Jak se rychle naučit anglicky?

Osobní rozvoj

Přidal hana, dne 25. 08. 2018,  0x


Mluvit anglicky je v současné době naprostou nezbytností. Kdo jazyk neovládá, takřka jako by ani neexistoval. Nemluvíme přitom jen o lidech, kteří se pohybují ve vysokých kruzích a mezi jejich každodenní práci patří několik rozhovorů v angličtině či obchodování s anglicky mluvícími zeměmi, ale je naopak řeč i o těch lidech, kteří si k angličtině měli možnost přivonět až v pozdějším věku, kdy například díky jednodušším možnostem v oblasti cestování pochopili, že se bez angličtiny v cizině absolutně vůbec neobejdou či se chtějí trochu více ponořit do dnešní moderní komunikace, která probíhá téměř na všech místech v tomto moderním jazyce. Angličtina není pouze pro mladé lidi, kteří chtějí například odcestovat do Anglie jako au-pair, nýbrž i pro starší generaci, která chce jít s dobou. Nejen v práci, ale stále i častěji ve volném čase se tak setkáváme s angličtinou a to je tím důvodem, proč stále více lidí má snahu se tento jazyk učit a osvojit si ho, co možná nejrychleji. Pokud tedy i vy patříte mezi ty, kteří se chtějí opřít do výuky angličtiny a chtějí se jazyku naučit třeba jen proto, že rádi jezdí do zahraničí a nechtějí se zde stále domlouvat pomocí gest, můžete s angličtinou začít třeba ještě dnes.  


Jak se co nejrychleji naučit angličtinu a to včetně jazykových základů? 

Budete v nejbližší době skládat maturitní zkoušku z angličtiny? Čeká vás důležitý pracovní pohovor, na kterém bude třeba prokázat několik vašich jazykových schopností z angličtiny? Anebo máte v plánu odcestovat do zahraničí, kde se bez angličtiny nelze obejít? Ať jsou vaše potřeby naučit se jazyk, co možná nejrychleji jakékoliv, je třeba začít s poznáním především jazykových základů, u kterých patří v angličtině zejména základní slovíčka a fráze, která vám pomohou se alespoň částečně zorientovat v jazyce. Která to jsou? 


Hello/Hi – Ahoj 

Goodbye - Na shledanou 

Good morning - Dobré ráno 

Good evening - Dobrý večer 

Yes/No - Ano/Ne 

Thank you - Děkuji 

Please – Prosím 

Excuse me. - S dovolením. / Promiňte. 

I'm sorry. - Omlouvám se. / Je mi líto. 

Can you help me please? - Můžete mi prosím pomoci? 


Těmto frázím se říká záchranné, jelikož vás podrží vždy, když se budete potřebovat zorientovat v daném prostředí či někoho oslovit a požádat ho o pomoc. Samozřejmě se jedná pouze o strohý výčet několika základních anglických frází, se kterými se již určitě spousta z nás již někdy v životě setkala, a nejsou jim zdaleka vůbec neznámé. Samozřejmě je velmi nutné k těmto frázím umět používat i různé předložky, podstatná jména, slovesa, čísla, barvy zájmena či otázky. Ze začátku si vystačíte s otázkami typu Where? [wer] - Kde?, What? [wʌt] - Co?, How? [haʊ] - Jak?. Základními podstatnými jmény, jakými jsou například boy [bɔɪ] – chlapec, girl [gɜ:rl] – dívka, family [fæməli:] – rodina, home [hoʊm] – domov a podobně. Pokud k tomu navíc přidáte několik předložek a spojek typu and [ænd] – a, from [frʌm] – z, with [wɪð] – s, in [ɪn] - v , zájmen, jako například, my [maɪ] – můj, his [hɪz] – jeho či he [hi:] – on a další jiné uvidíte, že se dorozumíte na základní úrovni naprosto kdekoliv. Zkuste si tak například na internetu najít několik stránek, které se věnují takovýmto základním frázím a otázkám a pokuste se jim alespoň jednou denně na deset minut věnovat. Nehledě na to, že na internetu naleznete i spoustu opakovacích testů, které vám pomohou se v jazyce více zorientovat a vy si tak v zahraniční nebudete připadat již nikdy trapně. Dovoleno je si samozřejmě na dovolenou přibalit i slovník, který vám v nouzi vždy přijde vhod. Samozřejmě pokud vás čeká přijímací pohovor či maturitní zkouška, bude třeba se do angličtiny ponořit daleko hlouběji, avšak i v tomto případě není třeba ztrácet hlavu, anglicky se může naučit každý.  

