Kč 35 600 Kč 40 484 Kč
25 000 Kč 44 400 Kč 50 556 Kč
30 000 Kč 52 500 Kč 60 698 Kč
35 000 Kč 58 500 Kč 67 726 Kč
40 000 Kč 64 400 Kč 74 454 Kč
45 000 Kč 69 100 Kč 81 182 Kč
50 000 Kč 72 000 Kč 84 896 Kč
75 000 Kč 86 800 Kč 101 766 Kč
100 000 Kč 93 300 Kč 112 662 Kč


Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.