Jak se stát odhadcem nemovitostí

Osobní rozvoj

Přidal panchytry, dne 13. 01. 2019,  0x


Profese profesionálního odhadce nemovitostí je velmi zajímavá. Samozřejmě to platí pro ty, které baví práce okolo nemovitostí a zároveň se nebojí jednat s lidmi. Vždy se jedná o profesionály a to proto, že žádný z poskytovatelů hypoték není ochotný spolupracovat s odhadcem bez certifikátu. 


Na rozdíl od realitních makléřů, kde se o povinné certifikaci stále jenom mluví, si certifikaci odhadců nemovitostí vyžádal trh sám. Banky a spořitelny, které poskytují hypotéky, totiž odmítají spolupracovat s odhadci, kteří nemají certifikát. Stát se profesionálním odhadcem nemovitostí není snadné. Nestačí přijít na úřad, zaplatit poplatek a počkat si na kus papíru.   

Kdy je vyžadován odhad nemovitosti

Typickým příkladem je koupě bytu či jiné nemovitosti. Zájemce zažádá o hypotéku a oslovený poskytovatel nechá nemovitost ocenit. Podle výsledku posudku jsou nastaveny parametry hypotéky. Osobou, která odhad provádí, je certifikovaný odhadce nemovitosti. Ocenit lze téměř jakoukoliv budovu, a to i takovou, která neexistuje a je v počátku výstavby. Práce odhadce vyžaduje odpovídající znalosti i letité zkušenosti. Ti nejlepší si vydělají desítky tisíc korun měsíčně.

Znalec versus odhadce nemovitosti

V České republice působí dvě profese - znalec a odhadce nemovitosti. Jejich náplň je odlišná. Znalci nejčastěji vypracovávají znalecké posudky pro soudy a finanční úřady, případně další státní úřady. Znalci musí splňovat vysoké nároky na vysokou odbornou způsobilost a mít čistý trestní rejstřík. Do funkce je jmenuje ministr spravedlnosti.


Odhadce nemovitostí je tzv. živnost vázaná a zájemce musí splnit všechny požadované podmínky a předpoklady. Teprve poté obdrží živnostenský list na oceňování nemovitosti a může pracovat pro investory a developery. Na vyšším levelu stojí certifikovaný odhadce nemovitosti, které využívají banky a spořitelny poskytující hypotéky. Jedná se o skutečné odborníky schopné provádět i velmi složitá zadání. Získat certifikát není nijak snadné. 

Jak získat certifikát odhadce nemovitostí

Zájemce o certifikát musí nejprve prokázat nejméně tříletou praxi na pozici odhadce nemovitostí či v příbuzném oboru (realitní činnost). V minulosti byla vyžadována dokonce pětiletá praxe.Velmi často se dobří odhadci “rekrutují” z řad zkušených realitních makléřů. Tříletá praxe je pouze jednou z podmínek.


Druhou podmínkou je vypracování tři vzorových ocenění a analýzy lokálního trhu, na kterém se pohybuje. Na základě posudku jeho prací je přizván k osobní zkoušce. Uspěje-li v náročné zkoušce, obdrží certifikát od Českého institutu pro akreditaci.


Po udělení certifikátu musí odhadce po třech letech absolvovat recertifikaci. Další recertifikace probíhají každých pět let. Nejedná se ale už o zkoušku jako při udělení prvního certifikátu. Odhadce je pouze povinen doložit, že stále pracuje v oblasti odhadování nemovitostí. 

Kurz oceňování nemovitostí pro budoucí odhadce

Možností, jak se ujistit, že zkoušku potřebnou k udělení certifikátu úspěšně složíte, je absolvování odborného kurzu. Jejich náplň je připravená tak, aby na jeho konci skončili účastníci připraveni stát se profesionálním odhadcem nemovitostí, soudním znalcem, insolvenčním správcem, projektantem, pracovníkem v realitách či likvidátorem.


Neočekávejte ale rychlokurz. V podstatě se jedná o studium, které trvá dva roky a je rozděleno do několika semestrů. V průběhu studií si účastník osvojí pravidla oceňování nemovitostí a naučí se sám vypracovávat znalecký posudek. Kurz by měl mít akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Získání živnosti oceňování nemovitosti

Absolvování kurzu je první krok k získání potřebné živnosti. Bez té nelze provozovat činnost odhadce nemovitosti. K tomu zájemce potřebuje odpovídající vzdělání a odborná způsobilost. Zájemce musí nejprve ohlásit živnost, a to na živnostenském úřadě, na Czech Pointu nebo elektronicky (informační systém Registru živnostenského úřadu).


K získání živnosti je nutné splnit nároky na vzdělání. To znamená, že žadatel musí splnit alespoň jednu z níže uvedených variant:  


  • vysokoškolské vzdělání + absolvování celoživotního vzdělávání (kurzu) v rozsahu zaměřeného na oceňování majetku
  • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou v příslušném oboru, v němž má být oceňování vykonávané + absolvování celoživotního vzdělávání (kurzu) v rozsahu alespoň dvou semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie
  • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou v příslušném oboru + absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně dvou školních roků zaměřeného na oceňování majetku
  • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitou v příslušném oboru + dva roky praxe v oboru
  • osvědčení o rekvalifikaci či jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný příslušným akreditovaným zařízením + pět let praxe v oboru


Sebou je třeba mít platný občanský průkaz a poplatek ve výši 1000 korun. Vystavení živnostenského listu trvá maximálně 14 dní, spíše týden.  

Odhadce nemovitosti - další vzdělávání

Vzdělávání odhadce nemovitostí nekončí získáním živnosti, důležitá je především praxe. Jsou to právě letité zkušenosti ve spojení s odbornými znalostmi a přirozeným citem pro nemovitosti, které z obyčejného odhadce dělají nejlepší odhadce nemovitostí. Dobrý odhadce své znalosti piluje na odborných seminářích, konferencích a kurzech s úzkou specializací.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.