 

I celosvětově uznávaný jazyk potřebuje svůj čas 

Ač se s angličtinou, jakožto celosvětově uznávaným jazykem setkáváme téměř na každém kroku, ne všichni ho umíme používat tak, jak bychom si představovali. Problém nastává už ve školních lavicích, kdy ve většině případů nejsou tamní učitelé natolik jazykově vybaveni k tomu, aby mohli dostatečně dobře pomoci studentům s osvojením si angličtiny. Často se nejedná ani o rodilé mluvčí či ty, kteří složili určitou jazykovou zkoušku, ale pouze o učitele, kteří se jazyk naučili například v nějaké jazykové škole či dokonce na vysoké škole, kterou navštěvovali. Tím pádem nejsou školy schopné uspokojit studenty dychtící po angličtině tak, jak by bylo nutné a ty posléze ztrácejí motivaci k výuce a jazyk se pro ně stává spíše utrpením. V našich školách, které nejsou vyloženě jazykové, se bohužel výuce jazyků nepřikládá taková váha, což se mnohdy odráží právě na složení učitelů cizích jazyků. Poté se není čemu divit, že se na jazykovou pomoc obracejí studenti před maturitními zkouškami, kteří sami cítí, že jejich anglická výbava není dostatečná a obávají se neúspěchu. Ti, kteří naopak jazykové zkoušky zvládnout vlastní svépomocí, mohou mít později problém třeba při přijímacím pohovoru, kde se o jejich jazykovou vybavenost bude zajímat jejich potencionální nadřízený. V těchto případech pak bohužel základní úroveň jazyk nestačí a je třeba hledat způsob, jak se jazyk naučit ovládat. Metod je přitom k dispozici hned několik, které to jsou? 

 

• Jazyková škola, kde se certifikovaný lektor snaží pomocí hodin připomínající školní výuku prohloubit znalosti studentů nejen ve vzájemné konverzaci, ale také za pomoci učebnic gramatiky a jazykových poslechů. 


• Výuka po Skypu je velmi populární a to z toho důvodu, že si můžete sami zvolit, jakého lektora k výuce budete požadovat, kde se výuce budete chtít věnovat, kolik času jí budete chtít věnovat a především kdy se jí budete chtít věnovat. Vše je tak uzpůsobeno naprosto vašim časovým možnostem a vy se nemusíte stresovat dojížděním do jazykové školy či za daným lektorem. Zde ovšem vždy vybírejte z řad certifikovaných lektorů nikoliv z řad studentů či těch, kteří se domnívají, že jazyk ovládají a své „špatně“ osvojené základy angličtiny vám budou posléze předávat.  


• On-line výuka na internetu je rovněž velmi populární možností, jak si daný jazyk osvojit. V tomto případě se ovšem budete muset obrnit notnou dávkou trpělivosti, jelikož se budete jazyk učit naprosto sami a to pouze za podpůrné pomoci daného programu, který bude vaše znalosti vyhodnocovat a snažit se vám je v logické posloupnosti nabízet k výuce. U těchto programů či dokonce i mobilních aplikací je možné si nastavit různé druhy odměňování, kterými se budete motivovat ke stále lepším výkonům.  


Samostudium angličtiny je výhodné zejména pro ty, kteří s tímto jazykem mají již nějaké zkušenosti, které chtějí prohloubit. Možností, jak se věnovat výuce angličtiny tak říkajíc na vlastní pěst je rovněž hned několik.  

 

 Přátelé cizinci 

Pokud máte ve svém okolí přátele, kteří pochází z anglicky mluvících zemí, máte obrovskou výhodu. Právě rodilí mluvčí dokážou totiž své „žáky“ naučit angličtinu, co možná nejlépe. Pokud tedy svého kamaráda či známého poprosíte o to, aby s vámi vedl konverzaci v angličtině, přinutí vás to nejen v jazyce přemýšlet, ale také v něm komunikativně hovořit. Z osvojených slovíček budete pak postupně schopni skládat celé srozumitelné věty a vaše jazyková úroveň se posune zase o něco dále. Kromě toho, že se naučíte poslouchat druhé přitom, co se vám snaží v jazyce říci, naučíte se také nepoužívat angličtinu pouze pasivně, ale začnete ji ovládat i na komunikativní úrovni.  


 Jeďte do zahraničí 

Tato možnost je logicky dostupná pouze těm, kteří mají možnost na nějaký čas opustit svou rodnou zem a vydat se za poznáním za hranice. Těchto vyvolených je bohužel je hrstka a ve valné většině případů se skládají ze studentů, kteří nemají ještě žádné závazky a mohou bez problémů na nějaký čas odcestovat do anglicky mluvících zemí. Právě při takto dlouhém či kratším pobytu jsou lidé schopni si velmi dobře osvojit jazyk, bez toho aniž by museli navštěvovat nějakou jazykovou školu či si platit soukromého lektora. Pokud se vám tedy takováto možnost naskytne, je dobré ji využít. Nechat ovšem zaměstnání a rodinu jen proto, že chcete na rok odcestovat do Anglie, asi není zrovna nejlepší nápad.  

 

 Sledujte filmy a seriály v originále 

Další, o poznání schůdnější variantou, jak si osvojit angličtinu, je sledovat anglické filmy či seriály v jejich původním znění a to nejlépe bez titulků. Není nic jednoduššího než si pustit oblíbený film či seriál a zaposlouchat se do herců, které máte rádi. Je nadmíru jasné, že z počátku nebude možné, abyste rozuměli naprosto všemu, co vidíte, ovšem budete možná sami překvapeni, kolik nových frází a slovíček jste pochytili během jednoho dílů vašeho oblíbeného sitcomu či rodinného seriálu. Je dobré si vždy pro začátek také zvolit film či seriál, který už jste viděli a umíte si tak domyslet, co přesně se v ději odehrává.  

 

 Poslouchejte anglickou hudbu 

Nejen z filmů a seriálů budete schopni porozumět angličtině, naopak i z poslechu anglických songů si můžete odnést mnohé zkušenosti. Nejen v rádiích dnes často znějí zejména anglické songy všech možných populárních zpěváků. Na cestě do práce či do školy se tak můžete zaposlouchat do vašich oblíbených songů a společně s jejich českým překladem začít tak jednotlivým písničkám rozumět a osvojit si tak jednotlivé fráze angličtiny.  

 

 Nepodceňujte pravidelnou přípravu  

Pokud se rozhodnete, k samostudiu angličtiny nesmíte v žádném případě podcenit přípravu. Učit byste se měli pouze z kvalitních a ověřených zdrojů a to například spíše než z internetových stránek z literatury, které je na pultech knihkupců více než dosti. Učebnice jsou často přizpůsobeny věku i konkrétním oblastem daného jazyka. Někdo si potřebuje osvojit obecný jazyk, jiný zase tíhne k obchodní či jiné konverzaci. Poté, co si nakoupíte adekvátní knížky a ponoříte se takříkajíc do výuky jazyka, nesmíte zapomínat i na pravidelnou přípravu a také nezbytné opakování, které je základem úspěchu. Využít k opakování můžete například i způsob kartiček se slovíčky či frázemi, které si můžete vystavit buď na ledničce, nábytku či na jiných místech a můžete si tak neustále opakovat to, co jste se daný den učili.  

 

 Na své elektronice nastavte angličtinu 

Velmi praktickým pomocníkem může být například i to, že si na všech svých domácích spotřebičích a elektronických zařízeních nastavíte anglický jazyk. Váš mobil vás tak bude informovat o všech událostech v angličtině, stejně tak, jako mnohé další spotřebiče, které využíváte každý den ke své práci. Vezměte jen v úvahu, jak často se díváte na displej svého mobilního telefonu, respektive kolik na něm strávíte v průměru času. Asi dojdete k velmi zajímavému číslu, že? 

 

Najděte si motivaci a u studia angličtiny se bavte! 

Motivace je hnacím motorem téměř všech činností, které v běžném životě provádíme. Motivaci potřebuje v zaměstnání, ve škole, doma či kdekoliv jinde. Tento hnací motor nám rovněž pomáhá překonávat naše dosavadní limity a my se díky němu můžeme v životě posunout zase o kousíček dále. Stejně je tomu i tehdy, snažíte-li se osvojit si cizí jazyk. Být adekvátně motivován ke studiu angličtiny je základním klíčem k úspěchu. Chcete pracovat ve firmě, která klade důraz na angličtinu a nabízí skvělé pracovní podmínky? V tom případě je ten nejlepší čas připravit se na pracovní pohovor se vší parádou. Máte v plánu začít studovat vysokou školu v angličtině? Anebo se cítíte špatně v kolektivu svých přátel, kteří ve značné míře tento jazyk ovládají o poznání lépe než vy? Ať jsou již vaše důvody, které vás vedou k tomu, abyste se začali učit anglicky jakékoliv, věřte, že když si na ně tehdy, budete-li se cítit, v jazyce bezradní vzpomenete, hned půjde všechno jako po másle. Jazyk vás musí především bavit a také musíte vědět, proč se mu věnujete. V opačném případě totiž můžete skončit hned u první lekce. Důležité tak jé, aby vás daný jazyk bavil a nebyl pro vás spíše než radostí povinností, které velmi neradi vyhrazujete svůj čas. Nechuť vůči danému jazyku ve vás vyvolá i negativní reakce na každé nové slovíčko, které se naučíte a vy se tak budete donekonečna takzvaně „plácat“ na samém začátku.  

 

Nikdy není pozdě na to začít! 

Na samotný závěr snad stačí pouze jen dodat, že nikdy není pozdě na to, s výukou jazyka začít. Naučit se anglicky se totiž dá naprosto v každém věku a vůbec není žádnou ostudou, že se k jeho poznání rozhodnete až v pokročilém věku. Angličtina se stala celosvětovou velmocí v oblasti cizích jazyků a hodí se nám takřka na každém kroku a to nejen v zahraničí, ale i u nás v ČR. Porozumět mnohým termínům v tomto jazyce se tak vždy vyplatí stejně tak, jako získat jistotu při komunikaci s anglicky mluvícím lidmi. Pokud tedy budete do svých dětí vštěpovat základy angličtiny již v dětství, třeba v mateřské školce, kdy se jejich mozek teprve vyvíjí a potřebuje tu správnou stimulaci zvenčí, můžete si být jisti, že pokrok vašich ratolestí bude posléze ve školních lavicích znatelný a s porozuměním angličtiny nebudou mít absolutně žádný problém. Jednou vám navíc jistě za tuto podporu rádi poděkují.  





Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.